~* ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ : free counters

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη 31 Αυγούστου  2017 :
Στο αγιάζι της  ενημέρωσης ....από το 2008  ...
~

Παραίνεση των αγίων πατέρων για προκοπή στην τελειότητα
Είπε κάποιος απ’ τους πατέρες: «Εάν δεν μισήσεις πρώτα, δεν μπορείς ν’ αγαπήσεις, εάν δηλαδή δεν μισήσεις την αμαρτία, δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού, όπως αναφέρεται στην αγία Γραφή, "Απόφυγε το κακό και πράξε το καλό". Όμως και σ’ αυτή την περίπτωση η ψυχική διάθεση είναι εκείνη που μετράει πάντοτε. Γιατί ο Αδάμ αν και ήταν μέσα στον παράδεισο, παρέβη την εντολή του Θεού, ενώ ο Ιώβ, αν και ήταν καθισμένος πάνω στην κοπριά, κράτησε την αυτοκυριαρχία του. Λοιπόν το μόνο που ζητάει ο Θεός απ’ τον άνθρωπο είναι η καλή του διάθεση και να έχει πάντοτε τον φόβο του Θεού μέσα του».
Γεροντικόν
~ 31 Αυγούστου
Ανάμνησις της εν τη «αγία σορώ» καταθέσεως της τίμιας Ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου (1). Μαρτύρων Ανδρέου, Διαδόχου, Ηρακλείου, Μήνα, Φαύστου, Φιλέορτου. Των εν Νικομήδεια 366 αγίων Μαρτύρων.
(1)Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει την ανακομιδή της τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου. Οι γνώμες για ποίος αυτοκράτορας την έκανε διίστανται, άλλοι λένε ότι έγινε από το βασιλιά Αρκάδιο και άλλοι από το γιο του Θεοδόσιο τον Β`. Η τιμία Ζώνη μεταφέρθηκε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε σε μία χρυσή θήκη. Η θήκη αυτή, ονομάστηκε Αγία Σωρός. Ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός, άνοιξε την Αγία Σωρό, μετά από 410 χρόνια για να επικαλεσθεί την Θεία Χάρη της, επειδή η σύζυγός του διακατέχετο από έναν δαίμονα. Αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε την τίμια Ζώνη επάνω στη βασίλισσα και αμέσως ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο.~

Σήμερα 31/08/2017 εορτάζουν:

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου
Αγία Ζώνη Αγία Ζώνη Αγία Ζώνη Αγία Ζώνη
Η ανακομιδή της τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου, άλλοι λένε ότι έγινε από το βασιλιά Αρκάδιο και άλλοι από το γιο του Θεοδόσιο τον Β'. Η μεταφορά έγινε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και την τοποθέτησαν σε μια χρυσή θήκη, που ονομάσθηκε αγία Σωρός. Όταν πέρασαν 410 χρόνια, ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός άνοιξε την αγία αυτή Σωρό για τη βασίλισσα σύζυγο του Ζωή, που την διακατείχε πνεύμα ακάθαρτο. Όταν λοιπόν άνοιξε την αγία Σωρό, βρήκε την τίμια Ζώνη της Θεοτόκου να ακτινοβολεί υπερφυσικά. Και είχε μια χρυσή βούλα, που φανέρωνε το χρόνο και την ήμερα που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε την τιμία Ζώνη επάνω στη βασίλισσα, και αμέσως αυτή ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο. Όποτε όλοι δόξασαν το Σωτήρα Χριστό και ευχαρίστησαν την πανάχραντη Μητέρα Του, η οποία είναι για τους πιστούς φρουρός, φύλαξ, προστάτις, καταφυγή, βοηθός, σκέπη, σε κάθε καιρό και τόπο, ήμερα και νύκτα.
Στη συνέχεια η Αγία Ζώνη τεμαχίστηκε και τεμάχιά της μεταφέρθηκαν σε διάφορους ναούς της Κωνσταντινούπολης. Μετά την άλωση της Πόλης από τούς Σταυροφόρους το 1204 μ.Χ., κάποια τεμάχια αρπάχτηκαν από τους βάρβαρους και απολίτιστους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ένα μέρος όμως διασώθηκε και παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη και μετά την απελευθέρωση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο. Φυλασσόταν στον ιερό ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Η τελευταία αναφορά για το άγιο λείψανο είναι ενός ανώνυμου Ρώσου προσκυνητή στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 και 1453 μ.Χ.
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τούς Τούρκους το 1453 μ.Χ., είναι άγνωστο τι απέγινε το υπόλοιπο μέρος της Αγίας Ζώνης στη συνέχεια. Έτσι το μοναδικό σωζόμενο τμήμα είναι αυτό που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου· με εξαιρετικά περιπετειώδη τρόπο έφτασε εκεί.
Ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε κατασκευάσει έναν χρυσό σταυρό για να τον προστατεύει στις εκστρατείες. Στη μέση του σταυρού είχε τοποθετηθεί τεμάχιο Τιμίου Ξύλου· ο σταυρός έφερε επίσης θήκες με άγια λείψανα Μαρτύρων, και ένα τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης. Όλοι οι βυζαντινοί αυτοκράτορες έπαιρναν αυτόν τον σταυρό στις εκστρατείες. Το ίδιο έπραξε και ο αυτοκράτορας Ισαάκιος Β Ἄγγελος (1185-1195) σε μία εκστρατεία εναντίον του ηγεμόνα των Βουλγάρων Ασάν. Νικήθηκε όμως και μέσα στον πανικό ένας ιερέας τον πέταξε στο ποτάμι για να μην τον βεβηλώσουν οι εχθροί. Μετά από μερικές μέρες όμως οι Βούλγαροι τον βρήκαν· έτσι πέρασε στα χέρια του Ασάν.
Οι Βούλγαροι ηγεμόνες μιμούμενοι τούς Βυζαντινούς αυτοκράτορες έπαιρναν μαζί τους στις εκστρατείες το σταυρό. Σε μία μάχη όμως εναντίον των Σέρβων ο βουλγαρικός στρατός νικήθηκε από τον Σέρβο ηγεμόνα Λάζαρο (1371-1389). Ο Λάζαρος αργότερα δώρισε το σταυρό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου μαζί με το τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης.
Οι Άγιοι Πατέρες της Ιεράς Μονής διασώζουν και μία παράδοση σύμφωνα με την οποία η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου αφιερώθηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου από τον αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ Καντακουζηνό (1341-1354), ο οποίος στη συνέχεια παραιτήθηκε από το αξίωμα, εκάρη μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ και μόνασε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.
Τα θαύματα που πραγματοποίησε και πραγματοποιεί η Τιμία Ζώνη είναι πολλά. Βοηθά ειδικά τις στείρες γυναίκες να αποκτήσουν παιδί. Αν ζητήσουν με ευλάβεια τη βοήθειά της Παναγίας, τούς δίδεται τεμάχιο κορδέλας που έχει ευλογηθεί στην λειψανοθήκη της Αγίας Ζώνης· αν έχουν πίστη, καθίστανται έγκυες.
Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος πλ. δ’.
Θεοτόκε ἀειπάρθενε, τῶν ἀνθρώπων ἡ σκέπη, Ἐσθῆτα καὶ Zώνην τοῦ ἀχράντου σου σώματος, κραταιὰν τῇ πόλει σου περιβολὴν ἐδωρήσω, τῷ ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα διαμείναντα, ἐπὶ σοὶ γὰρ καὶ φύσις καινοτομεῖται καὶ χρόνος, διὸ δυσωποῦμέν σε, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τὴν ἐν πρεσβείαις.
Τὴν θεοδόχον γαστέρα σου Θεοτόκε, περιλαβοῦσα ἡ Zώνη σου ἡ τιμία, κράτος τῇ πόλει σου ἀπροσμάχητον, καὶ θησαυρὸς ὑπάρχει, τῶν ἀγαθῶν ἀνέκλειπτος, ἡ μόνη τεκοῦσα ἀειπάρθενος.
Κάθισμα
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Τὴν Ζώνην τὴν σεπτήν, τοῦ ἀχράντου σου σκήνους, ὑμνοῦμεν οἱ πιστοί, Παναγία Παρθένε, ἐξ ἧς ἀρυόμεθα νοσημάτων τὴν ἴασιν, καὶ κραυγάζομεν· Μῆτερ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σὺ ἡ λύτρωσις, τῶν σὲ τιμώντων ὑπάρχεις, Μαρία Θεόκλητε.
Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τῆς τιμίας Ζώνης σου τῇ καταθέσει, ἑορτάζει σήμερον, ὁ σὸς πανύμνητε λαός, καὶ ἐκτενῶς ἀνακράζει σοι· Χαῖρε Παρθένε, Χριστιανῶν τὸ καύχημα.
Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τὰ καταθέσια τῆς σῆς θείας Ζώνης, ἡ Ἐκκλησία σου φαιδρῶς ἑορτάζει, καὶ ἐκτενῶς κραυγάζει σοι Παρθένε Ἁγνή· Ἅπαντας περίσῳζε, τῆς ἐχθρῶν δυναστείας· θραῦσον τὰ φρυάγματα, τῶν ἀθέων βαρβάρων, καὶ τὴν ἡμῶν κυβέρνησον ζωήν, πράττειν Κυρίου τὰ θεῖα θελήματα.
Ὁ Οἶκος
Τὶς γηγενῶν τὰ σὰ μεγαλεῖα διηγήσεται λόγος; ποία γλῶσσα βροτῶν; νοῦς γὰρ οὐδὲ οὐράνιος, ἀλλ' ἡ τεκοῦσα τῆς συμπαθείας τὸ ἀμέτρητον πέλαγος, δέξαι καὶ νῦν ἐξ ἀκάρπων χειλέων τὰ ᾄσματα, καὶ δίδου μοι θείαν χάριν, εὐφημῆσαι τὴν σὴν Ζώνην Δέσποινα, δι' ἧς κόσμος ἀγάλλεται, σὺν Ἀγγέλοις ὑμνῶν σου τὰ θαύματα, ἡ μόνη τεκοῦσα ἀειπάρθενος.
~    Ἦχος πλ. δ’.
~    Θεοτόκε ἀειπάρθενε, τῶν ἀνθρώπων ἡ σκέπη, Ἐσθῆτα καὶ Zώνην τοῦ ἀχράντου σου σώματος, κραταιὰν τῇ πόλει σου περιβολὴν ἐδωρήσω, τῷ ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα διαμείναντα, ἐπὶ σοὶ γὰρ καὶ φύσις καινοτομεῖται καὶ χρόνος, διὸ δυσωποῦμέν σε, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
~*
  ~ Τα τρία πράγματα που φοβάται ο σατανάς!
 
 ~  Ένας διορατικός Γέροντας είχε το χάρισμα να βλέπει όχι μόνο αγγέλους αλλά και δαίμονες. Μια μέρα, λοιπόν, βλέπει ένα δαίμονα και τον ρωτά:
* Τι είναι αυτό που σας φοβίζει περισσότερο απ’ όλα και σας κάνει να τρέμετε;
Κατά παραχώρηση Θεού, ο δαίμονας του απάντησε:
– Εσείς οι Χριστιανοί έχετε τρία πράγματα που, αν τα χρησιμοποιήσετε σωστά, τότε εμείς δεν μπορούμε να σας πειράξουμε.
– Και ποια είναι αυτά τα τρία πράγματα; τον ρώτησε με απορία ο Γέροντας.
-Το πρώτο το λούζεστε (εννοούσε το Βάπτισμα και το Μυστήριο της Μετανοίας).
Το δεύτερο το τρώτε (εννοούσε τη θεία Κοινωνία).
*  Το τρίτο το φοράτε πάνω σας (εννοούσε το Σταυρό).
*Γι’ αυτό, λοιπόν, όσες φορές εμείς εξομολογούμαστε, κοινωνάμε και σφραγίζουμε το σώμα μας με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, οι δαίμονες φρίττουν και φοβούνται.

 ***  Τριήμερο εκδηλώσεων για την τοπική γαστρονομία 
Αύριο Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου, στις 8.00 μ.μ., στο εστιατόριο «Οινοπαντοπωλείον Χρυσομάλλη» (Υπαπαντής 32, Καλαμάτα), ο τροφογράφος Παναγιώτης Παπανικολόπουλος, γνωστός και ως Γαστροναύτης, θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο γεύσης Έφη Γιαλούση και το δημοσιογράφο οίνου Νίκο Μαούνη, με θέμα «Η ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και των ντόπιων ποικιλιών κρασιού ως μοχλοί ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής και του γαστροτουρισμού». Τη συζήτηση θα συντονίσει η μαγείρισσα και αρθρογράφος στο Bostanistas.gr, Γεωργία Κουτσούκου
Η Έφη Γιαλούση γεννήθηκε στη Μυτιλήνη. Σπούδασε Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία στο Monash University της Μελβούρνης. Από το 1985 ασχολείται επαγγελματικά με τη γαστρονομία, το κρασί και τα οινοπνεύματα. Υπογράφει τουριστικούς οδηγούς και γαστρονομικά κείμενα σε εφημερίδες και περιοδικά από το 2000.
Ο Νίκος Μαούνης είναι δημοσιογράφος κρασιού σε έντυπα, δίνοντας συμβουλές για το κρασί και την αρμονία στη γεύση. Έχει συνεργαστεί με τα έντυπα: ΑΒ-Βασιλόπουλος magazine, UOMO, COOKBOOK, ΟΙΝΟΤΕΛΕΙΑ, Αθηνόραμα, ΕΥ, ΜΕΝ, A GUIDE, OINOXOOΣ κ.λπ.
Το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου θα γίνει ένα γαστρονομικό οδοιπορικό με τους εκλεκτούς καλεσμένους ξεκινώντας από τη Λαϊκή Αγορά Καλαμάτας, παρατηρώντας τις πραμάτειες των αγροτικών προϊόντων του νομού και συνεχίζοντας στα μαγαζιά παραδοσιακών παραγωγών του Ιστορικού Κέντρου θα δοκιμάσουν ντόπιες γεύσεις. Kατά τη διάρκεια της ημέρας θα γίνουν στάσεις σε γαστρονομικά στέκια της πόλης.
Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, οι συντελεστές των εκδηλώσεων με την Ομάδα «Πάμε βόλτα» και εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας θα ιχνηλατήσουν τους «Δρόμους του Κρασιού» στην Τριφυλία. Μέσω επίσκεψης σε τρία οινοποιεία (Δερέσκος, Παναγιωτόπουλος, Νέστωρ) θα γίνει μια προσπάθεια για την ανάδειξη του Oινοτουρισμού στον Τριφυλιακού Αμπελώνα.
  Πληροφορίες: Σωτήρης Θεοδωρόπουλος 6936-518550
  Χορηγοί
-Οινοπαντοπωλείον Χρυσομάλλη (Υπαπαντής 32, Καλαμάτα)
-Wine-bar «Καντοίνα», Κεντρική Αγορά Καλαμάτας
-Ταβέρνα «στου Κώστα», Μπουρνιάς Καλαμάτας
-Ταβέρνα «Ο Σωτήρης», Μεγάλη Μαντίνεια Αβίας
-Εξειδικευμένο παντοπωλείο «Ευμάρεια», Ναυαρίνου 33
-Μεζεδοπωλείο «Μπουκαδούρα», Πάρκο Λιμενικού Καλαμάτας

***  Πινδάρου και Ακρίτα 
Οι εργασίες που γίνονται, το τελευταίο διάστημα, για τοποθέτηση νέων οπτικών ινών είναι ασφαλώς θετική εξέλιξη. Αρκεί να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και οι τομές στο οδόστρωμα να κλείνουν. Το λέμε αυτό, γιατί στη διασταύρωση των οδών Πινδάρου και Ακρίτα μόνο ασφαλής δεν είναι ο τρόπος της παρέμβασης. Όποιον κάνει το λάθος και δεν προσέξει την καθίζηση, τον βλέπουμε για την Ορθοπαιδική  Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας… 

***  Γιώργος Πασχαλίδης: «Το Μοντέλο Tri-Anthropo-TypePaschalidis προσφέρει τη γνώση για να συνυπάρχουν οι άνθρωποι ευτυχισμένοι» 
 
Ο καταξιωμένος ακαδημαϊκός, διδάκτωρ Ψυχολογίας, μιλά στο «Θάρρος» λίγο πριν από την αποψινή του διάλεξη στην Καλαμάτα
  Στην Καλαμάτα θα βρίσκεται σήμερα Πέμπτη, 31 Αυγούστου, ο ακαδημαϊκός Γιώργος Πασχαλίδης, ενώ θα δέχεται κόσμο για συζήτηση στο ξενοδοχείο Rex, από τις 5.30  το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο.
Ο Γιώργος Πασχαλίδης είναι ακαδημαϊκός, διδάκτωρ Ψυχολογίας (Ph.D.), πρύτανης του παραρτήματος της Ρωσικής Ακαδημίας Εκπαίδευσης και Έρευνας «NOOSFERA» στην Ελλάδα, αντιπρύτανης της Ακαδημίας Εκπαίδευσης και Έρευνας «NOOSFERA» στη Ρωσία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συνδέσμου Αεροδιαστημικής, Ναυτικής, Ιατρικής Ακραίων Συνθηκών και Περιβαλλοντικής Ιατρικής» της Ρωσίας, βραβευμένος για την προσφορά του στον άνθρωπο και την επιστήμη από την UNESCO Ελλάδας, το Βατικανό και πολυάριθμα συνέδρια.
Επίσης, είναι ερευνητής και συγγραφέας 26 βιβλίων, πολλά από τα οποία έχουν μεταφραστεί στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, την πολωνική, την ιταλική και τη ρωσική γλώσσα. Οι έρευνές του τον οδήγησαν στην ανακάλυψη του Μοντέλου Tri-Anthropo-Type Paschalidis, με πολλαπλές εφαρμογές σε πεδία, όπως την Ιατρική, την Εκπαίδευση, τον Αθλητισμό, την Ψυχολογία, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Λίγο πριν βρεθεί στην πόλη μίλησε στο «Θάρρος» για την ανακάλυψη του μοντέλου «Tri-Anthropo-Type Paschalidis» και για το πώς αυτό λειτουργεί…
 -Κύριε Πασχαλίδη, πολλές φορές όταν συναντάμε έναν άνθρωπο για πρώτη φορά εκφράζουμε συμπάθεια ή αντιπάθεια. Είναι, ωστόσο, δυνατόν να έχει μια βάση όλο αυτό;
Πράγματι νιώθαμε μια συμπάθεια ή αντιπάθεια κάθε φορά που συναντούσαμε κάποιον για πρώτη φορά, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος. Στην πραγματικότητα, δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε γιατί συνέβαινε αυτό. Η απάντηση βρίσκεται στον Τύπο προσωπικότητας στον οποίο ανήκε ο απέναντί μας και, κατά συνέπεια, στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου. Εάν ο Τύπος του ήταν ίδιος με το δικό μας, βρίσκαμε ασυνείδητα κοινά σημεία, οπότε μας ήταν συμπαθής. Εάν, για παράδειγμα, ανήκαμε και οι δύο στον Α Τύπο, όντας λακωνικοί μπορούσαμε να συνεννοηθούμε χωρίς πολλές κουβέντες και να γίνουμε κατανοητοί ο ένας για τον άλλον. Εάν, όμως, ο ένας ανήκε στον Α Τύπο και ο άλλος στον Β, θα υπήρχε μια έλλειψη επικοινωνίας, επειδή ο μεν Α Τύπος δεν αντέχει τα πολλά λόγια και με μια λέξη εννοεί τα πάντα, ο δε Β αρέσκεται στη συζήτηση και την ανάλυση. Οπότε θα υπήρχε μια αίσθηση ασυμβατότητας.
Μέσω του Μοντέλου τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε γιατί οι άλλοι μέχρι τώρα μας ήταν συμπαθείς ή αντιπαθείς. Και όχι μόνο. Τώρα μπορούμε να βελτιώσουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, επειδή γνωρίζοντας τον Τύπο του απέναντί μας, γνωρίζουμε το χαρακτήρα του και ξέρουμε τι έχει ανάγκη για να του το προσφέρουμε. Έτσι και μας είναι συμπαθής, αλλά κι εμείς γινόμαστε συμπαθείς για εκείνον.
Το Μοντέλο, μέσω της αυτογνωσίας που προσφέρει, μας δίνει τη δυνατότητα από την πρώτη κίνηση που θα κάνουμε, από τον πρώτο λόγο που θα πούμε να αποφύγουμε όσα μπορεί να προσβάλλουν ή να ενοχλήσουν τους γύρω μας. Θα βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα μάθουμε να σεβόμαστε, ώστε οι άλλοι να μας αγαπάνε και να μας συμπαθήσουν. Μέσω της ετερογνωσίας που προσφέρει, έχουμε πλέον τη λύση, εφόσον γνωρίζουμε και ποιοι πραγματικά είναι οι άλλοι, να τους φέρουμε κοντά μας, για να τους συμπαθήσουμε και να συνυπάρχουμε αρμονικά.
  -Τι ακριβώς είναι το Μοντέλο Tri-Anthropo-TypePaschalidis που ανακαλύψατε;
Το Μοντέλο των τριών ανθρώπινων Τύπων είναι ένα καινοτόμο νευροβιολογικό μοντέλο με ψυχοκοινωνικές ερμηνείες που αποκαλύπτει τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και μεταφράζει τη νευροβιολογία της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος επεξεργάζεται τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται, σκέπτεται, συμπεριφέρεται, αντιδρά, συνυπάρχει και επικοινωνεί με τους γύρω του, ανάλογα με τον Τύπο προσωπικότητας στον οποίο ανήκει (Α, Β ή Γ) και ο οποίος καθορίζεται από τη νευροφυσιολογία του εγκεφάλου του.
Το Μοντέλο προσφέρει στον άνθρωπο αυτογνωσία και ετερογνωσία. Μας δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε το χαρακτήρα μας, τον πραγματικό μας εαυτό και πώς να συμπεριφερόμαστε για να είμαστε αγαπητοί στους άλλους. Επιπλέον, τώρα γνωρίζουμε και πώς να συμπεριφερθούμε στους γύρω μας για να τους προσεγγίσουμε, να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά και να συνεργαστούμε μαζί τους χωρίς να πιεζόμαστε. Και έτσι, όχι μόνο θα τους αποδεχόμαστε εμείς, αλλά θα είμαστε αποδεκτοί και από εκείνους.
Το Μοντέλο μέσω της αυτογνωσίας και ετερογνωσίας που προσφέρει, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Εφόσον εξηγεί στον καθένα τις ανάγκες που έχει ο ίδιος, τις ανάγκες που έχουν οι γύρω του, αλλά και τις ανάγκες της εκάστοτε θέσης στην οποία βρίσκεται, π.χ. του φίλου, του συντρόφου, του συνάδελφου, του δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις, να αποδώσει στο επάγγελμά του, να προσεγγίσει με τον κατάλληλο τρόπο το σύντροφο και τα παιδιά του. Τώρα με την εφαρμογή του Μοντέλου μπορούμε σε όλη μας τη ζωή να είμαστε ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι με εμάς, με τα παιδιά μας, με τους γύρω μας. Αυτή θα είναι και μια ζωή γεμάτη Αρμονία. Το Μοντέλο δίνει λύση σε όλα μας τα προβλήματα και απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα.
  -Ποιος είναι ο σκοπός και ποιος ο στόχος των ομιλιών που πραγματοποιείτε σ’ όλη τη χώρα;
Στόχος μου είναι να έρθει ο κόσμος σε επαφή με το Μοντέλο και να το γνωρίσει σε βάθος. Στις ομιλίες μου αναλύω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κάθε Τύπος και εξηγώ τα κίνητρα, τις ανάγκες και τα αδύναμα σημεία του χαρακτήρα του. Με αυτόν τον τρόπο δίνω στους ανθρώπους τη λύση για την προσωπική ευτυχία και την επαγγελματική επιτυχία. Για μένα τον ίδιο αυτές οι ομιλίες εξυπηρετούν και έναν άλλο σκοπό. Μέσω της παρατήρησης και δομημένων συνεντεύξεων που κάνω με όσους συμμετέχουν, εξάγω συμπεράσματα που εξελίσσουν την έρευνά μου, τα συμπεράσματα της οποίας έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.
  -Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, τελικά, ο κάθε άνθρωπος να καταφέρει να γίνει ο κυρίαρχος του εαυτού του ή ακόμα και να αλλάξει το χαρακτήρα του;
Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές και στο συγγραφικό μου έργο, μέχρι τώρα η λειτουργία του εγκεφάλου ήταν αυτή που καθόριζε τις κινήσεις και τις συμπεριφορές μας. Ο τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου του κάθε Τύπου «παρέσυρε» τη σκέψη του σε συγκεκριμένα μοτίβα.
Τώρα με υλικό τη γνώση που παρέχει το Μοντέλο και με εργαλείο τη σκέψη μας μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες συνάψεις στον εγκέφαλό μας, νέα νευρωνικά μονοπάτια, τα οποία θα μας οδηγήσουν μακριά από τις ακρότητες του Τύπου μας, από τα λάθη στα οποία μέχρι τώρα μας «ωθούσε» ο τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου μας. Έτσι, μπορούμε τώρα να εξαλείψουμε τις αδυναμίες του χαρακτήρα μας και να φέρουμε στην επιφάνεια έναν καινούριο εαυτό, απαλλαγμένο από τις ακούσιες συμπεριφορές που επέβαλε ο Τύπος μας και μας οδηγούσε σε επιζήμιες επιλογές και αντιδράσεις.
Το Μοντέλο δεν κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους σε Τύπους. Αντίθετα, τους βοηθά να ελευθερωθούν από τον Τύπο στον οποίο ανήκουν και να ξεπεράσουν τα μοτίβα σκέψης που τους επέβαλε ο τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου τους. Μόνο έτσι μπορεί ο καθένας να γίνει ξεχωριστός και μοναδικός.
Αυτός ήταν και από πάντα ο στόχος του Θεού, να γίνουμε όλοι ξεχωριστές προσωπικότητες. Γι’ αυτό ξεχώρισε τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα όντα και του έδωσε τη γνώση. Στα ζώα υπάρχει ομοιότητα και ομαδοποίηση, παρατηρούμε ότι αντιδρούν με παρόμοιο τρόπο στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, έχουν την ίδια συμπεριφορά. Στον άνθρωπο, όμως, ο Θεός έχει δώσει τη δυνατότητα να φύγει από την ομάδα και να γίνει ξεχωριστός, ανώτερος, δημιουργός. Να γίνει ένας μικρός Θεός, να δημιουργεί και όχι να καταστρέφει.
  -Βρίσκεστε συχνά στην πόλη μας, την Καλαμάτα… Τι θα κερδίσει ένας άνθρωπος αν έρθει να παρακολουθήσει μιαν ομιλία σας;
Θα κερδίσει την ευτυχία του και την αρμονική συνύπαρξη με τους γύρω του. Επειδή μέχρι τώρα στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων παρατηρούσαμε ότι για να συνυπάρχουν δύο άνθρωποι υποχωρούσε ο ένας και επιτίθεντο ο άλλος. Ή, καλύτερα, επιτίθεντο και οι δύο, προκειμένου να επικρατήσει ο ισχυρότερος. Τώρα, με το Μοντέλο Tri-Anthropo-TypePaschalidis, δίνεται σε όλους η γνώση για να συνυπάρχουν ευτυχισμένοι με τους άλλους. Να συνυπάρχουν ευτυχισμένοι, όχι μόνο για το δικό τους καλό, αλλά και για το καλό των παιδιών τους, της οικογένειάς τους και, τελικά, όλης της ανθρωπότητας.  Του Κώστα Γαζούλη

*** Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τους δασικούς χάρτες – Παραμένει «ανυπάκουος» ο Δήμος Πύλου Νέστορος 
Τη διαβεβαίωση ότι η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών συνεχίζεται, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, έδωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, με προχθεσινή δήλωσή του, δέκα ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.
Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κάλεσε τους μόλις 9 Δήμους, μεταξύ αυτών και ο Πύλου- Νέστορος,  οι οποίοι δεν έχουν αποστείλει, ακόμη τα στοιχεία για τα όρια των οικισμών και τις οικιστικές πυκνώσεις να το πράξουν άμεσα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης ανάρτησης.
Όπως επισήμανε στη δήλωσή του ο κ. Φάμελλος, «η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει ολοκληρωμένα και μεθοδικά η υλοποίηση αυτού του κρίσιμου έργου για τη χώρα, ενώ με τη στήριξη του Κτηματολογίου και του αναπτυξιακού σχεδιασμού οι δασικοί χάρτες υποστηρίζουν την ασφάλεια δικαίου στην ύπαιθρο, αλλά και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων».
Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος υπογράμμισε ότι το έργο των δασικών χαρτών θα αποτελέσει τη βάση και ένα σημαντικό εργαλείο δασικής πολιτικής για τη χώρας μας, ενώ μεσο–μακροπρόθεσμα θα διασφαλίσει και άλλα αντικείμενα της Δασοπονίας, όπως είναι η διαχείριση των δασών, η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, η κάλυψη των ατομικών αναγκών παραδασόβιων πληθυσμών, η βόσκηση, η θήρα αλλά και η αντιστροφή της υποβάθμισης των δασικών οικοσυστημάτων.
Τους πρώτους μήνες του 2017 μόλις 36 στους 120 Δήμους (30%) είχαν οριοθετήσει οικισμούς και οικιστικές πυκνώσεις στους δασικούς χάρτες. Για το λόγο αυτό το υπουργείο ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη μεταστροφή αυτής της κατάστασης, υποστηρίζοντας τη λειτουργία και τα συμφέροντα της Αυτοδιοίκησης, με πολλές συζητήσεις και στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.
Σήμερα, το 92,5% των Δήμων έχουν στείλει όλες τις πληροφορίες στους δασικούς χάρτες, υποστηρίζοντας έτσι και την κύρωσή τους, αλλά και τα δικαιώματα των κατοίκων στις περιοχές τους.
«Καλώ τους 9 ΟΤΑ αλλά και τους πολίτες που έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες να υλοποιήσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους, ώστε να βοηθήσουν και αυτοί στη μεθοδική δουλειά που γίνεται στο υπουργείο μας για την ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών. Η 7η Σεπτεμβρίου είναι κοντά και δεν υπάρχει λόγος να επιβαρυνθεί η διαδικασία τις τελευταίες ημέρες και ώρες της ανάρτησης» καταλήγει ο κ. Φάμελλος.
Τέλος, να αναφέρουμε ότι στη Μεσσηνία έχουν κατατεθεί πάνω από 10.000 ενστάσεις.

*** Προβληματισμός κι ερωτηματικά για τα κολοβακτηριοειδή του νερού...
  Προβληματισμός επικρατεί μεταξύ των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Πύργου Τριφυλίας για το νερό της πηγής του «Βάλτου» που συνδέθηκε για την ύδρευση του χωριού, μετά και τα αποτελέσματα αναλύσεων της ΔΕΥΑΤ που δείχνουν αυξημένη τιμή στα κολοβακτηριοειδή εκτός των ορίων του νόμου.
Διαφωνία και αντίδραση για το νερό του "Βάλτου" εξέφρασε ο τοπικός σύμβουλος Πύργου, Αναστάσιος Γαλάνης.
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ, Παναγιώτης Γυφτάκης και ο τεχνικός προϊστάμενος, Φώτης Γκούτης, απέστειλαν έγγραφο στον κ. Γαλάνη, στο οποίο αναφέρουν: "Μετά την από 20/8/2017 έγγραφη δήλωση – ενημέρωσή σας, σχετικά με το άνοιγμα της πηγής Βάλτου στο δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Πύργου, σας ενημερώνουμε όπως:
1. Σχετικά με τις αναλύσεις νερού της πηγής Βάλτου η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, έχει διεξάγει έλεγχο του νερού μετά τη δεξαμενή στις 4/7/2016 και οι τιμές των αποτελεσμάτων βρέθηκαν εντός των ορίων που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση  (ΚΥΑ) Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας έχει προβεί σε νέα δειγματοληψία της οποίας τα αποτελέσματα θα  δημοσιοποιηθούν  στην Τ.Κ. Πύργου στις 26/8/2017.
3. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού η δεξαμενή καθαρίστηκε πέρσι.
4. Η απόφαση για τη χρήση του νερού της πηγής Βάλτου  πάρθηκε από τον τεχνικό προϊστάμενο  της  υπηρεσίας κύριο Φώτη Γκούτη, λόγω της έλλειψης νερού της Τ.Κ. Πύργου.  Παράλληλα, υπήρξε και τηλεφωνική ενημέρωση του τοπικού προέδρου, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι απαραίτητο, διότι υπεύθυνη υπηρεσία για την ύδρευση είναι η  Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση".
Με το έγγραφο επισυνάπτονται αποτελέσματα αναλύσεων, από τα οποία, ωστόσο, προκύπτει ότι τα κολοβακτηριοειδή είναι εκτός των ορίων που θέτει ο νόμος, κι αυτό προκαλεί ερωτηματικά στους κατοίκους.
  Του Ηλία Γιαννόπουλου

*** Αλ. Χαρίτσης: Πενταπλασιάστηκαν στο 1δις οι άμεσες ξένες επενδύσεις στο 7μηνο 
Αύξηση επενδύσεων με στόχο τη δίκαιη ανάπτυξη
 Οι ξένοι επενδυτές έφεραν πάνω από 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα στο επτάμηνο, όταν πέρυσι ήταν μόλις 200 εκατ. ευρώ, την ώρα που μέσω πακέτου Γιούνκερ και συνεργασιών με την ΕΤΕπ πέφτουν στην αγορά ακόμη 5,6 δισ. ευρώ, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας «Στο Κόκκινο» και το Στάθη Σχινά. Κομβική η προσπάθεια αυτές οι επενδύσεις να παράξουν σταθερές νέες θέσεις εργασίας, ώστε να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη.
«Το γεγονός ότι είχαμε μερικές πολύ θετικές εξελίξεις (κλείσιμο β΄ αξιολόγησης, αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, πρώτη επιτυχημένη έξοδος στις αγορές) διαμόρφωσε ένα περιβάλλον που ευνοεί και την προσέλκυση επενδύσεων, σε όλα τα επίπεδα (τόσο από το εξωτερικό όσο και από τις εγχώριες δυνάμεις)», είπε ο κ. Χαρίτσης, θυμίζοντας ότι «η αποεπένδυση που υπέστη η ελληνική οικονομία την περίοδο 2010-2015 ήταν πραγματικά πρωτόγνωρη για δυτική χώρα σε καιρό ειρήνης».
Σήμερα, ωστόσο, «τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχουν ισχυρές τάσεις ανάκαμψης» όπως είπε, σημειώνοντας ότι «οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών και έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ το πρώτο επτάμηνο (την αντίστοιχη περίοδο του 2016 ήταν λίγο πάνω από 200 εκατ. ευρώ και το 2015 στα 150 εκατ. ευρώ).
Σημείωσε, πάντως, ότι «έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά ... είναι πολύ σημαντικό το επενδυτικό κύμα που θα υπάρξει το επόμενο διάστημα να συνοδευτεί και με συγκεκριμένες πολιτικές προστασίας της εργασίας που θα ενισχύουν τη λογική της δίκαιης ανάπτυξης», όπως το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που εισάγεται σήμερα στη Βουλή.
  Πάνω από 5,6 δισ. ευρώ από
το πακέτο Γιούνκερ και την ΕΤΕπ
Στα προγράμματα που επιδοτούνται με κοινοτικά κονδύλια, όπως το ΕΣΠΑ, το πακέτο Γιούνκερ κτλ., ο κ. Χαρίτσης είπε ότι «για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή της Ε.Ε. ως προς την απορρόφηση πόρων».
Ειδικά για το πακέτο Γιούνκερ, όπου δεν υπάρχει κατανομή πόρων ανά χώρα και οι προτάσεις από όλη την Ε.Ε. λειτουργούν ανταγωνιστικά, η ελληνική προσπάθεια «έχει αποδώσει καρπούς, έχουμε ήδη έργα που έχουν προχωρήσει σε συμβασιοποίηση ... ύψους 3,7 δισ. ευρώ, μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή. Υπάρχουν και εν εξελίξει σχέδια που θα ολοκληρωθούν το προσεχές φθινόπωρο. Ο στόχος που έχει τεθεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων... είναι ως το τέλος του χρόνου να υπάρχει συμφωνία για συμβασιοποιήσεις άνω των 5 δισ. ευρώ».
Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικές ενέσεις ρευστότητας και πιο στοχευμένες, για κάλυψη συγκεκριμένων χρηματοδοτικών κενών όπως π.χ. η συμφωνία του Μαΐου με την ΕΤΕπ για τη δημιουργία νέου εργαλείου ενίσχυσης εξαγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παροχή εγγυοδοσίας για να δανειοδοτηθούν με πιο συμφέροντες όρους». Επίσης, συγκεκριμένα έργα υποδομών όπως π.χ. η γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας, έργα πολύ σημαντικά που χρονίζουν.  Α.Π.

***  Μετριούνται και δε… φτάνουν στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας 
Στα όρια τους από τον όγκο εργασίας
 Στα όριά τους έχουν φτάσει οι υπάλληλοι του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, καθώς οι καλοκαιρινοί μήνες συνοδεύτηκαν από μεγάλο όγκο δουλειάς και ελάχιστο προσωπικό.
Τα τελευταία χρόνια τα Ειρηνοδικεία έχουν επιφορτισθεί με νέα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να έχει διπλασιασθεί η δουλειά, ενώ οι ελλείψεις σε προσωπικό αυξάνονται.
  Ελλείψεις
Φέτος, το καλοκαίρι, αν και το οργανόγραμμα αναφέρει ότι το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας έπρεπε να έχει δεκαπέντε γραμματείς, στην πραγματικότητα έχει επτά. Από αυτούς, όμως, ο ένας έχει αποσπασθεί σε άλλη υπηρεσία, δύο είναι με άδεια λοχείας και εγκυμοσύνης, με αποτέλεσμα να απομένουν τέσσερις, εκ των οποίων η μία είναι η προϊσταμένη.
Επίσης, αντί για πέντε κλητήρες που προβλέπει το οργανόγραμμα, το Ειρηνοδικείο έχει τέσσερις, εκ των οποίων ο ένας θα φύγει με μετάθεση σε άλλη υπηρεσία και θα απομείνουν τρεις.
Για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της υπηρεσίας και προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες, οι κλητήρες αναγκάζονται να εκτελούν χρέη γραμματέων.
  Όγκος δουλειάς
Το Ειρηνοδικείο είναι ίσως από τις λίγες δικαστικές υπηρεσίες που τους καλοκαιρινούς μήνες εξακολουθεί να έχει όγκο δουλειάς, είτε με τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε πολίτες είτε με τη δημοσίευση διαθηκών, όπως και πολλές άλλες αρμοδιότητες. Όταν, λοιπόν, χρειασθεί να φύγει με άδεια κάποιος από τους υπαλλήλους, όσοι μένουν πίσω στενάζουν.
Κι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει επίσημα το νέο δικαστικό έτος, καθώς αυτό θα συμβεί από τις 16 Σεπτεμβρίου
Το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας έχει δύο συνεδριάσεις κάθε μήνα και σε κάθε μία από αυτές εισάγονται προς συζήτηση τουλάχιστον 42-44 υποθέσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Από αυτές συνήθως συζητείται το 80-85%.
Τώρα, όμως, έχει προκύψει και ένα επιπλέον πρόβλημα, καθώς είναι πολλές και οι υποθέσεις επαναπροσδιορισμού για υπερχρεωμένα που πρέπει να συζητηθούν. Μάλιστα, ο όγκος τους είναι τέτοιος που απαιτείται ξεχωριστή δικάσιμος.
Στο μεταξύ, το καλοκαίρι προκηρύχθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τέσσερις θέσεις γραμματέων για δικαστικές υπηρεσίες στην Καλαμάτα και την Κυπαρισσία, μέσω ΑΣΕΠ.
Στη Μεσσηνία και οι τέσσερις θέσεις είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα: Από μία θέση ΔΕ Γραμματέων στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας και στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
  Της Βίκυς Βετουλάκη

*** Π. Νίκας: Υπόνοιες για κυβερνητική παρέμβαση στην επιλογή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
Σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, επιμένει στις θεωρίες… συνωμοσίας και "βλέπει" κυβερνητικό δάκτυλο για την επιλογή της Ελευσίνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021.
Σε κάθε περίπτωση, είναι ένας αφορισμός που βολεύει τη Δημοτική Αρχή, αποτινάσσει από πάνω της τις όποιες ευθύνες, ενώ… δηλητηριάζει το θεσμό. Θα περιμένουμε με αγωνία την απάντηση του αρμόδιου υπουργείου…
Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων του κ. Νίκα έχει ως εξής: «Τα στοιχεία που το Παρατηρητήριο των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων (Cultural and Creative Cities Monitor) έδωσε στη δημοσιότητα, οδηγούν, μεταξύ άλλων, σε ένα ασφαλές συμπέρασμα: η Καλαμάτα έπρεπε να έχει επιλεγεί ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021. Είχε όλες τις προϋποθέσεις και, δυστυχώς, αδικήθηκε.
Αφού τονισθεί ότι το εν λόγω Παρατηρητήριο αποτελεί ένα εργαλείο που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δε δίδει κάποιο βραβείο, ούτε επιβάλλει ποινές, αλλά αποτελεί μέσον κινητοποίησης για διάλογο και προσπάθεια βελτίωσης και επαύξησης της παρουσίας μιας πόλης στα πολιτιστικά πράγματα, το συμπέρασμα πως η Καλαμάτα άξιζε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 και κακώς δεν τον έλαβε, προκύπτει από τα εξής:
1) Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Παρατηρητηρίου, που αξιολογεί σειρά παραμέτρων, η Καλαμάτα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ 4 ελληνικών πόλεων, μετά την Αθήνα και πριν από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.
Το επίτευγμα της Καλαμάτας είναι σπουδαίο, διότι η πόλη μας συγκεντρώνει μεσοσταθμική βαθμολογία 23,6, όταν η επιλεγείσα ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης έτους 2019, η Matera της Ιταλίας, έχει βαθμολογία 20,5 και το επίσης επιλεγέν ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης έτους 2019, Plovdiv, είναι τελευταίο (!), με σκορ 13,0 μόλις...
Οι διατελέσασες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες Θεσσαλονίκη και Πάτρα λαμβάνουν 19,8 και 14,6 αντίστοιχα, ενώ η Αθήνα ('μισή Ελλάδα') με τις τόσες υποδομές, την Ακρόπολη και τους λοιπούς, παγκόσμιας εμβέλειας, αρχαιολογικούς χώρους, βρίσκεται στο 25,7, δηλαδή ελάχιστα παραπάνω από την Καλαμάτα.
2) Εάν εξετασθεί ο τομέας της πολιτιστικής ζωντάνιας (cultural vibrancy), η Καλαμάτα λαμβάνει βαθμολογία 36,2, που τη φέρνει στις πρώτες 40 πόλεις της Ευρώπης, επί συνόλου 168.
3) Από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου προκύπτει ότι η θέση της Καλαμάτας ως ανερχόμενης πόλης είναι δεδομένη, κάτι που αποτυπώθηκε και στη διαδικασία για την επιλογή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, δεδομένου ότι:
α. Η πολιτιστική ζωή της Καλαμάτας είναι πάνω από το μέσον ευρωπαϊκό όρο και αναδεικνύει τη δυναμική της πόλης
β. Η ύπαρξη ικανού αριθμού πολιτιστικών υποδομών καταγράφεται στους αντίστοιχους δείκτες. Ειδικά, η υψηλή βαθμολογία σε θεατρικές αίθουσες δείχνει την ετοιμότητα της πόλης για μεγάλες διοργανώσεις
γ. Η αυξανόμενη προσφορά θέσεων εργασίας σε τομείς του πολιτιστικού τομέα δείχνει την προοπτική εξέλιξης της Καλαμάτας σε πόλο έλξης δημιουργικών επαγγελματιών, όπως φάνηκε από τις εντάξεις στο ΕΣΠΑ στο πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”
δ. Η βαθμολόγηση της Καλαμάτας ως 2ης στην Ελλάδα, μπροστά από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και πίσω μόνο από την Αθήνα, αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα με ποιότητα στον πολιτισμό
ε. Η επιλογή της Καλαμάτας για συμπερίληψη στο Παρατηρητήριο είναι επίτευγμα, το οποίο οφείλεται και στην επιτυχημένη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, η οποία “έβαλε στο χάρτη” την Καλαμάτα, σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο, πέραν εκείνου του χορού, που οφείλεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού.
Η Καλαμάτα θα συνεχίσει την προσπάθεια διεύρυνσης της παρουσίας της στον πολιτιστικό χώρο, με ποιότητα και έμφαση στις διεθνείς εκδηλώσεις, χωρίς να υποτιμώνται εκείνες με μικρότερο βεληνεκές. Στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού έχει προστεθεί ο Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, του οποίου η πρώτη διοργάνωση το 2015 γνώρισε μεγάλη επιτυχία και η δεύτερη θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο φέτος, με 53 χορωδίες από 16 χώρες και περί τους 2.000 χορωδούς και συνοδούς.
Το “γιατί” η Καλαμάτα, τελικά, δεν επιλέγηκε για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, προς γενική έκπληξη όλων, είναι το ερώτημα που μόνο πολιτική απάντηση μπορεί να έχει. Άλλωστε, ο ορισμός ως μέλους του Δ.Σ. της “Ελευσίνα 2021 Α.Ε.” ενός από τα δύο μέλη της ευρωπαϊκής επιτροπής επιλογής, που είχαν ορισθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, κάτι δείχνει. Ας είναι...
Το κεκτημένο της προσπάθειας να γίνει η Καλαμάτα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το κρατούμε και το αξιοποιούμε έμπρακτα, παρά τη σκληρή οικονομική συγκυρία. Εν καιρώ έχουμε πολλά να πούμε και θα πούμε γι' αυτό το θέμα».  Α.Π.

*** Κανονικά θα κάνουν αιτήσεις οι Κοινωνικοί Λειτουργοί Τ.Ε. για τα Κέντρα Κοινότητας Καλαμάτας 
Ο δήμαρχος Καλαμάτας υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να διορθώσει το λάθος του Δημοτικού Συμβουλίου πετώντας το μπαλάκι στον ΑΣΕΠ  Παράσταση διαμαρτυρίας στο δήμαρχο Καλαμάτας πραγματοποίησαν χθες το πρωί μέλη της Τοπικής Επιτροπής Μεσσηνίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους για τον αποκλεισμό μελών της Τοπικής Επιτροπής που έχουν πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Το ζήτημα προέκυψε, όταν ο Δήμος Καλαμάτας, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εξέδωσε προκήρυξη για τη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας. Προκήρυξη που επιτρέπει μόνο σε κοινωνικούς λειτουργούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις, παρά τα ΦΕΚ που έχουν εκδοθεί και θεωρούν ισάξιους κι αυτούς της Τ.Ε.
Να σημειωθεί εδώ ότι ο εν λόγω περιορισμός τέθηκε μόνο στο Δήμο Καλαμάτας, αλλά και σε Δήμο της Βόρειας Ελλάδας, όπως επισήμαναν κοινωνικοί λειτουργοί.
Έτσι, χθες μέλη του ΣΚΛΕ αποφάσισαν να φθάσουν μέχρι το γραφείο του δημάρχου, αφού, όπως κατήγγελλαν, παρά τις συνεχείς επιστολές τούς αγνοούσε επιδεκτικά.
Μόλις ολοκληρώθηκε η ολιγόλεπτη συνάντηση, η αντιπροσωπεία των κοινωνικών λειτουργών ενημέρωσε τους συναδέλφους τους για τα αποτελέσματά της. Αποτελέσματα που οι ίδιοι χαρακτήρισαν θετικά, αφού ο Παναγιώτης Νίκας είπε να κάνουν αιτήσεις και οι Τ.Ε. και θα αποφασίσει για την ισοτιμία ή όχι το ΑΣΕΠ.
Ειδικότερα, σχολιάζοντας ο κ. Νίκας τη συνάντηση ανέφερε ότι η διαφοροποίηση ανάμεσα σε ΠΕ και ΤΕ αποτελεί γνωστό και μόνιμο πρόβλημα για την ισοτιμία των πτυχίων, κάτι που συμβαίνει συχνά και στους μηχανικούς.
Σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι πάρθηκε ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας και αφορά στην πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών Π.Ε. και όχι Τ.Ε.
Όμως, κατά τη χθεσινή συνάντηση οι κοινωνικοί λειτουργοί τού παρέδωσαν στοιχεία που αναφέρουν ότι τα πτυχία τους είναι ισότιμα. Έτσι αυτό που πρέπει να γίνει, όπως είπε ο Παναγιώτης Νίκας, είναι να υποβάλουν και αυτοί αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Στη συνέχεια ο Δήμος θα απευθυνθεί στο ΑΣΕΠ για την ισοτιμία των πτυχίων και ανάλογα με την οδηγία που θα δοθεί, θα συνεχιστεί η διαδικασία.
Σχετικά με το αν το λάθος ανήκει στο Δ.Σ., ο δήμαρχος απάντησε ότι «δεν υπάρχει λάθος», αφού είναι απόφαση του Δ.Σ. ότι πρέπει να προσληφθούν κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν τελειώσει Πανεπιστήμιο.
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

*** Άλλοι δύο Αλβανοί εμπλέκονται στη χασισοφυτεία των 154 δενδρυλλίων στην Οιχαλία 
Άλλοι δύο Αλβανοί ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία ότι συμμετείχαν στην καλλιέργεια των 154 δενδρυλλίων κάνναβης που ανακαλύφθηκαν και κατασχέθηκαν στην Οιχαλία στα μέσα Ιουλίου.
Τον Ιούλιο συνελήφθησαν πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία έχουν προφυλακιστεί. Πρόκειται για έναν 49χρονο κτηνοτρόφο, έναν 52χρονο Αλβανό και έναν 21χρονο ομοεθνή του. Τώρα ταυτοποιήθηκαν από τις έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας άλλοι δύο Αλβανοί, 22 και 34 ετών.
  Στην Οιχαλία
Η χασισοφυτεία είχε ανακαλυφθεί με τη βοήθεια του ελικοπτέρου της Αστυνομίας και τις υποδείξεις του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας στην αγροτική περιοχή «Άγιος Γεώργιος» στην Οιχαλία.
Οι αστυνομικοί βρήκαν έναν ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο 80 τ.μ, στον οποίο καλλιεργούνταν στο έδαφος 154 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 0,3 έως 1,5 μέτρα περίπου.
Κατά την έρευνα διαπίστωσαν ότι το πότισμα της φυτείας γινόταν με υδροσωλήνα, στον οποίο υπήρχαν διαδοχικές συνδέσεις και αυτόματο σύστημα, ώστε οι καλλιεργητές να μην αναγκάζονται να την επισκέπτονται καθημερινά. Ο σωλήνας ήταν θαμμένος στο χώμα και ακολουθώντας τη διαδρομή του, οι αστυνομικοί έφτασαν σε βρύση που βρισκόταν σε περιφραγμένη έκταση 49χρονου κτηνοτρόφου, όπου υπήρχαν σταβλικές εγκαταστάσεις.
  Προφυλάκιση
Επίσης, από το εσωτερικό της φυτείας ξεκινούσε ένα μονοπάτι. Οι αστυνομικοί το ακολούθησαν και έπειτα από 20 μέτρα βρέθηκαν πάλι μέσα σε περιφραγμένη ιδιοκτησία του 49χρονου, όπου μαζί με έναν 21χρονο, έναν 36χρονο, έναν 15χρονο και έναν 52χρονο, όλοι υπήκοοι Αλβανίας, έκτρεφαν οικόσιτα ζώα.
Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν όλους ως καλλιεργητές και οι τρεις προφυλακίσθηκαν με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Η έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών, όμως, συνεχίσθηκε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί η συμμετοχή άλλο δύο Αλβανών, για τους οποίους σχηματίσθηκε δικογραφία, η οποία στάλθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.  Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Γνωστοί στο Δήμο Καλαμάτας οι «μικροί βάνδαλοι» που προκαλούν φθορές στην πόλη 
Καταστηματάρχες εμποδίζουν την τοποθέτηση κουβουκλίων στις στάσεις του Αστικού
 Μπορεί στα μέσα Μαΐου να είχαμε δημοσιεύσει αναλυτικό φωτορεπορτάζ για τις στάσεις του Αστικού ΚΤΕΛ στην Καλαμάτα, που βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση, όμως, δυστυχώς, η εικόνα ελάχιστα έχει αλλάξει.
Αναφερόμενος χθες στο ζήτημα ο δήμαρχος Καλαμάτας δήλωσε ότι τα κουβούκλια των στάσεων συνεχώς βανδαλίζονται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο στη στάση της παραλίας μπροστά από το παλιό κατάστημα του Κοιλάκου.
Για τους βανδαλισμούς ειδικότερα, παρατήρησε ότι, εκτός από τα άλλα προβλήματα, έχουμε και νέα παιδιά, παιδιά της πόλης που δεν έχουν τι να κάνουν το βράδυ και έτσι προβαίνουν σε καταστροφές.
Παιδιά γνωστά στο Δήμο, όπως είπε, με τις ηλικίες αυτών να ξεκινούν από τα 13, τα οποία έχουν εντοπιστεί από κάμερες ασφαλείας και ο Δήμος γνωρίζει ποια είναι.
Όπως, όμως, είπε, είναι δύσκολο να πας στα δικαστήρια και να αντιπαρατίθεσαι με ένα μικρό παιδί, ενώ «φταίμε κι εμείς ως κοινωνία που αυτά προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες».
Όσο για τις βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν, ανέφερε ότι η εταιρεία που πήρε τη διαχείριση των στάσεων θα προβεί σε αποκατάσταση των ζημιών τις επόμενες ημέρες. Από πλευράς Δήμου έχουν ήδη αγοραστεί 10 κουβούκλια αγγλικού τύπου και θα τοποθετηθούν άμεσα.
Τέλος, για τις στάσεις όπου υπάρχουν μόνο ταμπέλες και όχι κουβούκλια, ο δήμαρχος σημείωσε ότι το πρόβλημα έγκειται στο εξής: όταν υπάρχει ένα κατάστημα πίσω από τη στάση, υπάρχουν διαμαρτυρίες για την τοποθέτηση του κουβουκλίου, επειδή θα το κρύβει. Αυτός είναι ο λόγος που σε κομβικά σημεία δεν υπάρχουν κουβούκλια.
Πάντως, όπως τόνισε για το τελευταίο ζήτημα, ο Δήμος όπου μπορεί θα τοποθετήσει κουβούκλια. Π.Μπ.  Οι στάσεις της ντροπής στη «Βασίλισσα του τουρισμού»

***  Ξεχωριστά γεννητούρια μετά από 50 χρόνια στην Κορώνη (φωτογραφίες και βίντεο) 
Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν όσοι το απόγευμα της Τετάρτης βρέθηκαν στην παραλία Άρτάκι της Κορώνης.
Ο λόγος που κάνει αυτά τα γεννητούρια ξεχωριστά είναι ότι 151 χελωνάκια καρέτα- καρέτα βγήκαν από την άμμο και κατευθύνθηκαν με τη βοήθεια ειδικών προς του φυσικό τους χώρο, δηλαδή τη θάλασσα.
Τέτοια γέννηση έχει να συμβεί στην περιοχή 50 τουλάχιστον χρόνια, ενώ όσοι βρέθηκαν στο σημείο είχαν την ευκαιρία να δουν όλοι τη διαδικασία.  https://www.facebook.com/xartimolyvi/videos/1666546026712030/ .-

***  «Με σειρά εξαφάνισης» κλείνουν οι θερινές προβολές της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας 
Μια μακάβρια μαύρη κωμωδία γεμάτη από εντυπωσιακές εικόνες και ένα ατελείωτο χειμερινό λευκό τοπίο, υπό τον τίτλο «Με σειρά εξαφάνισης», αποτελεί την τελευταία θερινή προβολή της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας αύριο Πέμπτη, 31 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στο Καφέ Σινέ (Δυτική Παραλία Καλαμάτας).
O Νιλς, ένας φιλήσυχος εκχιονιστής που μόλις έχει ανακηρυχτεί Πολίτης της Χρονιάς σε μια απομακρυσμένη νορβηγική κωμόπολη, μαθαίνει πως ο γιος του είναι νεκρός από υπερβολική δόση ηρωίνης. Όταν ανακαλύπτει πως έχει πέσει θύμα δολοφονίας, η απόφασή του να εκδικηθεί θα τον φέρει αντιμέτωπο με έναν αδίστακτο μεγαλέμπορο ναρκωτικών.
Δε μιλάμε, βέβαια, για κωμωδία Hollywood, αλλά για μία κωμωδία καταστάσεων με σαρκασμό για διάφορα θέματα. Ο Νορβηγός σκηνοθέτης Χανς Πέτερ Μόλαντ κατανοεί στην εντέλεια το βαθιά ειρωνικό και ταυτόχρονα μελαγχολικό πνεύμα του πανέξυπνου σεναρίου, εγκαθιστώντας εξαρχής ένα ρεαλιστικό αφηγηματικό τόνο. Η απότομη εισβολή της βίας δεν αλλάζει το ύφος της ταινίας, που εισάγει στην αρχή διακριτικά και στην εξέλιξή της όλο και πιο έντονα στοιχεία σάτιρας και σαρκασμού, στα όρια της παρωδίας.
Διαμέσου όλων αυτών η πορεία του Νιλς παραμένει και αυτή σταθερή, διατηρώντας μέχρι τέλους μια δραματική, βαθιά υπαρξιακή βαρύτητα, η οποία έρχεται σε άμεση αντίθεση με ένα σύμπαν ξεκαρδιστικών όσο κι επικίνδυνων «πανηλιθίων», που ορίζουν πλέον τους κανόνες του παιχνιδιού.  Είσοδος: 4 ευρώ, ελεύθερη κάτω των 18 ετών.

*** Η Καλαμάτα στην εποχή του Αirbnb 
Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες νοικιάζουν με τη σεζόν στους φοιτητές
Τα τελευταία χρόνια ακούμε συνεχώς για την Αirbnb, την ιστοσελίδα καταχώρησης, εύρεσης και ενοικίασης καταλυμάτων, η οποία παράλληλα έχει πονοκεφαλιάσει ξενοδόχους και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων.
Οι περισσότεροι εξ αυτών κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό, στον οποίο δύσκολα μπορεί να αντεπεξέλθει ένας επαγγελματίας, αφού η φορολογία μέσω της Αirbnb είναι διαφορετική, ενώ οι τιμές ενοικίασης μικρότερες.
Εκτός, όμως, από τους επαγγελματίες του τουρισμού, η Αirbnb έχει επηρεάσει και όσους αναζητούν σπίτι στην Καλαμάτα, αφού πλέον όσα ενοικιάζονται είναι δυσεύρετα, ενώ σε κάποια από αυτά υπάρχει ο όρος να παραδίδονται από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο.
Τελευταία «θύματα» της Αirbnb στην Καλαμάτα οι φοιτητές που εισήχθησαν στις Σχολές της πόλης και αναζητούν το νέο τους σπίτι.
Κοιτάζοντας κάποιος τα ενοικιαστήρια γύρω από το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, αλλά και σε κεντρικά σημεία, θα αντιληφθεί εύκολα ότι τα προς ενοικίαση σπίτια είναι πολύ λιγότερα, σε σημείο μάλιστα που τα διαθέσιμα δεν αρκούν για τους νέους φοιτητές.

Οι τιμές των σπιτιών για τους φοιτητές και η σεζόν
Μπορεί, πάντως, τα διαθέσιμα σπίτια να είναι λίγα, αλλά τουλάχιστον οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχέση με το παρελθόν. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής μπορεί να βρει γκαρσονιέρα από 180 ευρώ, ενώ ένα δυάρι από 250 ευρώ. Μάλιστα, ειδικά για γκαρσονιέρες και δυάρια, πολλές φορές υπάρχει η ένδειξη «μόνο για φοιτητές».

Επίσης, πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν από αυτούς τον Ιούνιο να αφήσουν το σπίτι, θέλοντας προφανώς να το νοικιάσουν είτε για σεζόν είτε μέσω της Αirbnb.

Τα καταλύματα της Αirbnb στην Καλαμάτα και οι τιμές
Στην Καλαμάτα τα σπίτια που νοικιάζονται μέσω της πλατφόρμας είναι εκατοντάδες και διαφόρων μεγεθών και τιμών. Χαρακτηριστικά χθες στην πλατφόρμα υπήρχαν πάνω από 300 καταλύματα σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι τιμές ξεκινούσαν χθες από 17 ευρώ, και οι οποίες έχουν να κάνουν με την τοποθεσία του σπιτιού, τις παροχές κ.λπ.
  
Γιατί οι ιδιοκτήτες προτιμούν να νοικιάζουν μέσω της Αirbnb
Το «Θάρρος» μίλησε με ιδιοκτήτες που προτιμούν αυτό τον τρόπο ενοικίασης των σπιτιών τους, καθώς, όπως εξηγούν, έτσι ήταν γεμάτα σχεδόν όλο το καλοκαίρι, ενώ θεωρούν αυτή τη λύση πιο ασφαλή και σίγουρη.
Χαρακτηριστικά ιδιοκτήτρια μας ανέφερε ότι καταχώρησε τα σπίτια της στις 15 Ιουλίου. Από εκείνη τη στιγμή ήταν συνεχώς νοικιασμένα.
Από τη μία, πάντως, θεωρεί αυτό τον τρόπο απρόσωπο, όμως, από την άλλη, υπάρχουν εγγυήσεις από την πλατφόρμα. Επίσης, κατά την ίδια είναι προτιμότερο από το να νοικιάσει σε φοιτητές, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, «το κάνουν χάλια».
Σχετικά με τις τιμές, νοίκιασε δύο στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων έναντι 50 ευρώ την ημέρα έκαστο.
Όσο για τα έσοδα, μας είπε το εξής: το ποσό που θα έπαιρνε αν το νοίκιαζε για ένα μήνα, το παίρνει σε τέσσερις ημέρες μέσω της Αirbnb.
Άλλο μέλος της Αirbnb που «έβαλε» το σπίτι της στην Καλαμάτα στην πλατφόρμα ανέφερε ότι το έκανε πρώτη φορά φέτος και είναι απόλυτα ευχαριστημένη, αφού υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και είναι συνεχώς πιασμένο.
Το δικό της σπίτι είναι ένα τριάρι και η τιμή που το έκλεινε ήταν από 60 έως 70 ευρώ τη βραδιά, ανάλογα με τα άτομα που έμεναν.
Άσχημη εμπειρία από παλιούς ενοικιαστές ήταν ο λόγος που ιδιοκτήτης έβαλε ακίνητό του στην Αirbnb. Όπως διευκρίνισε, είναι στην πλατφόρμα από πέρυσι το καλοκαίρι και την επέλεξε καθώς παρέχει ασφάλεια, ενώ σε επίπεδο ενοικιαστών, όπως είπε, γλιτώνει τις φθορές, αλλά και την καθυστέρηση ή μη καταβολή των ενοικίων. Όσο για την τιμή, το 2αρι του νοικιάζεται προς 50 ευρώ την ημέρα.
«Το φέσωμα από ενοικιαστή» έσπρωξε άλλη ιδιοκτήτρια ακίνητου στην Αirbnb. Όπως είπε, νοικιάζει το ακίνητό της για 3 μήνες το χρόνο. Πέρυσι, πάντως, είχε πιο πολύ ζήτηση, κάτι που η ίδια αποδίδει στη μεγαλύτερη προσφορά που υπάρχει πλέον σε σπίτια.
  Η τροποποίηση του νόμου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και η φορολογία
Όπως αναφέραμε πιο πάνω, οι αντιδράσεις επαγγελματιών αλλά και η απώλεια εσόδων για το κράτος οδήγησαν σε τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων.
Μεταξύ άλλων, πλέον ορίζονται τα εξής:
Σύμφωνα με το νέο άρθρο 39 Α που προστέθηκε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού είναι η εξής:
1. Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 40, το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
0 – 12.000 ευρώ: 15%
12.0001 – 35.000 ευρώ: 35%
35.001 ευρώ και άνω: 45%.
Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
2. Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1/1/2017 και εφεξής.
  Τι είναι η Αirbnb
Η Airbnb είναι ιστοσελίδα καταχώρησης, εύρεσης και ενοικίασης καταλυμάτων. Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2008 από τον Joe Gebbia, τον Brian Chesky και τον Nathan Blecharczyk και έχει ως βάση το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, όπως την περιγράφει η wikipedia.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που φέρνει σε επικοινωνία τον οικοδεσπότη με τον πελάτη, ενώ είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της κράτησης.
Η συναλλαγή, κατά την οποία ο επισκέπτης πληρώνει το εκάστοτε ποσό με πιστωτική ή άλλη κάρτα, γίνεται μέσω της πλατφόρμας. Ο οικοδεσπότης παραλαμβάνει το ποσό μόλις 24 ώρες μετά την άφιξη του φιλοξενούμενού του, έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι ο τελευταίος παρέλαβε το κατάλυμα, όπως συμφωνήθηκε. Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από το ποσοστό που κρατά εκείνη από κάθε κράτηση που γίνεται.
Η Airbnb προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων (διαμέρισμα, κάστρο, βίλα κ.ά.), ανάλογη με το μέγεθος της κοινότητας των χρηστών της. Το εύρος των τιμών ποικίλλει σημαντικά, όπως και η τοποθεσία του καταλύματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα, είναι εγγεγραμμένα καταλύματα σε περισσότερες από 34.000 πόλεις και 191 χώρες (Ιούνιος 2016).
Η Airbnb είναι ένας εύκολος τρόπος να εκμεταλλευθεί οικονομικά ο χρήστης το χώρο του, παρουσιάζοντάς τον σε ένα κοινό εκατομμυρίων χρηστών.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας πρέπει να εγγραφούν, δημιουργώντας ένα προσωπικό διαδικτυακό προφίλ, πριν από τη χρήση της. Κάθε ιδιοκτησία συνδέεται με έναν οικοδεσπότη, του οποίου το προφίλ περιλαμβάνει σχόλια από τους προηγούμενους χρήστες, συστάσεις από τους προηγούμενους θαμώνες, καθώς και μια αξιολόγηση και ένα ιδιωτικό σύστημα μηνυμάτων.
Η λίστα δεν εμφανίζεται στο δημόσιο ιστό, μέχρι ο ίδιος ο χρήστης να είναι έτοιμος να τη δημοσιοποιήσει.
Η κοστολόγηση του καταλύματος μπορεί να καθοριστεί από το χρήστη. Επίσης, οι χρήστες μπορούν είτε να χρεώνουν διαφορετικές τιμές για κάθε βράδυ είτε να θέσουν εβδομαδιαία και μηνιαία διαμονή, ή ακόμα να καθορίσουν την τιμή σύμφωνα με την εποχή (εποχιακή κοστολόγηση).
Τα ένθετα των τίτλων και των περιγραφών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαφήμιση του χώρου.
Οι χρήστες, επίσης, μπορούν να προσδιορίσουν τους κανόνες του σπιτιού, καθώς και να δημοσιοποιήσουν κι άλλες περιγραφές , σχετικά με την κατοικία.
Η Airbnb επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν έως και 24 φωτογραφίες του χώρου τους. Στα δικαιώματα του οικοδεσπότη, επίσης, περιλαμβάνεται, μια δωρεάν επαγγελματική φωτογράφηση, η οποία προσφέρεται από την Airbnb. Η όμορφη φωτογραφία είναι ένα από τα κύρια και απαραίτητα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας της Airbnb, καθώς και της εφαρμογής της [το προφίλ είναι ένα μέρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να ερευνήσουν περισσότερα για τους οικοδεσπότες, ενώ χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους, για να παρουσιάσουν την ταυτότητα τους δημοσίως, καθώς και για να εκφράσουν τη φιλοσοφία  τους, σχετικά με την ιδέα της  φιλοξενίας].
Οι επισκέπτες πρέπει να στείλουν ένα απευθείας μήνυμα στο χρήστη, μέσω της Airbnb, υποβάλλοντας  ερωτήσεις σχετικά με το ακίνητο. Οι χρήστες έχουν τον πλήρη έλεγχο σχετικά με το ποιος κάνει κράτηση του χώρου τους. Όταν ένας δυνητικός πελάτης βάζει ένα αίτημα κράτησης, ο οικοδεσπότης έχει τουλάχιστον 24 ώρες για να αποδεχτεί ή να απορρίψει το αίτημα αυτό.
Αφού ο χρήστης αποδεχτεί μία κράτηση, μπορεί να συντονίσει τις ώρες συνάντησης και επικοινωνίας με τους επισκέπτες. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, οι χρήστες ενθαρρύνονται να αφήσουν μια κριτική. Οι κριτικές βοηθούν στην οικοδόμηση της εγκυρότητας, και στη δημιουργία αναφορών τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους οικοδεσπότες.
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

~

*** Αθλητική ενημέρωση  :

~** Για τα προκριματικά Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου Πέμπτη 31-08-2017 :
***ΕΛΛΑΣ  -ΕΣΘΟΝΙΑ   0-0 .-
*** ΚΥΠΡΟΣ-ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ  3-2 .-
*** ΒΕΛΓΙΟ-ΓΙΒΛΑΤΑΡ  9-0  .-

*** Στο Ευρωμπάσκετ - Πέμπτη 31-08-2017 :
~ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΛΑΝΔΙΑ 90-61 .-

***  Ντύθηκε στα Ερυθρόλευκα ο Ούρος Τζούρτζεβιτς
Ανακοινώθηκε επισήμως...
Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό του Ούρος Τζούρτζεβιτς ολοκληρώθηκε και ο 23χρονος διεθνής Σέρβος επιθετικός αποτελεί το νέο απόκτημα των πρωταθλητών Ελλάδας.
Η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί εδώ και μέρες, ο Τζούρτζεβιτς το Σάββατο αμέσως το ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα αποχαιρέτησε τους φιλάθλους της ομάδας του και το βράδυ της Τρίτης ήρθε στην Αθήνα.
Την Τετάρτη πέρασε με επιτυχία από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια πήγε στα γραφεία της ΠΑΕ, όπου υπέγραψε συμβόλαιο, το οποίο σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες θα είναι για 4 χρόνια, ενώ το ποσό της μεταγραφής του έφτασε στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Ούρος Τζούρτζεβιτς.
Αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Σέρβος προέβη στις πρώτες του δηλώσεις, ως ποδοσφαιριστής του Θρύλου!
Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ποιοι είναι οι μεγάλοι στόχοι και τα όνειρά σου με τα ερυθρόλευκα;
«Σας ευχαριστώ! Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ξέρω καλά που έχω έρθει. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος. Θα δώσω ό,τι καλύτερο έχω, στον αγωνιστικό χώρο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας».
Το πρωτάθλημα, αλλά και σπουδαία παιχνίδια στην Ευρώπη, είναι ο μεγαλύτερος στόχος του Ολυμπιακού;
«Ναι σίγουρα! Γνωρίζω καλά ότι η φάση των ομίλων του UEFA Champions League είναι πολύ δύσκολη, αλλά έχουμε καλή ομάδα και θα κάνουμε το καλύτερο».  in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

*** Ο Σιώπης ξανά στον Πανιώνιο ως δανεικός από τον Ολυμπιακό
Για έναν χρόνο...
Ο Σιώπης ξανά στον Πανιώνιο ως δανεικός από τον Ολυμπιακό~
  Στον Πανιώνιο επιστρέφει ο Μανώλης Σιώπης. Ο 23χρονος αμυντικός μέσος μετά από μία εξαιρετική σεζόν με την φανέλα του Πανιωνίου, αποκτήθηκε στις αρχές του καλοκαιριού από τον Ολυμπιακό (πρόλαβε να κάνει μία συμμετοχή σε επίσημο ματς), ωστόσο, επιστρέφει και πάλι στους «κυανέρυθρους» με τη μορφή του δανεισμού.
Λόγω της πληθώρας παικτών στη μεσαία γραμμή των Πειραιωτών, ο νεαρός παίκτης δεν βρισκόταν στα πλάνα του Μπέσινκ Χάσι και μία ημέρα πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου παραχωρήθηκε για έναν χρόνο στους Νεοσμυρνιώτες.
Η λιτή ανακοίνωση της διοίκησης αναφέρει:
«Η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Μανώλη Σιώπη. Ο διεθνής μέσος επιστρέφει στην ομάδα μας στην οποία θα αγωνιστεί για την περίοδο 2017-18» .in.gr,  ΑΠΕ-ΜΠΕ

 ***   Έρχεται στην Αθήνα για τον ΠΑΟ ο Χίλιεμαρκ 
Ενίσχυση στην άμυνα...
Έρχεται στην Αθήνα για τον ΠΑΟ ο Χίλιεμαρκ
Χίλιεμαρκ πανηγυρίζει μαζί με τον Μπεργκ με τη φανέλα της Σουηδίας  
~  Την τρίτη του μεταγραφή μέσα στο διάστημα ενός 24ωρου έκανε ο Παναθηναϊκός. Μετά τον Σιλά (υπέγραψε το πρωί της Τετάρτης) και τον Μουνιέ, που αναμένεται στην Αθήνα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οι «πράσινοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Τζένοα και θα ενισχυθούν με τον Όσκαρ Χίλιεμαρκ.
Ο εν ενεργεία βασικός μέσος της εθνικής Σουηδίας αποτελεί την τελευταία και ίσως πιο σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του «τριφυλλιού» στην καλοκαιρινή περίοδο, καθώς η ομάδα του έδωσε το οκ για τον μονοετή δανεισμό του στην αθηναϊκή ομάδα.
Ο Σουηδός κεντρικός χαφ θα βρίσκεται αύριο στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια ενός έτους και η ελληνική ομάδα θα διατηρήσει την οψιόν αγοράς του το καλοκαίρι του 2018.  in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

***  «Πετάει» για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Πέζαρο η Μυρτώ Αθανασουλάκη και το ελληνικό ανσάμπλ 
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής ξεκίνησε από χθες στο Πέζαρο και θα ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή της νεαρής Καλαματιανής, Μυρτώς Αθανασουλάκη.
Η πρωταθλήτρια του Φιλογυμναστικού Ομίλου Καλαμάτας είναι μέλος της βασικής 5άδας του ελληνικού ανσάμπλ, μαζί με τις Χρύσα Μουτάφη, Μαριάννα Μανδέλλου, Αναστασία Δογραμματζή και Ζωή Ντίτσιου και αναχωρούν σήμερα για την ιταλική πόλη, συνοδευόμενες από την ομοσπονδιακή προπονήτρια Ιρίνα Ιλίεβα, την συνεργάτιδά της Εύα Χριστοδούλου και τον δάσκαλο μπαλέτου Γιώργο Παπαθανασίου.
Αρχηγός της ελληνικής αποστολής θα είναι η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ρυθμικής της Ε.Γ.Ο. Αθανασία Λαμπροπούλου-Συροπούλου, ενώ στο πλευρό των Ελληνίδων αθλητριών θα βρεθεί κατά τη διάρκεια των αγώνων και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Θανάσης Βασιλειάδης.
Το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα θα αποτελέσει για τις πρωτοεμφανιζόμενες Ελληνίδες αθλήτριες το «βάπτισμα του πυρός», χωρίς να έχει την βαρύτητα και την κρισιμότητα των δύο επόμενων, αφού στα παγκόσμια του 2018 στην Σόφια και του 2019 στο Μπακού θα ξεκινήσει και θα κορυφωθεί, αντίστοιχα, η διαδικασία της Ολυμπιακής πρόκρισης.
«Περιμένουμε από όλες τις αθλήτριές μας μία ωραία εμφάνιση, ανάλογη των δυνατοτήτων τους και της πολλής δουλειάς που έχουν ρίξει. Είναι η πρώτη χρονιά ενός νέου Ολυμπιακού κύκλου και θέλουμε να δείξουμε μία θετική εικόνα. Προετοιμαζόμαστε για την ερχόμενη διετία, ώστε να είμαστε πανέτοιμοι το 2019, όταν θα κριθεί η Ολυμπιακή πρόκριση. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί την πρώτη στάση σ’ αυτή τη διαδρομή», τόνισε η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ρυθμικής της Ε.Γ.Ο. Αθανασία Λαμπροπούλου-Συροπούλου, η οποία ως αθλήτρια υπήρξε μέλος της πρώτης Εθνικής ανσάμπλ γυναικών που διακρίθηκε στο διεθνές στερέωμα (5ες θέσεις στο παγκόσμιο του 1989 στο Σαράγεβο και στο ευρωπαϊκό του 1990 στο Γκέτεμποργκ).
Παράλληλα, η κυρία Λαμπροπούλου-Συροπούλου πρόσθεσε μεταξύ άλλων:
«Στο ανσάμπλ είχαμε επίσης μία απώλεια της τελευταίας στιγμής, με τον τραυματισμό της Αγγελικής Αποστολίδου που είχε δουλέψει πολύ καλά με την ομάδα, αλλά ευτυχώς η Μυρτώ Αθανασουλάκη που κλήθηκε να την αντικαταστήσει μπήκε αμέσως στο σχήμα και ανταποκρίνεται απόλυτα ικανοποιητικά. Αποδεικνύεται ότι έχουμε μία πραγματική ομάδα, που έχει δουλέψει σωστά και με επιμονή. Στο Πέζαρο απλώς θα δούμε το ξεκίνημα μίας προσπάθειας με ορίζοντα τετραετίας, αλλά περιμένουμε από τα κορίτσια μία εμφάνιση αντάξια των θυσιών τους και της καθημερινής σκληρής τους προσπάθειας. Θέλουμε να πιάσουν τόπο αυτές οι θυσίες στο τέλος, να φτάσουν οι αθλήτριές μας μακριά και να πετύχουν όσα ονειρεύονται. Το αξίζουν οι ίδιες, η προπονήτριά τους Ιρίνα Ιλίεβα και όλοι οι συνεργάτες της».
Στο 35ο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής, που θα πραγματοποιηθεί στη χωρητικότητας 6.340 θέσεων “Adriatic Arena”, έχουν δηλώσει συμμετοχή 95 αθλήτριες του ατομικού και 30 εθνικές ομάδες ανσάμπλ, εκπροσωπώντας συνολικά 54 χώρες.
Είναι η πρώτη φορά που η Ιταλία φιλοξενεί ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής, ωστόσο το Πέζαρο έχει παράδοση στην τέλεση διοργανώσεων υψηλού επιπέδου, καθώς το παγκόσμιο κύπελλο ρυθμικής της ιταλικής πόλης αποτελεί σταθερή αξία στο διεθνές καλεντάρι την τελευταία δεκαετία. Στην τελευταία διοργάνωση μάλιστα, τον περασμένο Απρίλιο, η Κελαϊδίτη ήταν φιναλίστ στην κορδέλα, κατακτώντας την 8η θέση.
Το πρόγραμμα του ελληνικού ανσάμπλ (σε ώρες Ελλάδας):
Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου
19:30 – 22:00: Ανσάμπλ: Σύνθετος αγώνας (5 στεφάνια, 3 μπάλες / 2 σχοινάκια).
Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου
15:00 –16:25: Ανσάμπλ: Τελικός 5 στεφάνια και τελικός στις 3 μπάλες / 2 σχοινάκια (προκρίνονται να συμμετάσχουν οι οκτώ πρώτες ομάδες).

***


~  ***   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017  :
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 01  Αυγούστου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το  2008  ..
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ  για όλους μας  !  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/07/arfara-news-01-2017_48.html .-  
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τετάρτη 02 Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της  ενημέρωσης ... από το 2008 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-02-2017.html .- 
~*Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Πέμπτη 03 Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το  2008   : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-03-2017.html  
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 04 Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το 2008  :   http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/08/news-04-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο 05- Αυγούστου - 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το 2008  ...  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/08/news-05-2017.html .- 
~* ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ .... Σάββατο 05 Αυγούστου 2017 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/08/blog-post.html .- 
~*   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Κυριακή 06  Αυγούστου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ,,, από το .. 20008  : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2017/08/news-06-2017.html .- 
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 07 Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το  2008    :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-07-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 08  Αυγούστου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσής  ...από το  2008: http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-08-2017.html  
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  -2- Τρίτη  08  Αυγούστου  2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης     ....από  το  2008:  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-2-08-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 09  Αυγούστου  2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ..από το  2008  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/08/news-09-2017.html .-
~*Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης .....από το 2008  :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-10-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 11 Αυγούστου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το    2008  : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-11-2017.html .-
~* ΤΑ  500 ονόματα και οι Εικόνες της ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ  :Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/08/500-11-2017-500.html .- 
~** H Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο 12  Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το  2008 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2017/08/news-12-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Κυριακή 13  Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το  2008  :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2017/08/news-13-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ..... από το  2008 :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-14-2017.html .-
~* Αθλητικό Σαββατοκύριακο 05  έως και 13 Αυγούστου 2017  :Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 ..Μια   αθλητικά ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/08/05-13-2017-14-2017.html .-  
~ * Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 15 Αυγούστου 2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το 2008 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/08/news-15-2017.html .-
~ *  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-16-2017.html .- 

~*  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το 2008  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/08/news-17-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας   Arfara News  2  Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωση  ...από το 2008 : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-2-17-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ... από το 2008 :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-18-2017.html .- 
~*   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο 19  Αυγούστου  2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το  2006 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/08/news-19-2017.html .-  
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 20 Αυγούστου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το 2008  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-20-2017.html .-  
~ *   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS ΄Δευτέρα 21  Αυγούστου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008 : http://snsstamoskal.blogspot.com/2017/08/arfara-news-21-2017.html .-
~*ΑΘΛΗΤΙΚΟ Σαββατοκύριακο 13 Αυγούστου -20 Αυγούστου 2017 : Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017  ~Μια   αθλητικά ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/08/13-20-2017-21-2017.html .- 
~* 
Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....  από το 2008   : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-22-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 23  Αυγούστου 2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το 2008  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-23-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσης ....από το  2008 :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-24-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Παρασκευή 25 Αυγούστου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ,....από το  2008 : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-25-2017.html .- 
~*   ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας ....το  Α-και το  Ω ...
΄Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017  ..
: http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/08/blog-post.html .- 
~* 
Η Εφημερίδα μας  ARFRA NEWS Σάββατο 26 Αυγούστου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ... από  το 2008 : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/08/arfra-news-26-2017.html . -
~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Κυριακή 27 Αυγούστου 2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσή μας ...από το 2008   : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-27-2017.html .- 
~* 
  ΑΘΛΗΤΙΚΟ Σ/Κ Σαββατοκύριακο  26  και 27  Αυγούστου 2017Αθλητική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/08/27-2017.html .-
~*   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 28  Αυγούστου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από το  2008  : http://snsarfara.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-28-2017.html .-  
~* Εφημερίδα  μας   ARFARA NEWS  Τρίτη 29 Αυγούστου  2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το 2008  :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2017/08/arfara-news-29-2017.html .-  
 ~* Η Εφημερίδα μας   ARFARANEWS  Τετάρτη 30 Αυγούστου  2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσής ....από  το  2008   : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/08/arfaranews-30-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη 31 Αυγούστου  2017 :
Στο αγιάζι της  ενημέρωσης ....από το 2008 :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/08/news-31-2017.html .-  
~*
 

Δημιουργία! ...Ευλογία! ....Ευτυχία!! ...
~**   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5793   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3698   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3694  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  13.175   βίντεο   .-  

The YOUTUBE:
 https://www.youtube.com/user/messiniaview .-
 https://www.youtube.com/user/stamos01 .-
https://www.youtube.com/user/stamatios01 .-
https://www.youtube.com/user/vlasiskal .-

***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  55 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?pnref=lhc.friends SNS=
            https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ  
  

 Τα  βίντεο μας  για  σήμερα  :
  ~*Απόπειρα αυτοκτονίας  2017:
 https://youtu.be/3bt1_ar9xWY .-
~*Βολεύτηκε στο γραφείο του ΣΠΡΙΤΖΗ  2017:
 https://youtu.be/GF6xrDLOpUs .-
~*Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  2  2017 :
 https://youtu.be/4Rkag2BdmB0 .-
~*Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1 2017:
https://youtu.be/kxqOCWVqt1A  .-
~*Κρατικοδίαιτη ΣΥΡΙΖΕΑ  2017 :
 https://youtu.be/NmMKTb7b5mA .-
~* Λαθρομετανάστες πετάνε τα φαγητά  2017:
 https://youtu.be/spDC9mMzbCs .-
~*Λύδια Κονιόρδου  βολεύτηκε    2017:
https://youtu.be/cxxS5LiRJEE  .-
~* οπλοστάσιο στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ  2017:
 https://youtu.be/1VszHRN6eXE .-
 ~*Πέταξαν εικόνα Παναγίας στα σκουπίδια  2017:
https://youtu.be/zByMtK8finA  ..-
~*Σκοτεινά συμφέροντα  2017 :
https://youtu.be/NPy2kywMiaM  .-
~* Σπαρταριστό βίντεο για Τσίπρα  2017 :
https://youtu.be/Fmt6n6c2AOY  .-
~*Στην Ελλάδα του Τσιπροκαμμένου  2017:
https://youtu.be/pIjA57pqVtI   .-
~*Φουσκωμένος ΕΜΦΙΑ   2017:
https://youtu.be/g2_Bs1eBOzs   .-
`*1A O ΠΟΥΤΙΝ  5 φορές να βοηθήσει Ελλάδα 2017:
https://youtu.be/Nwd9YXPgQ9A   .-
*