~* ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ : free counters

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

ARFARA NEWS  Τα νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26-04-2016  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~


                                ΧΘΕΣ στο ΑΡΦΑΡΑ Μεσσηνίας 25/04/2019 :
~*   Μ. Πέμπτη 25-04-2015 Τα 12 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ Αρφαρα Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου..: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215254910739544/ .- 
~***   Μ. Πέμπτη Αρφαρα πρώτο Ευαγγέλιο από τα 12....25-04-2019 Άγιοι ΘΕΌΔΩΡΟΙ ΑΡΦΑΡΩΝ:   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215255354590640/  .-


*** Μεγάλη Εβδομάδα 2019 στο Αρφαρά Μεσσηνίας 22-27/04/2019 ~Μέσα από Βίντεο ! :

** Ακολουθία Νυμφίου Κυριακή 21-04-2019 των Βαΐων στον Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων στο Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ στο ψαλτήρι ο παπά- Μιχάλης Ε. Μπούρας : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215228968691009/ .- ** ΙΔΟΎ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ Ακολουθία Νυμφίου Κυριακή 21-04-2019 των Βαΐων... : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215228864328400/ .- ~* Κυριακή 21-04-2019 Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ Ακολουθία Νυμφίου, 1η ψέλνει ο ιερέας Μιχάλης Ε. Μπούρας : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215229624827412/ .- ~* Ι. Ν. ΑΓΊΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ Κυριακή Βαΐων Ακολουθία Νυμφίου 21-04-2019 εκφώνηση Ιερού Ευαγγελίου από Παππά-Μιχάλη: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215229225177421/ .- ~** Μ. Δευτέρα εκφώνηση Ι. Ευαγγελίου από ιερέα Μ. Ε. Μπούρα 22-04-2019 ακολουθίας Νυμφίου Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων Αρφαρων ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215236016747206/ .- ~** Μ. Δευτέρα ο Παππά-Μιχάλης Ε. Μπούρας στο ψαλτήρι Ακολουθία Νυμφίου 22-04-2019 Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215235888383997/ .- ~**Ο Ιερέας μας Μιχαήλ Ε. Μπούρας 22-04-2019 Ακολουθία Νυμφίου στον Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων στο Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ...: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215235817702230/ ~** Μ. Δευτέρα Ακολουθία Νυμφίου στους Αγίους ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΑΡΦΑΡΩΝ 22-04-2019: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215235615257169/ .- ~*** Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 24-04-2019 ΕΥΧΑΙΛΕΟ στο Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215247802041831/ .- ~*** Μ. ΤΕΤΆΡΤΗ 24-04-2019 ΕΥΧΑΙΛΕΟ στο Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215247775321163/ .- ~*** Μ. Τετάρτη Ευχέλαιο στο Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 24-04-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215247760480792/ .- ~Μ. Τετάρτη Ακολουθία Νυμφίου 24-04-2019 Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων Αρφαρων...: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215248654583144/ .- ~ Από Ακολουθία Νυμφίου 24-04-2019 Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων Αρφαρων.... : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215248861588319/ .- ~ Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ Ακολουθία Νυμφίου 24-04-2019 Μ. Τετάρτη...: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215248942110332/ .- ~* Μ. Πέμπτη 25-04-2015 Τα 12 ΕΥΑΓΓΕΛIΟ Αρφαρα Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου..: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215254910739544/ .- ~*** Μ. Πέμπτη Αρφαρα πρώτο Ευαγγέλιο από τα 12....25-04-2019 Άγιοι ΘΕΌΔΩΡΟΙ ΑΡΦΑΡΩΝ: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215255354590640/ .- ~ Κάλαντα από εγγονάκια Μ. Παρασκευή 26-04-2029: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215257877173703/ .- ~ Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 26-04-2019 Μ. Παρασκευή Αποκαθήλωση Άγιοι Θεόδωροι Αρφαρα: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215260945890419/ ~ Ακολουθία Αποκαθήλωσης στον Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων Αρφαρων ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 26-04-2019: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215260622642338/ .- ~ Αρφαρά ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ Αποκαθήλωσης. 26-04-2019....: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215259906064424/ ~ Αποκαθήλωση Αρφαρα 26-04-2019..: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215259674698640/ .- ~ Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ, 26-04-2019 περιφορά Επιτάφιο Μ . Παρασκευή 26-04-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215261443462858/ .- ~ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ στους Αγίους ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ Αρφαρα 26-04-2019: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215261354900644/ .- ~Μ. Σάββατο πρωί στους Αγίους ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΑΡΦΑΡΩΝ 27-04-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215264918789739/ .-
 ~**  Μεγάλη Παρασκευή -Ευαγγέλιο 

~   – Κατά Ματθαίο Άγιο , Κεφάλαιο ΚΖ'(27) 1-56  Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν·  καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.
Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις
λέγων· ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπον· τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει.
καὶ ρίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρησε, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.
οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον· οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι.
συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις·
διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον.
τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ,
καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος.  ῾Ο δὲ  ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· σὺ λέγεις.  καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο.  τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσι;  καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ρῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.  Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον, ὃν ἤθελον.  εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον Βαραββᾶν.  συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν ἢ ᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν;  ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.  Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾿ ὄναρ δι᾿ αὐτόν.  Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν ἀπολέσωσιν.  ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς· τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον· Βαραββᾶν.  λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τί οὖν ποιήσω ᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν αὐτῷ πάντες· σταυρωθήτω.  ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη· τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες· σταυρωθήτω.  ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων· ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.  καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε· τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν.  τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.  Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν ᾿Ιησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν·  καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην,  καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες· χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων·  καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.  ᾿Εξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα· τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.  Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου τόπος,  ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον· καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελε πιεῖν.  σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βαλόντες κλῆρον,  καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ.  καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· οὗτός ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων.  Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων.  Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν  καὶ λέγοντες· ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν! σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.  ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων ἔλεγον·  ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· εἰ βασιλεὺς ᾿Ισραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾿ αὐτῷ·  πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ρυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν· εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός.  τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.  ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ἠλὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλίαν φωνεῖ οὗτος.  καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον· ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας σώσων αὐτόν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη, καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων, μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. ῾Ο δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν ᾿Ιησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. ῏Ησαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ ᾿Ιησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ· ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆ μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.  Νεοελληνική Απόδοση  Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο  Και όταν έγινε πρωί, έκαναν συμβούλιο αποφασίζοντας όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε να τον θανατώσουν.  Και αφού τον έδεσαν, τον οδήγησαν και τον παράδωσαν στον Πιλάτο, τον ηγεμόνα.  Ο θάνατος του Ιούδα  Τότε, όταν είδε ο Ιούδας, που τον παράδωσε, ότι καταδικάστηκε, μεταμελήθηκε και επέστρεψε τα τριάντα αργύρια στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους,  λέγοντας: «Αμάρτησα, γιατί παράδωσα αίμα αθώο». Εκείνοι του είπαν: «Τι σχέση έχει αυτό μ’ εμάς; Εσένα θα αφορά». Και αφού έριξε τα αργύρια στο ναό, αναχώρησε και πήγε και κρεμάστηκε.  Οι αρχιερείς, τότε, έλαβαν τα αργύρια και είπαν: «Δεν επιτρέπεται να τα βάλουμε στο θησαυροφυλάκιο του ναού, επειδή είναι τιμή αίματος».  Και αφού έκαναν συμβούλιο, αποφάσισαν και αγόρασαν από αυτά τον αγρό του κεραμέα για ταφή των ξένων.  Γι’ αυτό καλέστηκε ο αγρός εκείνος, Αγρός Αίματος, ως τη σημερινή ημέρα.  Τότε εκπληρώθηκε εκείνο που ειπώθηκε μέσω του Ιερεμία του προφήτη, όταν έλεγε: Και έλαβαν τα τριάντα αργύρια, την τιμή εκείνου που είχαν εκτιμήσει, του οποίου την τιμή καθόρισαν μερικοί από τους γιους Ισραήλ, και τα έδωσαν στον αγρό του κεραμέα, καθώς με πρόσταξε ο Κύριος.  Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο Τότε ο Ιησούς στάθηκε μπροστά στον ηγεμόνα. Και τον επερώτησε ο ηγεμόνας λέγοντας: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων;» Και ο Ιησούς είπε: «Εσύ το λες». Και ενώ τον κατηγορούσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, τίποτα δεν αποκρίθηκε.  Τότε του λέει ο Πιλάτος: «Δεν ακούς πόσα μαρτυρούν εναντίον σου;»  Και δεν του αποκρίθηκε ούτε σε ένα λόγο, ώστε θαύμαζε ο ηγεμόνας πολύ.  Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο  Κατά την εορτή, λοιπόν, συνήθιζε ο ηγεμόνας να απολύει ένα φυλακισμένο για το πλήθος, όποιον ήθελαν.  Και είχαν τότε ένα διαβόητο φυλακισμένο, που τον έλεγαν Ιησού Βαραβά.  Ενώ, λοιπόν, αυτοί ήταν συναγμένοι, τους είπε ο Πιλάτος: «Ποιον θέλετε να σας απολύσω, τον Ιησού το Βαραβά ή τον Ιησού το λεγόμενο Χριστό;»  Γιατί ήξερε ότι τον παράδωσαν από φθόνο.  Και ενώ αυτός καθόταν πάνω στο βήμα, απέστειλε μήνυμα προς αυτόν η γυναίκα του λέγοντας: «Τίποτε να μην υπάρχει ανάμεσα σ’ εσένα και στον δίκαιο εκείνο. Γιατί πολλά έπαθα σήμερα στο όνειρό μου εξαιτίας του». Αλλά οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσουν το Βαραβά, ενώ τον Ιησού να τον θανατώσουν. Έλαβε τότε το λόγο ο ηγεμόνας και τους είπε: «Ποιον από τους δύο θέλετε να σας απολύσω;» Εκείνοι είπαν: «Το Βαραβά». Τους λέει ο Πιλάτος: «Τι λοιπόν να κάνω τον Ιησού, το λεγόμενο Χριστό;» Λένε όλοι: «Να σταυρωθεί». Εκείνος είπε: «Γιατί, τι κακό έκανε;» Εκείνοι περισσότερο έκραζαν λέγοντας: «Να σταυρωθεί». Όταν είδε λοιπόν ο Πιλάτος ότι τίποτα δεν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, αφού έλαβε νερό, ένιψε τα χέρια του απέναντι στον όχλο λέγοντας: «Αθώος είμαι από το αίμα τούτου. Εσάς θα αφορά». Και αποκρίθηκε όλος ο λαός και είπε: «Το αίμα αυτού πάνω σ’ εμάς και πάνω στα παιδιά μας». Τότε τους απόλυσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού, αφού τον μαστίγωσε, τον παράδωσε για να σταυρωθεί. Οι στρατιώτες εμπαίζουν τον Ιησού Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνα παραλάβανε τον Ιησού στο πραιτόριο και σύναξαν γύρω του όλη τη στρατιωτική μονάδα. Και αφού τον έγδυσαν, τον περιέβαλαν με κόκκινη χλαμύδα. Και έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια και το έθεσαν πάνω στο κεφάλι του και του έδωσαν καλάμι στο δεξί του χέρι. Και γονάτισαν μπροστά του και τον ενέπαιξαν λέγοντας: «Χαίρε, βασιλιά των Ιουδαίων». Και αφού έφτυσαν σ’ αυτόν, έλαβαν το καλάμι και χτυπούσαν στο κεφάλι του. Και όταν τον ενέπαιξαν, τον έγδυσαν από τη χλαμύδα και τον έντυσαν τα ρούχα του και τον οδήγησαν για να τον σταυρώσουν. Η σταύρωση του Ιησού Καθώς εξέρχονταν, τότε, βρήκαν έναν άνθρωπο Κυρηναίο με το όνομα Σίμωνας. Τούτον αγγάρεψαν, για να σηκώσει το σταυρό του. Και όταν ήρθαν σ’ έναν τόπο λεγόμενο Γολγοθά, που σημαίνει Κρανίου Τόπος, του έδωσαν να πιει κρασί ανακατεμένο με χολή. Και όταν γεύτηκε, δε θέλησε να πιει. Τον σταύρωσαν, τότε, και διαμοιράστηκαν τα ιμάτιά του ρίχνοντας κλήρο, και καθισμένοι τον φύλαγαν εκεί. Και έθεσαν πάνω από το κεφάλι του την αιτία της καταδίκης του γραμμένη: Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Τότε σταυρώνονται μαζί του δύο ληστές, ένας από τα δεξιά και ένας από τα αριστερά του. Εκείνοι που πορεύονταν δίπλα του τον βλαστημούσαν κουνώντας τα κεφάλια τους και λέγοντας: «Εσύ που καταστρέφεις το ναό και σε τρεις ημέρες τον οικοδομείς, σώσε τον εαυτό σου, αν είσαι Υιός του Θεού, και κατέβα από το σταυρό». Όμοια και οι αρχιερείς τον ενέπαιζαν μαζί με τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους και έλεγαν: «Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δε δύναται να σώσει. Είναι βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατεβεί τώρα από το σταυρό και θα πιστέψουμε σ’ αυτόν. Έχει πεποίθηση στο Θεό. Ας τον σώσει τώρα αν τον θέλει. Γιατί είπε: Είμαι Υιός του Θεού». Το ίδιο μάλιστα τον έβριζαν και οι ληστές που σταυρώθηκαν μαζί του. Ο θάνατος του Ιησού Από τις δώδεκα η ώρα το μεσημέρι έγινε λοιπόν σκοτάδι πάνω σε όλη τη γη ως τις τρεις η ώρα το απόγευμα. Και γύρω στις τρεις η ώρα αναβόησε ο Ιησούς με φωνή μεγάλη λέγοντας: «Ηλι Ηλι λεμα σαβαχθανι;», τουτέστι: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;» Τότε μερικοί από εκείνους που είχαν σταθεί εκεί, όταν άκουσαν, έλεγαν: «Αυτός φωνάζει τον Ηλία». Και αμέσως έτρεξε ένας από αυτούς και έλαβε ένα σφουγγάρι και το γέμισε με ξίδι και το έθεσε γύρω από ένα καλάμι και του έδινε να πιει. Αλλά οι υπόλοιποι έλεγαν: «Άφησε, ας δούμε αν έρχεται ο Ηλίας να τον σώσει». Και ο Ιησούς, αφού πάλι έκραξε με φωνή μεγάλη, άφησε το πνεύμα. Και ιδού, το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε από πάνω ως κάτω στα δύο, και η γη σείστηκε και οι βράχοι σχίστηκαν, και τα μνήματα ανοίχτηκαν και πολλά σώματα κοιμισμένων αγίων εγέρθηκαν και, αφού εξήλθαν από τα μνήματα, μετά την έγερσή του εισήλθαν στην άγια πόλη και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Ο εκατόνταρχος τότε και αυτοί που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και όσα έγιναν, φοβήθηκαν πάρα πολύ, λέγοντας: «Αλήθεια, Υιός Θεού ήταν αυτός». Και ήταν εκεί πολλές γυναίκες από μακριά που έβλεπαν, οι οποίες ακολούθησαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον διακονούσαν. Μεταξύ των οποίων ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσήφ, και η μητέρα των γιων του Ζεβεδαίου. 
~**  26 Απριλίου- Γιορτή σήμερα: Μεγάλη Παρασκευή – Τα άγια πάθη του Κυρίου

~  : Την Μεγάλη Παρασκευή, στέλνεται ο Ιησούς δέσμιος από τον Καϊάφα στον τότε ηγεμόνα της Ιουδαίας Πόντιο Πιλάτο. Αυτός, αφού Τον ανέκρινε με πολλούς τρόπους και αφού ομολόγησε δυο φορές ότι ο Ιησούς είναι αθώος, έπειτα, για να ευχαριστηθούν οι Ιουδαίοι, τον καταδικάζει σε θάνατο• και αφού τον μαστίγωσε σαν δραπέτη δούλο τον Δεσπότη των όλων, Τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Από ’κει και πέρα ο Ιησούς, αφού παραδόθηκε στους στρατιώτες, γυμνώνεται, φοράει κόκκινη χλαμύδα, στεφανώνεται με ακάνθινο στεφάνι, κρατάει κάλαμο σα σκήπτρο, προσκυνείται χλευαστικά, φτύνεται και χτυπιέται στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Μετά, φορώντας πάλι τα ρούχα του και βαστάζοντας το Σταυρό, πηγαίνει προς τον Γολγοθά, τον τόπο της καταδίκης και εκεί, γύρω στην Τρίτη ώρα της ημέρας, σταυρώνεται μεταξύ δυο ληστών, βλασφημείται από αυτούς που είχαν πάει στον Γολγοθά μαζί του, μυκτηρίζεται από τους αρχιερείς, ποτίζεται από τους στρατιώτες με ξύδι ανακατεμένο με χολή.
Γύρω στην ενάτη ώρα, αφού βγάζει πρώτα φωνή μεγάλη, και λέει: «Τετέλεσται», εκπνέει «ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου», την ώρα κατά την οποία σφάζονταν, σύμφωνα με τον νόμο, ο πασχαλινός αμνός, ο οποίος καθιερώθηκε ως έθιμο στους Ιουδαίους, προτυπώνοντας τον Εσταυρωμένο Χριστό, πρίν από 1043 χρόνια.  Το δεσποτικό αυτό θάνατο και η άψυχη κτίση, πενθώντας, τον τρέμει και αλλοιώνεται από το φόβο αλλά ο Δημιουργός της κτίσεως ακόμα και όταν είναι νεκρός, λογχίζεται την ακήρατη πλευρά Του και ρέει απ’ αυτή αίμα και νερό. Τέλος, κατά τη δύση του ηλίου, έρχεται ο Ιωσήφ από Αριμαθείας και ο Νικόδημος μαζί με αυτόν, και οι δυο κρυφοί μαθητές του Ιησού, αποκαθηλώνουν από το Σταυρό το πανάγιο του διδασκάλου σώμα, το αρωματίζουν, το τυλίγουν με καθαρό σεντόνι και αφού το έθαψαν σε καινούργιο τάφο, κυλούν στο στόμιο του μεγάλο λίθο. Αυτά τα φρικτά και σωτήρια πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επιτελούμε σήμερα και εις ανάμνηση αυτών παραλάβαμε από αποστολική διαταγή, τη νηστεία της Παρασκευής.  Απολυτίκιο:  Ήχος πλ. δ’.  Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί, εν τω νιπτήρι του Δείπνου εφωτίζοντο, τότε Ιούδας ο δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας εσκοτίζετο, και ανόμοις κριταίς, σε τον δίκαιον Κριτήν παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων εραστά, τον διά ταύτα αγχόνη χρησάμενον, φεύγε ακόρεστον ψυχήν την Διδασκάλω τοιαύτα τολμήσασαν. Ο περί πάντας αγαθός, Κύριε δόξα σοι. 
~**   Γιατί ήλθε ο Χριστός στον κόσμο;

~    Για να μας δείξει το δρόμο. Και κυρίως το δρόμο που οδηγεί στον Θεό Πατέρα.  
«εγώ ειμι η οδός και η αλήθεια και η ζωη· ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει μη δι’ εμού» (Ιωάν. ιδ , 6) Εγώ είμαι ο ασφαλής δρόμος, που οδηγεί στον ουρανό, η απόλυτη και καθαρά αλήθεια, η ζωή και ο χορηγός της αιώνιας ζωής. Κανείς δεν μπορεί να έλθει προς τον Πατέρα, δια να απολαύσει την αιώνια ζωή, παρά μόνον δια μέσου εμού. Για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου: «εις τούτο εφανερώθη ο υιός του Θεού, ίνα λύση τα έργα του διαβόλου » (Α’ Ιωάν. γ , 8) Γι’ αυτόν τον λόγο ήλθε στον κόσμο ο Υιός του Θεού. Για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου Για να σηκώσει τις αμαρτίες των ανθρώπων: «και οίδατε ότι εκείνος εφανερώθη ίνα τας αμαρτίας ημών άρη, και αμαρτία εν αυτώ ουκ έστι» (Α’ Ίωάν. γ’, 5). Και ξέρετε πως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να απομακρύνει τις αμαρτίες από τους ανθρώπους, ενώ στον Ίδιον δεν υπάρχει ούτε ίχνος αμαρτίας Για να σώσει τους αμαρτωλούς: «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησοῦς ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ων πρώτός ειμι εγώ» (Α’ Τιμ. α’, 15). Σ’ αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχθεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν: Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, και πρώτος ανάμεσα τους είμαι εγώ Για να πει την αλήθεια: «εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ίνα μαρτυρήσω τη αληθεία» (Ιωάν. ιη’, 37). Εγώ γι’ αυτό γεννήθηκα και γι’ αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια Για να είναι το φως τον κόσμο: «εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ίνα πας ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνη» (Ίωάν. ιβ’, 46) Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μη μείνει στο σκοτάδι Για να δώσει ζωή στους άνθρώπους: «εγώ ήλθον ίνα ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν» (Ιωάν. ι’, 10) Εγώ ήλθα για να έχουν (τα λογικά μου πρόβατα) ζωή, και μάλιστα περίσσια ζωή Για να σώσει τους χαμένους: «ήλθε γαρ ο υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός» (Ιωάν. ι’, 10) Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους Για να καλέσει σε μετάνοια τους αμαρτωλούς: «ου χρείαν έχουσιν οι υγιαίνοντες ιατρού, αλλ οἱ κακώς έχοντες· ουκ ελήλυθα καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν» (Λουκ. ε’, 31-32) Δεν έχουν ανάγκη από ιατρό όσοι είναι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια αυτούς που νομίζουν πως είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς Για να υπηρετήσει τους ανθρώπους: «ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι, και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών» (Μαρκ. ι’, 45) Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να Τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους Για να σώσει τους ανθρώπους: «ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσαι, αλλά σώσαι» (Λουκ. θ’ , 56) Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να καταστρέψει ανθρώπους, αλλά να τους σώσει Για να σώσει και όχι για να κρίνει τον κόσμο: «ου γαρ ήλθον ίνα κρίνω τον κόσμον, αλλ’ ίνα σώσω τον κόσμον» (Ιωάν. ιβ’ 47) Γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, άλλα για να τον σώσω Για να μην έχουν πρόφαση οι άνθρωποι να αμαρτάνουν: «ει μη ήλθον και ελάλησα αυτοίς, αμαρτίαν ουκ είχον· νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών» (Ιωάν. ιε’ 22) Δεν θα ήταν ένοχοι για αμαρτία, αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα κηρύξει. Τώρα όμως δεν έχουν καμιά δικαιολογία για την αμαρτία που διαπράττουν Για να υιοθετηθούν οι άνθρωποι από τον Θεό και να εξαγορασθούν όσοι βρίσκονταν κάτω από το νόμο: «ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» (Γαλ. δ’ 4-5) Όταν όμως έφθασε η ώρα που είχε καθορίσει όο Θεός, απέστειλε τον Υιό του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο, για να εξαγοράσει τους υπόδουλους του νόμου, για να γίνουμε παιδιά του Θεού Για να εκπληρώσει το νόμο και τους Προφήτες: «Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον η τους προφήτας· ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι» (Ματθ. ε’ 17) Μη νομίσετε πως ήλθα για να καταργήσω το νόμο η τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα ολοκληρώσω 
~**  Μεγάλη Παρασκευή: Η ζωή εν τάφω

~  : Τη  έχουμε την κορύφωση του Θείου Δράματος και στις απανταχού εκκλησίες θα ψαλεί ο επιτάφιος θρήνος. Γνωστότερη στάση των εγκωμίων, η πρώτη όπου ψάλλεται σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το: Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.Η ζωή, πως θνήσκεις;πως και τάφω οικείς; του θανάτου το βασίλειον λύεις δε, και του Άδου τους νεκρούς εξανιστάς.
Το πρωί της μέρας, στολίζεται ο επιτάφιος σε όλες τις εκκλησίες. Στη συνέχεια ψάλλεται ο Εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής και γίνεται η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Ακολούθως, τοποθετείται στο Ιερό Κουβούκλιο ένα ύφασμα, πάνω στο οποίο έχει κεντηθεί ή ζωγραφιστεί ο Κύριος, νεκρός. Το ύφασμα αυτό λέγεται Επιτάφιος. Σε αρκετές περιοχές απόψε θα γίνει η μεγαλοπρεπής περιφορά του επιταφίου μετά συνοδείας αγήματος.Επίσης σήμερα, είναι απόλυτη νηστεία τιμώντας την ημέρα του υπέρτατου πένθους. Ένα άλλο έθιμο της μέρας άγνωστο στους περισσότερους, είναι το Κωνσταντινουπολίτικο έθιμο του προσκυνήματος 7 επιτάφιων. Οι πιστοί το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής επισκέπτονται 7 εκκλησιές και περνούν κάτω από τους επιτάφιους τους. Επίσης εκείνοι που έχουν συγγενείς θαμμένους τελούν τρισάγια και μοιράζουν κόλλυβα, για την ανάπαυση των ψυχών τους. Ένα μουσικό δείγμα από την συναυλία που πραγματοποίησε ο Βυζαντινός Χορός “ΤΡΟΠΟΣ” στις 27 Μαρτίου του 2007 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Φίλων της Μουσικής) υπό την οργάνωση των Μουσικών Συνόλων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, με γενικό τίτλο «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ».  Εκλογή από τις τρεις στάσεις των εγκωμίων.  Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ Α΄ΣΤΑΣΗ ήχος πλ.α΄  ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Β΄ΣΤΑΣΗ ήχος πλ.α΄  ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ Γ΄ΣΤΑΣΗ ήχος γ΄ 
***   Μεγάλη Παρασκευή: Παραδόσεις και έθιμα

~  : Από την Κρήτη ως τη Θράκη και από τη Ρόδο ως τη Κέρκυρα κάθε γωνιά της Ελλάδας γιορτάζει το Πάσχα με το δικό της μοναδικό τρόπο.  και παραδόσεις της Μεγάλης Παρασκευής ζωντανεύουν στην πλουσιότερη, σε λαογραφικές εκδηλώσεις, γιορτή της χριστιανοσύνης. Μακεδονία
Στο Λιτόχωρο Πιερίας, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται στο παζάρι η συνάντηση των Επιταφίων που συνοδεύονται από χορωδίες Λιτοχωριτών.  Κεντρική Ελλάδα  Στο Αιτωλικό, πολλοί προσκυνητές επισκέπτονται το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου βρίσκεται ο Επιτάφιος, ιστορικό κειμήλιο του 13ου – 14ου αιώνα. Την Κυριακή του Πάσχα, κάθε γειτονιά είναι μία μεγάλη υπαίθρια ψησταριά, όπου ο χορός και το τραγούδι έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ προσφέρονται κρασί και παραδοσιακοί μεζέδες δωρεάν.  Στη Ναύπακτο, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, πλήθος κόσμου, ντόπιοι και επισκέπτες, ακολουθούν την περιφορά του Επιταφίου σχηματίζοντας πομπές, οι οποίες διέρχονται από το λιμάνι, όπου είναι αναμμένες δάδες ειδικά τοποθετημένες στις τάπες του Κάστρου, γύρω από το λιμάνι. Στο μέσον της εισόδου του λιμανιού οι δάδες σχηματίζουν μεγάλο σταυρό που φωταγωγεί ολόκληρο το λιμάνι, παρουσιάζοντας μία φαντασμαγορική εικόνα. Το έθιμο συνδυάζει τη θρησκευτική μυσταγωγία με την ηρωική προσπάθεια του μπουρλοτιέρη Ανεμογιάννη να πυρπολήσει τη τουρκική ναυαρχίδα στο χώρο αυτό. Θράκη  Στις Μέτρες της Θράκης, τα παιδιά φτιάχνουν το ομοίωμα του Ιούδα και το περιφέρουν στα σπίτια, ζητώντας κλαδιά για να τον κάψουν την επομένη στον Επιτάφιο. Την Μεγάλη Παρασκευή, η πομπή του Επιταφίου σταματά έξω από ένα παρεκκλήσι, εκεί όπου βρίσκεται έτοιμη η φωτιά για να καεί ο Ιούδας. Τη στιγμή που ο ιερέας διαβάζει το Ευαγγέλιο ανάβουν τη φωτιά και καίνε το ομοίωμα. Αργότερα, θα πάρουν μια χούφτα από εκείνη τη στάχτη και θα τη ρίξουν στα μνήματα.  Κυκλάδες  Η Σύρος βιώνει με ιδιαίτερο τρόπο το Πάσχα. Οι δύο θρησκευτικές της κοινότητες, η Ορθόδοξη και η Καθολική, γιορτάζουν συγχρόνως τις μέρες του Πάσχα. Οι Επιτάφιοι των Καθολικών στην Άνω Σύρο ξεκινούν από τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Στην Ερμούπολη, ο Επιτάφιος των Καθολικών ξεκινάει από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστών, οι Επιτάφιοι των Ορθοδόξων από τις ενορίες Αγίου Νικολάου, της Κοιμήσεως και τη Μητρόπολη της Μεταμορφώσεως. Κατά την περιφορά τους συναντώνται στην κεντρική πλατεία Μιαούλη, όπου γίνεται κατανυκτική δέηση.  Στην Πάρο, η περιφορά του Επιταφίου της Μάρπησσας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς κατά την διάρκειά της γίνονται δεκαπέντε περίπου στάσεις. Σε κάθε στάση φωτίζεται και ένα σημείο του βουνού, όπου τα παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού, αναπαριστούν σκηνές από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, την προσευχή στο Όρος των Ελαιών, το Μαρτύριο της Σταύρωσης και την Ανάσταση.  Στη Νάξο, την Μεγάλη Παρασκευή οι κοπέλες καθαρίζουν τις εκκλησιές, στολίζουν τον Επιτάφιο και μετά ακολουθεί η περιφορά. Στο πασχαλινό τραπέζι ξεχωρίζει το παραδοσιακό «μπατούδο», κατσικάκι γεμιστό με εντόσθια, λαχανικά, ρύζι, αυγά και τυρί ψημένο στο φούρνο.  Επτάνησα  Στην Κέρκυρα, ο Επιβλητικός Επιτάφιος ξεκινά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο. Μέχρι της 9.30 το βράδυ, από κάθε εκκλησία βγαίνει ο Επιτάφιος με την απαραίτητη μπάντα της ενορίας, τις χορωδίες, τους πιστούς. Τελευταίος βγαίνει ο μεγαλοπρεπέστατος Επιτάφιος της Μητρόπολης. Στις 9 το πρωί γίνεται η περιφορά του Επιταφίου της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, καθώς το 1574 οι Βενετσιάνοι απαγόρευσαν στους Ορθοδόξους την περιφορά του την Μεγάλη Παρασκευή, και από τότε οι Κερκυραίοι πραγματοποιούν την περιφορά μαζί με το Σεπτό Σκήνωμα του Αγίου. Είναι η πιο παλιά και πιο κατανυκτική Λιτανεία που βγαίνει σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου, που έσωσε τον κερκυραϊκό λαό από την σιτοδεία.  Στη Ζάκυνθο, η κατανυκτική ατμόσφαιρα και οι ιδιαιτερότητες του «Ζακυνθινού Πάσχα» με τα ιδιόμορφα «αντέτια» (έθιμα) το κάνουν να είναι ξεχωριστό. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, πλήθος πιστών συμμετέχει στην περιφορά του Εσταυρωμένου που διασχίζει όλη την πόλη. Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων, η περιφορά του Επιταφίου, σύμφωνα με παμπάλαιο τοπικό έθιμο, γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ με την ανατολή του ηλίου, ο Δεσπότης σηκώνει την Ανάσταση. Με το πρώτο χτύπημα της καμπάνας, ο Δεσπότης αφήνει ελεύθερα άσπρα περιστέρια ενώ από το καμπαναριό πετάνε στο δρόμο πήλινα δοχεία, όπως και όλοι οι κάτοικοι του νησιού από τα παράθυρά τους. Στη Λευκάδα, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται στον κεντρικό δρόμο της πόλης, με κατάληξη την παραδοσιακή, ενετική, κεντρική πλατεία, η περιφορά των Επιταφίων των ενοριών, συνοδεία Φιλαρμονικής.
***  Στην Καλαμάτα σήμερα Μ. Παρασκευή και αύριο Μ. Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Στην Καλαμάτα θα βρίσκεται από σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες στο Δημαρχείο, ανέφερε ότι «και φέτος θα εορτάσουμε μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό για την πόλη, γιατί τα φώτα της δημοσιότητας ακολουθούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».
Πρόσθεσε, δε, ότι ο κ. Παυλόπουλος «σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, στη 1.00 μετά το μεσημέρι, θα προσέλθει στο Μέγαρο Χορού, για να δει τις δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις, τις οποίες έχουμε τώρα.  Η μία είναι για το Άγιο Όρος, είναι η έκθεση έργων των ζωγράφων, του αείμνηστου Παπαλουκά και του κ. Θεοχαράκη και η άλλη είναι για τους φάρους, γίνεται από το υπουργείο Πολιτισμού».
Ο Π. Νίκας, επίσης, είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακολουθήσει τον Επιτάφιο σήμερα το βράδυ, ενώ θα βρίσκεται και αύριο Μεγάλο Σάββατο στην Καλαμάτα.

***   Συνελήφθη 45χρονος στην Καλαμάτα με 11.000 κροτίδες στο κατάστημά του! 
Πάνω από 11.000 κροτίδες είχε στο κατάστημά του 45χρονος στο κέντρο της Καλαμάτας, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί.
Στο πλαίσιο των ελέγχων για την εμπορία και την παράνομη κατοχή κροτίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, χθες το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας συνέλαβαν τον 45χρονο για παράβαση της νομοθεσίας για τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα.
Έπειτα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο κατάστημα του 45χρονου στο κέντρο της πόλης, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν 11.090 κροτίδες διαφόρων τύπων. Ειδικότερα, 50 κροτίδες τύπου mefisto, 1.600 κροτίδες flash vanger (original), 9.400 κροτίδες τύπου explosive 1 και 40 κροτίδες petarda.
Ο 45χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.
Οι έλεγχοι από την Αστυνομία εντατικοποιήθηκαν αυτές τις ημέρες και θα συνεχιστούν όλη την εορταστική περίοδο. Οι πολίτες και ιδιαίτερα οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα
Οι έλεγχοι, από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, θα συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον για την αποφυγή ατυχημάτων και άλλων δυσάρεστων περιστατικών από την παράνομη εμπορία, κατοχή και χρήση κροτίδων και βεγγαλικών.
Υπενθυμίζεται ότι, δυστυχώς, κάθε χρόνο, πριν και κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα σε όλη τη χώρα, γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε ανηλίκους, εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, παρότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο. Β.Β.

*** Καταγγελίες από γυναίκες για νεαρό επιδειξία στην Καλαμάτα 
Καταγγελίες για νεαρό άνδρα που κυκλοφορεί νυχτερινές ώρες στην Καλαμάτα, ακολουθεί κοπέλες και επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα, έφθασαν από  χθες στο «Θ.», ενώ για κάποια από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το «100», αλλά επίσημα δεν έχει κατατεθεί καταγγελία στην Αστυνομία.
Το τελευταίο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, σε περιοχή κοντά στην οδό Ευριπίδου.
Σύμφωνα με την περιγραφή της γυναίκας, αντιλήφθηκε κάποια στιγμή να την ακολουθεί κάποιος κι όταν γύρισε να κοιτάξει, είδε ένα νεαρό άντρα με μαύρα ρούχα, μουστάκι και λίγο μούσι, που είχε καλυμμένο το υπόλοιπο κεφάλι του. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα περιέγραψε ότι ο άγνωστος αποκάλυψε τα γεννητικά του όργανα.
Η γυναίκα έντρομη κατευθύνθηκε στο σπίτι της, ενώ όπως αποκάλυψε στο «Θ», έχει ακούσει ίδιο περιστατικό να έχει συμβεί τον τελευταίο μήνα και σε άλλες γυναίκες, σε άλλες περιοχές της Καλαμάτας. Τηλεφωνικά ενημερώθηκε η Αστυνομία, ωστόσο δεν είχε γίνει επίσημη καταγγελία. Β.Β.

***  Δύο ακόμα υποψήφιες στο Δήμο Μεσσήνης ανακοίνωσε ο Γιώργος Αθανασόπουλος 
Δύο ακόμα υποψήφιες εντάσσονται στο συνδυασμό «Δύναμη Δημιουργίας» του υποψήφιου δημάρχου Μεσσήνης, Γιώργου Αθανασόπουλου. Πρόκειται την Ευσταθία Αλεξανδροπούλου-Τασοπούλου, πτυχιούχο τεχνολόγο γεωπόνο, ιδιωτική υπάλληλο, υποψήφια σύμβουλο στη Δ.Ε. Αριστομένους και την Καλλιόπη Σωτηροπούλου, ιδιωτική υπάλληλο, υποψήφια σύμβουλο της Δ.Ε. Ανδρούσας. Ο κ. Αθανασόπουλος καλωσόρισε στο συνδυασμό του τις δύο υποψήφιες και τους εύχεται καλή επιτυχία!

***   Έκλεψαν μέσα σε μια νύχτα 100 μέτρα χαλκοσωλήνων από 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών 
Χάλκινους σωλήνες μεταφοράς νερού στα καλοριφέρ, μήκους 100 μέτρων, αφαίρεσαν από αίθουσες του 1ουΔημοτικού Σχολείου Φιλιατρών δύο Ρομά, μέσα σε ένα βράδυ την προηγούμενη εβδομάδα. Η υπόθεση εξιχνιάσθηκε στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε όλη τη Μεσσηνία το πρωί της Μεγάλης Τρίτης.
Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη έγιναν ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έγιναν έλεγχοι συνολικά σε 903 άτομα, εκ των οποίων 661 ήταν Έλληνες και 242 αλλοδαποί, καθώς και σε 699 οχήματα.
Επιπλέον, προσήχθησαν 112 άτομα, από τα οποία 58 ήταν Έλληνες και 54 αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 69 άτομα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν ακόμα 284 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τρεις παραβάσεις για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και δύο παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.
 Συλλήψεις στη Μεσσηνία
Στη Μεσσηνία συνελήφθησαν 26 άτομα και αναλυτικά:
-Ένας 22χρονος αλλοδαπός στην Καλαμάτα γιατί κατείχε ένα τσιγαριλίκι
-Ένας 50χρονος στην Καλαμάτα για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν δύο συσκευασίες με συνολικά 640 γραμμάρια λαθραίου καπνού
-Έξι Έλληνες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας
-Δύο Έλληνες για καταδικαστικά έγγραφα, εκ των οποίων ο ένας και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ειδικότερα, συνελήφθη ένας 22χρονος καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος του αποφάσεις του Πταισματοδικείου. Επίσης, στη Μεσσήνη οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 27χρονο που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και στον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε πως σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση Πταισματοδικείου
-Δύο Έλληνες, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
-Ένας 33χρονος για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, καθώς συνελήφθη στο δημοτικό πάρκινγκ του Νέδοντα να πουλάει υαλοκαθαριστήρες
-Δεκατρείς αλλοδαποί οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής.
 Εξιχνιάσεις
Επίσης, από τo Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, σε συνεργασία με την Ομάδα Ασφαλείας Τριφυλίας, εξιχνιάσθηκε μία ιδιαίτερη περίπτωση κλοπής σε σχολείο. Η κλοπή σημειώθηκε τη νύχτα 18 προς 19 Απριλίου, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών. Από την έρευνα προέκυψε ότι δράστες είναι δύο Ρομά, ένας 21χρονος από τα Φιλιατρά και ένας 27χρονος από τη Σπερχογεία.  Οι δύο νεαροί μπήκαν στους χώρους του σχολείου αφού παραβίασαν παράθυρο. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από τρεις αίθουσες διδασκαλίας χαλκοσωλήνες μεταφοράς νερού προς τα καλοριφέρ συνολικού μήκους 100 μ. και αξίας 1.000 ευρώ.
Επίσης, από τo Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης εξιχνιάσθηκε μία κλοπή μοτοσικλέτας, που είχε γίνει από το χωριό Πλατανόβρυση το χρονικό διάστημα από 13 έως 20 Ιανουαρίου 2019. Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 17χρονου αλλοδαπού για κλοπή, ενώ η αφαιρεθείσα μοτοσικλέτα βρέθηκε και αποδόθηκε. Η μηχανή είχε σταθμευθείς στο χωριό από τον ιδιοκτήτη της, καθώς είχε καταθέσει πινακίδες κυκλοφορίας και την είχε θέσει σε ακινησία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 17χρονο να οδηγεί τη μηχανή και σε έλεγχο που του έκαναν διαπίστωσαν ότι είναι κλεμμένη.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους, κατά τόπο, εισαγγελείς.  Της Βίκυς Βετουλάκη 

***   Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: Από σήμερα κορύφωση της αγοράς οβελία 
Στα ίδια αλλά και μειωμένες οι τιμές 
Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, με την κίνηση στην αγορά να αναμένεται αυξημένη, με κορύφωση αύριο, αφού, ως γνωστόν, ως λαός είμαστε της τελευταίας στιγμής! Χθες βρεθήκαμε στο Τμήμα Κρεάτων της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας και μιλήσαμε με τους κρεοπώληδες. Όπως μας είπαν, η κίνηση είναι ικανοποιητική, ενώ υπάρχουν και καταστήματα που έχουν ρίξει τις τιμές σε σχέση με πέρυσι.
Κίνηση αναμένεται στην Αγορά και την Τρίτη, 30 Απριλίου, καθώς αρκετοί επιλέγουν να ψήσουν και την Πρωτομαγιά κι έτσι θα βρεθούν εκεί για προμήθειες.
 Νικόλαος Μπατάγιας- Κρεοπωλείο Μπατάγιας 
«Ο κόσμος αναζητά την ποιότητα που βρίσκεται στα παραδοσιακά κρεοπωλεία» σημείωσε ο κ. Νικόλας Μπατάγιας. «Τα δικά μας κρέατα είναι ντόπια και έχουν περάσει από τα σφαγεία της Καλαμάτας», πρόσθεσε.
Όσο για τις φετινές τιμές, ο κ. Μπατάγιας πουλά κατσίκια και αρνιά στα 7,90 ευρώ το κιλό, τιμή μειωμένη κατά ένα ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Όπως εξήγησε, αποφάσισε να βάλει κι αυτός «λίγο πλάτη για τον κόσμο που αντιμετωπίζει δυσκολίες».
Τέλος, συμπλήρωσε ότι κίνηση αναμένει και την Τρίτη του Πάσχα, οπότε η Αγορά θα είναι ανοιχτή, μιας και την Τετάρτη είναι η Πρωτομαγιά.
 Βασιλική Μάλαμα- Κρεοπωλείο Κατσίρα
«Δειλά δειλά αυξάνεται η κίνηση», ανέφερε η κα Βασιλική Μάλαμα, αλλά «ο κόσμος συνεχίζει να είναι μαζεμένος». Σε σχέση, δε, με πέρυσι τέτοια μέρα, η κα Μάλαμα διαπίστωσε μια πτώση στην κίνηση. «Σήμερα και το Μεγάλο Σαββάτο αναμένεται να κορυφωθεί η κίνηση, με τις τιμές να είναι ίδιες με πέρυσι, ενώ σε κάποια κρέατα είναι χαμηλότερες».
Όσο για τις προτιμήσεις του κόσμου, «θα πάρουν παραδοσιακά το αρνί και το κατσίκι, αλλά υπάρχουν και αυτοί που προτιμούν μπριζόλες» σημείωσε, ενώ παρατήρησε ότι αρκετοί καταναλωτές ψώνισαν κοτόπουλο, αφού είναι φθηνότερο ως κρέας σε σχέση με τα υπόλοιπα.
 Γρηγόρης Ζέλης- Κρεοπωλείο Κουκουβίνος 
Ευχαριστημένος από την κίνηση δήλωσε ο κ. Γρηγόρης Ζέλης, με τον κόσμο να ψωνίζει, κυρίως, αρνιά και κατσίκια για τη σούβλα, καθώς και αρνιά για το φούρνο.
Όσο για την κίνηση, ήταν «αρκετή τη Μεγάλη Τετάρτη» και θα κορυφωθεί αύριο, ενώ συμπλήρωσε ότι υπάρχουν πολλές παραγγελίες.
Όσο για τις τιμές, φέτος είπε ότι είναι στα 9,5 ευρώ το αρνί και το κατσίκι, όπως τα τελευταία 5 χρόνια.
 Παναγιώτης Χριστόπουλος- Κρεοπωλείο Χριστόπουλος
Σε ικανοποιητικά επίπεδα είναι η κίνηση είπε ο κ. Παναγιώτης Χριστόπουλος, με τον κόσμο να κάνει τις παραγγελίες του, κυρίως, για κοκορέτσια και κοντοσούβλια.
«Πάντως, ψωνίζει επιφυλακτικά» σχολίασε ο κ Χριστόπουλος, «αφού αρκετοί δεν ξέρουν πού θα είναι την Κυριακή».
Όσο για τις τιμές, είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ σε κάποια κρέατα χαμηλότερες.
 Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος- Κρεοπωλείο Παναγιωτόπουλος
Σήμερα και αύριο αναμένει την περισσότερη κίνηση ο κ. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. Βέβαια, πατσάς μαγειρίτσα κ.λπ., που θέλουν προετοιμασία, «έχουν ήδη φύγει» συμπλήρωσε.
Όσο για τιμές που ο ίδιος έχει, μας είπε ότι είναι ελαφρά μειωμένες, αφού υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, ειδικά με τα σούπερ μάρκετ.   Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση 

***  Πόλος έλξης και φέτος ο Σαϊτοπόλεμος στην Καλαμάτα και οι Ιπποδρομίες στο Πλατύ 
Ο Σαϊτοπόλεμος και οι Ιπποδρομίες κάνουν το Πάσχα στο Δήμο Καλαμάτας να ξεχωρίζει. Στα δύο λαοφιλή πατροπαράδοτα έθιμα που θα πραγματοποιηθούν, αντίστοιχα, στο βόρειο πάρκινγκ-πλατεία Όθωνος στην Καλαμάτα την Κυριακή 28 Απριλίου και στο Πλατύ τη Δευτέρα του Πάσχα (εορτή του Αγίου Γεωργίου), αναφέρθηκαν χθες σε συνέντευξη Τύπου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας και εκπρόσωποι των διοργανωτών.
«Την Κυριακή του Πάσχα έχουμε το πολύ μεγάλο γεγονός το οποίο παρακολουθεί όλη η Ελλάδα» τόνισε ο κ. Νίκας στο ξεκίνημα και συνέχισε λέγοντας: «Οι Σαϊτομάχοι είναι όλοι έτοιμοι. Έχουμε δέκα μπουλούκια. Εγώ ως δήμαρχος στα χρόνια της δημαρχοντίας μου στήριξα το θεσμό με όλες μου τις δυνάμεις, όπως άλλωστε και όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι. Είναι κάτι το οποίο προσθέτει στην πόλη, αν λάβουμε υπ’ όψιν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ.
Φέραμε τον σαϊτοπόλεμο στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, στην ιστορική πλατεία Όθωνος, όπου μας βολεύει και από άποψη περιβαλλοντική, διότι ο Νέδοντας μας κατεβάζει συνεχώς ρεύμα, επομένως ο όποιος καπνός φεύγει σε μηδέν χρόνο. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα , μαζί με τους Σαϊτομάχους, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα ασφαλείας.
Να έρθετε να τους θαυμάσετε, να θαυμάσετε τα δέκα μπουλούκια, με τις σημαίες τους, με την εμφάνισή τους, με τις ωραίες σαΐτες τους. Εκεί θα υπάρξουν και παραδοσιακά ντυμένοι Καλαματιανοί και έχει φροντίσει ο Δήμος να υπάρχει κι ένα κέρασμα για όλους.
Εκεί θα είναι η Δημοτική Αστυνομία, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ώστε να είναι όλα καλά.
Ο σαϊτοπόλεμος είναι κάτι που συνδέεται με την ιστορία της πόλης, με την ψυχή της πόλης και είναι δεκάδες και εκατοντάδες οι Καλαματιανοί, οι οποίοι αγαπούν το συγκεκριμένο έθιμο και αφιερώνουν πολλές ώρες κάθε χρόνο, ώστε το Πάσχα να έχουμε την καλύτερη δυνατή παρουσία σε αυτή τη σπουδαία λαϊκή εκδήλωση, που είναι συνδεδεμένη με τους απλούς αγνούς ανθρώπους κι ασφαλώς με την ιστορία της πόλης».
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, αναφέρθηκε στις Ιπποδρομίες που θα γίνουν τη Δευτέρα του Πάσχα στις 11 π.μ. στο Πλατύ, «σε αυτό το όμορφο χωριό του κάμπου, όπου έχει στηθεί στοιχειωδώς κι ένας ιππόδρομος. Θα έχουμε τις Ιπποδρομίες, οι οποίες γίνονται παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες. Είναι συνδεδεμένες και προβάλλουν το Πλατύ και την ευρύτερη περιοχή. Κάθε χρόνο τις παρακολουθούν χιλιάδες άτομα, όχι μόνο από το Πλατύ κι από την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή.
Καλούμε τον κόσμο να έρθει στο Πλατύ τη Δευτέρα του Πάσχα, του Αϊ Γιωργιού για να συμμετάσχει, να χαρεί με τους ανθρώπους οι οποίοι εκτρέφουν άλογα και τα παρουσιάζουν 2-3 φορές το χρόνο στις ιπποδρομίες του Πλατέος» κατέληξε ο κ. Νίκας.
Ακολούθως ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ και αρμόδιος για το σαϊτοπόλεμο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Μπασακίδης είπε ότι το τελετουργικό θα ξεκινήσει στις 19:40 το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα. Την εκδήλωση θα ανοίξει η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας και αυτή θα κλείσει με κεράσματα από επαγγελματίες της πόλης. Οι θεατές θα πρέπει για λόγους ασφαλείας να ακολουθούν τις οδηγίες των δημοτικών αστυνομικών και των μελών του Συλλόγου των σαϊτομάχων. Επίσης, οι πολίτες δε θα πρέπει να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους στο βόρειο πάρκινγκ του Νέδοντα την ημέρα εκείνη.
Με τη σειρά του ο Νικόλαος Χαντζής, ταμίας του Συλλόγου Σαϊτομάχων, μίλησε εκ μέρους του ΔΣ, αναφέροντας καταρχήν πως εκδόθηκε βιβλίο για το σαϊτοπόλεμο, το οποίο έγραψε ο Χρήστος Ζερίτης. Ο συγγραφέας παραχώρησε δωρεάν τη συγγραφική του εργασία στο Σύλλογο και ο κ. Χαντζής κάλεσε το κοινό να αγοράσει αυτό το πόνημα, σε χαμηλή τιμή, για να στηριχθεί ο σαϊτοπόλεμος.
Είπε, ακόμη, πως ο Δήμος Καλαμάτας έχει φροντίσει να πραγματοποιηθεί ο σαϊτοπόλεμος σε έναν πολύ ωραίο χώρο και τόνισε την αναγκαιότητα να διεξαχθεί με ασφάλεια και στο χώρο να βρεθούν μόνο τα μέλη των μπουλουκιών, που θα ρίξουν τις σαΐτες.
Τέλος, δηλώνοντας ότι έχει δεσμευθεί από το ΔΣ να μην δώσει διευκρινίσεις είπε τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που όψιμα μας θυμήθηκαν, προκειμένου να μας χορηγήσουν κάποια ποσά για το σαϊτοπόλεμο, όμως εμείς παραδοσιακά μένουμε στο Δήμο Καλαμάτας. Δεν θέλουμε κανέναν άλλον όψιμο, για προφανείς λόγους και ο νοών νοείτω. Το είχα μέσα στην καρδιά μου και έπρεπε να το θίξω. Μένουμε στο Δήμο. Δεν θέλουμε κανέναν άλλον. Μας καλύπτει πλήρως».
 Τέσσερις ιπποδρομίες, με 14 άλογα
Διεξοδικότερα για τις Ιπποδρομίες του Πλατέος μίλησαν στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Νίκος Νίκας και ο ταμίας του Συλλόγου Φιλίππων Πελοποννήσου, Κώστας Λίβας.
Ο κ. Ν. Νίκας τόνισε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό έθιμο που κρατάει από την εποχή της Τουρκοκρατίας και την περίοδο της Απελευθέρωσης. Η διεξαγωγή του τελεί πάντα υπό την αιγίδα του Δήμου που συνδράμει όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε άλλα επίπεδα, όπως η βελτίωση των υποδομών.
Ο κ. Λίβας πρόσθεσε ότι η εκκίνηση θα δοθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, στις 11 το πρωί, ενώ υπολογίζεται ότι θα τελειώσουν στη 1 μ.μ.. Θα διεξαχθούν 4 ιπποδρομίες, 3 με καθαρόαιμα άλογα και περίπου 10 συμμετοχές και μια στην οποία θα λάβουν μέρος 4 ντόπια-μιγάδες.
«Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες για να αναβαθμιστεί το έθιμο, με τη βοήθεια του Δήμου», όπως είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μηχανήματος εκκίνησης, που προσφέρει περισσότερο θέαμα και μεγαλύτερο-δικαιότερο συναγωνισμό, εξήγησε ακόμα ο Κώστας Λίβας.
O Δήμος Καλαμάτας, η Τοπική Κοινότητα Πλατέος και ο Σύλλογος Φιλίππων Πελοποννήσου καλούν το κοινό να παρακολουθήσει τους αγώνες, που αποτελούν έθιμο εκατοντάδων ετών και των οποίων η φήμη είναι πανελλαδικώς γνωστή.

***  Σε ρυθμούς εκλογών το Πρωτοδικείο Καλαμάτας 
Σε κανονικούς ρυθμούς εκλογών έχει μπει εδώ και μια εβδομάδα το Πρωτοδικείο Καλαμάτας για την παραλαβή των ειδικών εκλογικών καταλόγων και των υποψηφιοτήτων εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών.
Το Πρωτοδικείο Καλαμάτας θα παραμείνει κλειστό από σήμερα, αλλά θα ανοίξει και θα λειτουργήσει τη Δευτέρα του Πάσχα για την παραλαβή των ειδικών εκλογικών καταλόγων, η προθεσμία κατάθεσης των οποίων λήγει  τα μεσάνυχτα.
Κι άλλες, όμως, εκλογικές προθεσμίες θα κρατήσουν Πρωτοδικείο της Καλαμάτας ανοικτό. Την Πέμπτη 2 Μαΐου τα μεσάνυχτα λήγει η ημερομηνία υποβολής ενστάσεων επί των ειδικών καταλόγων.
Επίσης, συνεχίζεται από το Πρωτοδικείο η κατάθεση υποψηφιοτήτων καθημερινά κατά τη διάρκεια του ωραρίου των εργάσιμων ημερών. Ωστόσο, το Σάββατο 4 Μαΐου το Πρωτοδικείο θα μείνει ανοικτό μέχρι το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή 5 Μαΐου θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τα μεσάνυχτα.
Στο μεταξύ, προχθές έγγραφο προς τους προέδρους και εισαγγελείς Εφετών, τους προέδρους και εισαγγελείς Πρωτοδικών και τους προέδρους Διοικητικών Πρωτοδικείων απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών. Σε αυτό, μεταξύ άλλων, περιέχονται επισημάνσεις για την έγκυρη κατάρτιση και κατάθεση των συνδυασμών στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του Μαΐου. Β.Β. 

***  Πλήρη ετοιμότητα στα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας για τη εορταστική περίοδο 
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται τα δύο νοσοκομεία του νομού μας για την εορταστική περίοδο, σύμφωνα με δηλώσεις στο «Θ» των δύο διοικητών τους, Καλαμάτας Γιώργου Μπέζου και του αναπληρωτή στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, Παναγιώτη Μπασάκου.
Η πασχαλινή περίοδος, δυστυχώς, θεωρείται από τις πιο δύσκολες, καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους, οπότε αναπόφευκτα συμβαίνουν κάποια τροχαία ατυχήματα, ενώ καταγράφονται ατυχήματα με κροτίδες και βεγγαλικά, καθώς και περιστατικά υπερφαγίας που χρήζουν ιατρικής φροντίδας.
 Νοσοκομείο Καλαμάτας
Μία από τις κλινικές που αντιμετωπίζει πολλά περιστατικά την πασχαλινή περίοδο είναι η Ορθοπαιδική, αν και φόρτο δέχονται όλα τα τμήματα.
Ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Καλαμάτας), Γιώργος Μπέζος, σημείωσε  πως δεν υπάρχει καμία έλλειψη στην Ορθοπαιδική Κλινική της μονάδας και αυτή τη στιγμή καλύπτεται από 5 ορθοπαιδικούς. Ένας ορθοπαιδικός βέβαια, μετακινείται δύο φορές την εβδομάδα στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας για να καλύψει τις εκεί ανάγκες στα πρωινά ιατρεία.
Ο κ. Μπέζος διευκρίνισε ότι στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, καθημερινά, εκτός από την πρωινή ζώνη, εφημερεύει ορθοπαιδικός, ειδικευμένος ιατρός και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ορθοπαιδικό περιστατικό.
 Νοσοκομείο Κυπαρισσίας 
Από την πλευρά του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, ο αναπληρωτής διοικητής, Παναγιώτης Μπασάκος, σημείωσε ότι έχει γίνει προγραμματισμός ώστε κάθε ανάγκη να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε ό,τι αφορά το ορθοπαιδικό τμήμα, αυτή τη στιγμή υπηρετεί μόνο ένας μόνιμος ιατρός, ενώ ο δεύτερος έχει φύγει με μετάταξη και αναμένεται το επόμενο διάστημα η δημοσίευση του ΦΕΚ για την πρόσληψη νέου, ο οποίος μάλιστα κατάγεται και από τα Φιλιατρά.
Για τις ανάγκες των πρωινών ιατρείων, το ορθοπαιδικό τμήμα του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας ενισχύεται από ορθοπαιδικό του Νοσοκομείου Καλαμάτας, δύο φορές την εβδομάδα.
Παράλληλα, ο κ. Μπασάκος σημείωσε ότι το νοσοκομείο διαθέτει μόνιμο χειρουργό και αναισθησιολόγο.
Κλείνοντας οι δύο διοικητές ευχήθηκαν κανείς να μη χρειασθεί τις υπηρεσίες των νοσοκομειακών ιδρυμάτων και όλοι να περάσουν χαρούμενες γιορτές με τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Ο καιρός  σήμερα  Μεγάλη Παρασκευή στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα  Μ.Παρασκευή 26/4/2019 προβλέπεται σχεδόν αίθριος, θα εξακολουθήσει όμως η μεταφορά αφρικάνικης σκόνης.                  
Τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα. Τις πρώτες πρωινές ώρες ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Από τις πρωινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και κάποιες σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη μέγιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 30-70%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 1-2 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ, το μεσημέρι θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα εξασθενίσουν, στα 1-2 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Α-ΝΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ.
Θα συνεχιστεί η συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης, σε αυξημένες ποσότητες, με αποτέλεσμα να επικρατεί θολούρα στην ατμόσφαιρα.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

 ~

*** Αθλητική ενημέρωση :

***

***

~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019 :
1.-ARFARA NEWS , Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !   :https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
2.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τρίτη 02 -04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html.-
3.- .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 03-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-
4.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 04 04 -2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
5.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 05-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-
6.- ARFARA NEW  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Σάββατο  06-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-new.html   .- 
 7.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα , 08-04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
8.-ARFARA NEWS Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 09-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
9.- .- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Τετάρτη 10-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/04/arfara-news-10-04-2019.html .- 
10.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 11-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news_11.html .-
11.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 12-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_11.html .- 
 12.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας ΣΆΒΒΑΤΟ 13-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης: https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/aerfara-news.html .-
 13.-.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 14-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_14.html .-
 14.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .Δευτέρα 15-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news_15.html .-
  15 .- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .Δευτέρα 15-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news_15.html .-
16.- ARFARA NEWS  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 16-04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-  
17.-ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .- Τετάρτη 17-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_17.html  .-                     18.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 18-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-                                                   19.- ARFARA NEWS  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 19-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης    https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_19.html  .-                                20.-.-  ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας , Σάββατο 20-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/04/arfara-news-20-04-2019.html  .-                                               21.-.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Κυριακή 21-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
 22.-
.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Μ. Δευτέρα  22-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news_22.html .-  23.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Μ,. Τρίτη 23-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_22.html   .-                   24 .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  . Μ. Τετάρτη 24-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_23.html .-                                              25.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας   Μ. Πέμπτη 25-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης:   https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news_24.html .-                                   26.-  ARFARA NEWS  Τα νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26-04-2016  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/04/arfara-news_26.html .-

~** ..ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:    ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,                                                            http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009   
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .- 
 http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,          3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
 http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας 
Σύνολον   14.444   βίντεο   .
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών       https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών 
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑΡΩΝ.-   595 -    https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. *** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   ,
.= http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .- Αναρτήθηκε από 
~** ~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 
4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—
 Αναρτήθηκε από Vlasis Skoulikas    
7.-  https://www.facebook.com/profile.php?id=100030595474438   =Αρφαρά Μεσσηνίας Καλαμάτα 4.-    Αναρτήθηκε από  .-
~