~* ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ : free counters

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2016

  Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  Τρίτη  08  Νοεμβρίου  2016 :
~
~* ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ , ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΥ , ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ  για  όλους τους εορτάζοντάς (-σας) !!!!!!!
~ ΧΙΛΙΕΣ ΕΥΧΕΣ  για τους αεροπόρους  μας (αεροπορία μας ) !
~
Πίστευσον, τέκνον μου, ότι εις όσα και αν πάσχωμεν, εις όλα ο Χριστός είναι άριστος ιατρός της ψυχής και του σώματος. Αρκεί να έχης την τελείαν αυταπάρνησιν, την τελείαν πίστιν και αφοσίωσιν εις αυτόν χωρίς δισταγμόν... Είπε εις αυτόν τα παράπονά σου και θα ιδής παράκλησιν, θα ιδής θεραπείαν, όπου να θεραπεύη όχι μόνον το σώμα, αλλά μάλλον της ψυχής σου τα πάθη.

Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)

8 Νοεμβρίου
Η σύναξις των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ (1) και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων.
(1)Η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει τη Σύναξη των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, καθώς και των υπολοίπων Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων. Η Αγία Γραφή, αναφέρει σε πολλά σημεία την επικοινωνία των ανθρώπων με τους αγγέλους και ιδιαίτερα με τους επικεφαλείς των αγγελικών ταγμάτων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Συγκεκριμένα, ο αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίσθηκε στον Αβραάμ για να σώσει τον Ισαάκ, τον οποίο ήταν έτοιμος να θυσιάσει ο Αβραάμ κατά εντολή του Θεού, που θέλησε να δοκιμάσει έτσι την πίστη του δούλου του Αβραάμ. Στον Λώτ, για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ, στον Ιησού του Ναυή. Επίσης ο Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Οι άγιες Γραφές αναφέρουν ακόμη πολλά θαύματα, τα οποία επιτέλεσε ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ. Ο δε Γαβριήλ ήταν αυτός που ανήγγειλε στην Παρθένο Μαρία το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα του κόσμου. Και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, συναντάμε τους αγγέλους να μεταφέρουν στους ευσεβείς ανθρώπους το θέλημα του Θεού, που αποβλέπει πάντα στην προστασία και στη λύτρωσή μας. ~
Σήμερα 08/11/2016 εορτάζουν:
Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων
Αρχάγγελος Γαβριήλ - γ' τέταρτο 14ου αι. μ.Χ. - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος Αρχάγγελος Μιχαήλ - 1542 μ.Χ. - Πρωτάτο, Άγιον Όρος - Kρητική σχολή Αρχάγγελος Γαβριήλ Αρχάγγελος Μιχαήλ
~ Eις τον Aρχάγγελον Mιχαήλ.Ἐβουλόμην σοι, Μιχαήλ, ᾄσμα πρέπον
ᾎσαι πρεπόντως, ἀλλ' ἄϋλον, οὐκ ἔχω.
Eις τον Aρχάγγελον Γαβριήλ.
Oρών Γαβριήλ Άγγελον χαράς μέγαν,
Σε μάλα χαίρω και πτερούμαι σω πόθω.
Ὀγδόη οὐρανίης κυδαίνει τάξιος Ἀρχούς.
Εἰς τὴν Σύναξιν τῶν ἐννέα Ταγμάτων,
Σεραφίμ, Χερουβίμ, Θρόνων, Κυριοτήτων,

Ἐξουσιῶν, Ἀρχῶν, Δυνάμεων, Ἀρχαγγέλων καὶ Ἀγγέλων.
Ἐπάξιόν τι Ταγμάτων τῶν ἐννέα
Τὶς ἂν γόνος φθέγξαιτο μηνῶν ἐννέα;
Άγγελος Κυρίου Άγγελος Κυρίου Φύλακας άγγελος με σκηνές από την παραβολή του ασώτου υιού Άγγελος Κυρίου - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)
Αρχάγγελος Γαβριήλ  Αρχάγγελος Γαβριήλ Αρχάγγελος Γαβριήλ - Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου Αρχάγγελος Γαβριήλ - Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)
~ Κατά την Άγια Γραφή οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό με μορφή ορατή (οι άγγελοι είναι αόρατα αγαθά πνεύματα κοντά στο, Θεό) σε σπουδαίες ιστορικές περιστάσεις, που πρόκειται να εκδηλωθεί ή να εκτελεσθεί κάποια μεγάλη θεία θέληση.
Τη σχέση, τώρα, που έχουν οι άγγελοι με το Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και την αποστολή τους, βλέπουμε επίσης μέσα στην Αγία Γραφή. Και ιδιαίτερα, στους Ψαλμούς 33, στίχ. 8 και 90, στίχ. 10-12, στη δε Καινή Διαθήκη, Ματθ. ιη' στίχ. 10, καθώς επίσης και στην προς Εβραίους επιστολή, κεφ. α' στίχ. 14, όπου ο συγγραφέας αναφωνεί: «οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;». Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι άγγελοι πνεύματα υπηρετικά, τα όποια ενεργούν όχι από δική τους πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από το Θεό για να υπηρετήσουν εκείνους που μέλλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή;
Επικεφαλής των αγγελικών δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τον Μιχαήλ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. π.χ. όταν ο Αβραάμ μέλλει να θυσιάσει τον Ισαάκ, στον Ιησού του Ναυή, στον Ηλία, στον Λώτ, για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ και άλλου. Επίσης ο Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Τον Γαβριήλ συναντάμε στην Καινή Διαθήκη, όπως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και άλλου. Στην μνήμη, λοιπόν, των αποστολών και του έργου πού επιτελούν οι άγγελοι, η Εκκλησία μας όρισε τη γιορτή της 8ης Νοεμβρίου.
Σύναξις Αρχαγγέλων Αρχάγγελος Μιχαήλ - Ρωσική εικόνα του 1400 μ.Χ. O Aρχάγγελος Mιχαήλ παιδεύει την ψυχήν του πλουσίου - 1858 μ.Χ. (Xαράκτης: Eυθύμιος ιεροδιάκονος) - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος - Κάτω στο πλαίσιο υπάρχει η ευαγγελική περικοπή: ΠOY ΣYNAΞΩ TOYΣ KAPΠOYΣ MOY ΨYXH EXHΣ ΠOΛA AΓAΘA ΦAΓE ΠIE EYΦPENOY EIΠE ΔE AYTΩ O ΘEOΣ AΦPON TAYTH TH NYKTI THN ΨYXHN ΣOY AΠET-OYΣIN AΠO ΣOY-.Αινείτε τον Κύριον (Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής Κοσμηρά Ιωαννίνων) - Π. Κούβαρη και Ι. Χ. Θωμάς© (icones.gr)
 Χορός αγγέλων - Λεπτομέρεια από βυζαντινή τοιχογραφία σε εκκλησία του Μυστρά Αρχάγγελος Γαβριήλ - γ' τέταρτο 14ου αι. μ.Χ. - Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος Αρχάγγελος Γαβριήλ Αρχάγγελος Γαβριήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)
~* Ο κόσμος των Αγγέλων
(Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Καραμούζη)
Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση φιλοξενούν πολυάριθμες μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη και τη δράση των αγγέλων. Μετά από τη πτώση των πρωτοπλάστων άγγελοι φυλάσσουν το Παράδεισο, άγγελοι διδάσκουν στον Αδάμ τον τρόπο καλλιέργειας της γης, ενώ άγγελοι εμφανίζονται στον Αβραάμ, το Λωτ, κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και σε πολλούς από τους προφήτες. Στο κείμενο της Καινής Διαθήκης οι άγγελοι μνημονεύονται σε πολλά χωρία, εκ των οποίων τα ενδεικτικότερα είναι κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και καθ΄ όλη τη πορεία του Ιησού από τη Γέννηση μέχρι και την Ανάληψή του.
Δημιουργία και σκοπός ύπαρξης των αγγέλων
Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν από τον υλικό κόσμο, αφού στο βιβλίο της Π.Δ. «Ιώβ» παρουσιάζεται ο Θεός να μιλά και να ομολογεί ότι μόλις δημιούργησε τα άστρα, όλοι οι άγγελοι τον ύμνησαν με δοξολογίες.
Ενώ και ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει ότι πριν τη δημιουργία του υλικού κόσμου υπήρχε υπέρχρονη και πρεσβύτερη κατάσταση, που είναι ο κόσμος των αγγέλων.
Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκαν από το Θεό δεν μας είναι γνωστός. Ωστόσο μπορούμε να λάβουμε μία εικόνα γι΄ αυτόν μέσα από την διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος λέγει ότι οι αγγελικές δυνάμεις δημιουργήθηκαν μόλις ο Θεός συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας τους. Δηλαδή η απόφαση του Θεού να δημιουργήσει τον αγγελικό κόσμο, σήμανε ταυτόχρονα και τη δημιουργία του.
Ο σκοπός της δημιουργίας των αγγέλων δεν έχει να κάνει με κάποια ανάγκη του Θεού. Δεν είναι δυνατό ο υλικός ή ακόμη και αυτός ο πνευματικός κόσμος να μπορεί να προσφέρει κάτι επιπλέον στη δόξα του Θεού. Ο σκοπός της δημιουργίας των αγγέλων φανερώνεται από τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέγει ότι ο Θεός τους έδωσε ύπαρξη και ζωή γι΄ αυτούς τους ίδιους, με κίνητρο την «εκστατική» του αγάπη και αγαθότητα και με σκοπό να συμμεριστούν ως λογικά όντα τη μακαριότητά του. Μετέχουν στη Θεία μακαριότητα και τρέφονται με τη διαρκή θέα του προσώπου του Θεού. Ωστόσο αυτή η συμμετοχή στη θεία μακαριότητα ωθεί τις αγγελικές δυνάμεις σε μία συνεχή ανοδική πορεία, σε μία πορεία προς τη πνευματική τελειότητα.
Φύση και Χαρακτηριστικά των αγγέλων
Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προσπαθώντας να δώσει έναν ορισμό περί των αγγέλων λέγει ότι είναι φύσεις νοερές, αεικίνητες, αυτεξούσιες, ασώματες. Υπηρετούν το θεό και είναι κατά χάριν αθάνατες. Η φύση των αγγέλων είναι πνευματική. Επειδή όμως απολύτως άϋλος και ασώματος νοείται μόνο ο θεός, γι΄ αυτό το αγγελικό σώμα νοείται ως αιθέριο, πυροειδές, ταχύτατο και πολύ λεπτότερο από τη γνωστή μας ύλη.
Οι άγγελοι ως προς τη προαίρεση είναι ελεύθεροι και τρεπτοί, έχοντας δυνατότητα να προκόπτουν στο αγαθό, αλλά και να τρέπονται στο κακό. Οι νοερές δυνάμεις διαθέτουν σύμφωνα με τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά νου και λόγο, δίχως όμως «πνεύμα ζωοποιό» επειδή δεν έχουν σώμα. Γι΄ αυτό δεν συνάγουν τη θεία γνώση μέσα από τις αισθήσεις ή από αναλύσεις λογισμών, αλλά μένοντας καθαροί από κάθε υλικό στοιχείο συλλαμβάνουν τα νοητά νοερώς και αϋλως. Παρ΄ όλη τη καθαρότητα και απλότητα της αγγελικής φύσης, οι άγγελοι είναι δεκτικοί της κακίας. Έτσι μπορούν να επιλέξουν τη συνεχή προαγωγή στην άνωθεν Γνώση και τη κοινωνία της Αγάπης ή την άρνηση αυτής της Αγαθότητας. Αποτέλεσμα της ελευθερίας τους είναι και η πτώση του τάγματος του Εωσφόρου. Αυτό το αγγελικό τάγμα δεν αρκέστηκε στη θαυμαστή λαμπρότητά του, αρνήθηκε την ιεραρχημένη πρόοδο της θείας γνώσης και θέλησε τη πλήρη και άμεση εξομοίωσή του με το Θεό. Γι΄ αυτό το λόγο ηθελημένα δόθηκε στη κακία, στερήθηκε την αληθινή ζωή, την οποία μόνο του (το τάγμα των δαιμόνων) αρνήθηκε. Κατ΄ αυτό τον τρόπο έγιναν πνεύματα νεκρά αφού απέβαλαν την αληθινή ζωή και δεν αισθάνονται κόρο από την ορμή τους προς τη κακία προσθέτοντας με άθλιο τρόπο διαρκώς κακία επάνω στην ήδη υπάρχουσα.
Οι άγγελοι όμως που δεν ακολούθησαν τον Εωσφόρο στην αποστασία του, απέκτησαν το χάρισμα της τέλειας ατρεψίας και ακινησίας προς το κακό. Αυτό συνέβη με την ενανθρώπηση, τη σταυρική θυσία και την ανάσταση του Χριστού, αφού έμαθαν ότι ο δρόμος που οδηγεί στην ομοίωση με το Θεό δεν είναι η έπαρση, αλλά η ταπείνωση.
Η ακινησία των αγγέλων προς το κακό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται το αυτεξούσιό τους, αλλά ότι εξαγιάζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Οι άγγελοι έχουν μεγαλύτερες και ανώτερες γνωστικές ικανότητες από τους ανθρώπους. Βέβαια δεν είναι ούτε παντογνώστες, ούτε παντοδύναμοι όπως ο Θεός.
Δεν προγνωρίζουν τα μέλλοντα, παρά μόνο αν τους τα αποκαλύψει ο Θεός, ούτε γνωρίζουν τι ακριβώς κρύβεται στη καρδιά κάθε ανθρώπου. Δεν γνωρίζουν πότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου και η Δευτέρα παρουσία του Χριστού. Η μετακίνησή τους γίνεται ταχύτατα, αλλά δεν είναι πανταχού παρόντες. Κάθε φορά βρίσκονται σε συγκεκριμένο τόπο, δίχως να γνωρίζουν το τι συμβαίνει αλλού.
Δεν έχουν φύλο, γιατί η φύση τους είναι πνευματική, ενώ δεν χρειάζονται τροφή για να ζήσουν, ή ανάπαυση για να ξεκουραστούν, αλλά ούτε πεθαίνουν και ούτε πολλαπλασιάζονται. Η αθανασία τους δεν πηγάζει από τη φύση τους, αλλά επειδή μετέχουν «κατά χάριν» στην αγιότητα του Θεού.
Διάταξη των αγγέλων
Ο αριθμός των αγγελικών όντων είναι ανυπολόγιστος και απροσμέτρητος. Ο ίδιος ο Ιησούς ομιλεί στη Γεσθημανή για περισσότερες από δώδεκα λεγεώνες αγγέλων, ενώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μαρτυρεί ότι είδε και άκουσε γύρω από το Θεϊκό θρόνο χορωδία από μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων αγγέλων.
Όλοι αυτοί οι αναρίθμητοι άγγελοι είναι οργανωμένοι σε τάγματα ή αλλιώς σε τάξεις. Συγκεντρώνοντας τις αναφορές σε αυτό το θέμα του Προφήτη Ησαϊα, του προφήτη Ιεζεκιήλ, του αποστόλου Παύλου, του αγίου Διονυσίου του αρεοπαγίτη και του Οσίου Νικήτα Στηθάτου, μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής:
Τα τάγματα των αγγέλων είναι εννέα, τα οποία ταξινομούνται σε τρεις τρίχορες ιεραρχίες ή ταξιαρχίες, κατά τον ακόλουθο τρόπο: Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι - Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες - Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι.
Ιδίωμα της πρώτης ιεραρχίας είναι η πύρινη σοφία και η γνώση των ουρανίων, ενώ έργο τους ο θεοπρεπής ύμνος του «γελ». Η δεύτερη ιεραρχία έχει ως ιδίωμα τη διευθέτηση των μεγάλων πραγμάτων και την διενέργεια των θαυμάτων, ενώ έργο τους είναι ο τρισάγιος ύμνος «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Τέλος ιδίωμα της τρίτης ιεραρχίας είναι να εκτελούν θείες υπηρεσίες και έργο τους αποτελεί ο ύμνος «Αλληλούϊα».
Πέρα από τα ονόματα των εννέα τάξεων, η Αγία Γραφή μας φανερώνει και τα προσωπικά ονόματα ορισμένων αγγέλων. Γνωρίζουμε το Γαβριήλ, που σημαίνει «ήρωας του Θεού», από την εμφάνισή του στο προφήτη Δανιήλ, στο προφήτη Ζαχαρία και στη Θεοτόκο. Γνωρίζουμε το Μιχαήλ, που σημαίνει «τις ως ο Θεός ημών», ενώ εμφανίζεται πολλές φορές στη Παλαιά Διαθήκη. Ο Ραφαήλ είναι ο τρίτος άγγελος που γνωρίζουμε, το όνομά του σημαίνει «ο Κύριος θεραπεύει» και εμφανίζεται στον Τωβίτ μεταφέροντας τις ανθρώπινες προσευχές στο θρόνο του Θεού. Τέλος γνωστός από την εβραϊκή παράδοση είναι και ο Ουριήλ.
Έργο των αγγέλων
Οι άγγελοι πραγματοποιούν τριπλό έργο. Πρώτα απ΄ όλα δοξολογούν ακατάπαυστα το Θεό. Αυτή η δοξολογία δεν τους έχει επιβληθεί ως εντολή, αλλά είναι τελείως αυθόρμητη, που ξεπηγάζει από τους ίδιους, όταν αντικρύζουν το κάλλος του Θεϊκού προσώπου και τα μεγαλεία της δημιουργίας του. Τη νύχτα των Χριστουγέννων π.χ. εμφανίσθηκε πλήθος στρατιάς ουρανίου που αινούσε το Θεό για το γεγονός της θείας ενσαρκώσεως.
Το δεύτερο έργο τους είναι η διακονία στη Θεία Οικονομία. Νιώθουν τόση αγάπη και ευγνωμοσύνη προς το Πλάστη τους και σφοδρή επιθυμία για τη δική τους πρόοδο, ώστε να διακονούν τα μυστήρια της Θείας Οικονομίας. Τα αγγελικά τάγματα μεταδίδουν ιεραρχικά το φωτισμό και τη γνώση το ένα στο άλλο. Τις αποκαλύψεις του Θεού τις διδάσκουν οι ανώτερες τάξεις στις κατώτερες και όταν επιτρέψει ο Θεός να αποκαλυφθεί κάποιο μυστήριο σε νου αγίου ανθρώπου, αυτό θα γίνει ιεραρχικά.
Το τρίτο έργο των αγγελικών δυνάμεων αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Με αυτό επιφορτίσθηκαν μετά την δημιουργία του ανθρώπου και το επιτελούν με ιδιαίτερη προθυμία και χαρά, αφού κάθε φορά που μετανοεί ένας άνθρωπος για τις αμαρτίες του, πανηγυρίζουν και χαίρονται στον ουρανό.
Στο αρχαιότατο έργο «ποιμήν» του Ερμά, γίνεται λόγος για τον προσωπικό φύλακα άγγελο κάθε ανθρώπου. Αυτός μάλιστα είναι τρυφερός, σεμνός, πράος, διδάσκει στην ανθρώπινη καρδιά τη δικαιοσύνη και το δρόμο προς το αγαθό. Και άλλοι πατέρες της εκκλησίας μας διδάσκουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση παραμονής του φύλακα αγγέλου δίπλα στον άνθρωπο, είναι ο άγιος βίος, διαφορετικά απομακρύνεται εξ΄ αιτίας των πονηρών και αμαρτωλών έργων. Ο άγγελος αυτός παρηγορεί στις θλίψεις, βοηθά στους πόνους, συμπάσχει με τον άνθρωπο, τον οδηγεί στη μετάνοια και τον προστατεύει από ορατούς και αόρατους εχθρούς.
Εκτός όμως από το φύλακα άγγελο του κάθε ανθρώπου, υπάρχουν και οι φύλακες άγγελοι των εθνών, των πόλεων και των κατά τόπους εκκλησιών. Στη Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο του Δευτερονομίου ο Θεός διαμοιράζει τα έθνη και τοποθετεί τα όρια των εθνών σύμφωνα με τον αριθμό των αγγέλων του. Έπειτα ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Θεός έχει εγκαταστήσει σε κάθε πόλη στρατόπεδα αγγέλων που αναχαιτίζουν τις επιθέσεις των δαιμόνων. Ενώ τέλος ο άγιος Ιππόλυτος είναι ιδιαίτερα σαφής, όταν παρομοιάζει την εκκλησία με πλοίο που έχει ναύτες τους αγγέλους.
Τιμή των αγγέλων
Η ορθόδοξη εκκλησία τιμούσε πάντοτε τους αγγέλους. Η δε τιμητική τους προσκύνηση διακηρύχθηκε επίσημα από τη Ζ΄ οικουμενική σύνοδο σε αντιδιαστολή προς τη λατρεία που αφορά μόνο το πρόσωπο του Θεού.
Στον εβδομαδιαίο λειτουργικό κύκλο των ακολουθιών, η Δευτέρα αφιερώνεται στις αγγελικές δυνάμεις. Δύο παρακλητικοί κανόνες αφορούν το φύλακα άγγελο και τις επουράνιες Δυνάμεις.
Ο ετήσιος λειτουργικός κύκλος σηματοδοτείται από έξι εορτές αφιερωμένες στον αγγελικό κόσμο, με κυρίαρχη εκείνη της 8ης Νοεμβρίου, κατά την οποία εορτάζεται η σύναξη των αγγέλων υπό τον αρχάγγελο Μιχαήλ ως αντίσταση κατά της αποστασίας του Εωσφόρου.
Αλλά η κατεξοχήν τιμή των αγγέλων γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Εκεί, ο λαός του Θεού στη γη και οι στρατιές του ουρανού με ένα στόμα, σε μία κοινή λειτουργική σύναξη προσφέρουν στο Θεό δοξολογία. Μαζί με τους ιερείς συνέρχονται στο θυσιαστήριο και συλλειτουργούν τη θεϊκή αγαθότητα. Μαζί κυκλώνουν την αγία Τράπεζα και τα τίμια δώρα, διά χειρός αγγέλου αναφέρονται εις οσμήν ευωδίας πνευματικής στο υπερουράνιο και νοερό θυσιαστήριο.
Ωστόσο, εκείνοι που τιμούν ιδιαίτερα τους αγγέλους είναι οι μοναχοί. Μέσα από την διαρκή προσευχή τους, την υπεράνθρωπη άσκησή τους, αγωνίζονται να ομοιάσουν στους αγγέλους και να αναπληρώσουν το εκπεσόν τάγμα των δαιμόνων. Γι΄ αυτό και η ακολουθία της μοναχικής κουράς φέρει το όνομα: «Ακολουθία του μεγάλου και αγγελικού Σχήματος».
~   Ἦχος δ’.
 ~  Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.
 ~*  Απολυτίκιο Σύναξης των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ - 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : https://youtu.be/dYw4uNZrSWg  .-

~
Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης
 
Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας και οι «σὺν αὐτῶ»

Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας και οι «σὺ....
 
Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων

Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος....
 
Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας

Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας
 
Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας

Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας
 
Προφήτης Ωσηέ

Προφήτης Ωσηέ
 
Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αντιοχείας

Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερ....
 
Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος

Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και....
 
Οσία Πελαγία

Οσία Πελαγία
 
Άγιοι Σέργιος και Βάκχος

Άγιοι Σέργιος και Βάκχος
***  Πορεία μαθητών χθες και στην Καλαμάτα 
Συγκέντρωση στην πλατεία 23ης Μαρτίου και πορεία στον πεζόδρομο της Αριστομένους πραγματοποίησαν χθες μαθητές από τα 1ο και 4ο Λύκεια, το Μουσικό Γυμνάσιο, το 4ο ΕΠΑΛ, τα 4ο και 5ο Γυμνάσια.
Οι συγκεντρωμένοι μαθητές διεκδικούσαν, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση για τα σχολεία, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα σχολεία, το ανώτερο 20 μαθητές σε κάθε τμήμα, δωρεάν – ασφαλή μεταφορά και εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. 

***  Τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα μετά την παράδοση του περιμετρικού της Καλαμάτας 
Το πώς θα διαμορφωθεί η κυκλοφοριακή κατάσταση στην οδό Λακωνικής, αλλά και σε άλλα οδικά σημεία, μετά την παράδοση στην κυκλοφορία του περιμετρικού, εξηγεί σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο Δήμος Καλαμάτας.
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε έγγραφο της αρμόδιας για την κατασκευή του περιμετρικού ΕΥΔΕ του υπουργείου Υποδομών, με το οποίο απαντά σε αιτήματα του Δήμου Καλαμάτας.
  Λακωνικής
Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, από το έγγραφο του υπουργείου προκύπτουν τα εξής:
Για την οδό Λακωνικής: Θα τοποθετηθούν από την κοινοπραξία «Μορέας» τα απαραίτητα στηθαία ασφαλείας στη σύνδεση του αυτοκινητόδρομου με την οδό Λακωνικής.
Η Λακωνικής, στο σημείο που θα συναντά την απόληξη του περιμετρικού και ακριβώς μετά τη γέφυρα του χειμάρρου Κερεζένια, θα κλείσει και θα μετατραπεί σε αδιέξοδο, για λόγους ασφαλείας. Επομένως, ο κατευθυνόμενος μέσω Λακωνικής προς Βέργα, αφού περάσει τον Ιερό Ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου στα Γιαννιτσάνικα, θα στρίβει αριστερά στο πρώην «Πράσινο Πάρκο» και κατόπιν δεξιά στον περιμετρικό, τον οποίο θα ακολουθεί μέχρι του σημείου που αυτός θα μεταπίπτει στη Λακωνικής, βορείως του κτήματος Καρέλια.
Το αντίστροφο θα κάνει ο ερχόμενος από Βέργα, για να εισέλθει στη Λακωνικής, στο προαναφερθέν ύψος.
Φυσικά, θα υπάρχει η εναλλακτική λύση, για να βγει κανείς από την Καλαμάτα προς Μάνη, να ακολουθήσει εξαρχής την οδό Παπαφλέσσα (πρώην Βασιλέως Γεωργίου), βορείως της Λακωνικής, η οποία στην απόληξή της θα ταυτίζεται με την απόληξη του περιμετρικού.
Η αντίστροφη λύση για εύκολη είσοδο στην Καλαμάτα θα ισχύει για τον προερχόμενο από τη Μάνη.
  Αγιάννα και Αθηνών
Ο κλάδος εξόδου στη σύνδεση του αυτοκινητόδρομου με την οδό Αρτέμιδος (ισόπεδος κόμβος Αγιάννας) θα επεκταθεί από το «Μορέα» κατά 40 μέτρα προς νότο, μέχρι την ήδη κατασκευαζόμενη νησίδα από έργο του Δήμου Καλαμάτας.
Ο δε Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε πως θα φροντίσει για την πλακόστρωση στον κόμβο Αγιάννας και στους κλάδους του κόμβου, ώστε να συμβαδίζει με εκείνη της εγκεκριμένης μελέτης ανάπλασης της Αρτέμιδος.
Αναφέρει, επίσης, ότι δεν προβλέπεται η διαμόρφωση του πλάτους του οδοστρώματος στο τμήμα της Αρτέμιδος βορείως του κόμβου Αγιάννας σε 7 μέτρα και προτείνει αυτό να το πραγματοποιήσει ο Δήμος Καλαμάτας, όταν υλοποιηθεί η πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως της περιοχής.
Τέλος, η αρμόδια ΕΥΔΕ του υπουργείου Υποδομών γνωστοποιεί ότι δεν έχει αρμοδιότητα κατασκευής έργων στην οδό Αθηνών, όπως ενός τεχνικού έργου γεφύρωσης στο ρέμα ανατολικά του κόμβου Καρέλια, όπου η Αθηνών συναντά τη συνδετήρια με τον περιμετρικό οδό. Το έργο θα εκτελέσει ο Δήμος Καλαμάτας.
Video:  Περιφερειακός Καλαμάτας - Kalamata bypass , https://youtu.be/EvPkXRUsQJo  .- { Βίντεο προσομοίωσης του υπό κατασκευή τμήματος του Περιφερειακού Καλαμάτας. Όψη από αέρος του αυτοκινητοδρόμου, όπως θα φαίνεται ολοκληρωμένος. Design: Κων/νος Μήτσης, Τοπογράφος - Κοινοπραξία Μορέας.} .-

***  Ξεφυτρώνουν εθιστικά «φρουτάκια» σε κάθε γειτονιά 
Παρά τις ρητές και ορθές διακηρύξεις του ίδιου του πρωθυπουργού και κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης ότι «δε θα επιτρέψουν να γίνει η χώρα ένα απέραντο καζίνο», ο φόβος να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο είναι πιο κοντά από ποτέ.
Με την προ ημερών ανακοίνωση μέσω ΦΕΚ των αλλαγών στον κανονισμό για τους ηλεκτρονικούς κουλοχέρηδες (VLT), ανοίγει ο δρόμος ώστε η Ελλάδα να μετατραπεί σε παγκόσμια πρωταθλήτρια των πιο εθιστικών παιγνιομηχανών ως προς τη συγκέντρωσή τους ανά 100 κατοίκους.
Ο νέος κανονισμός της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής (ΕΕΕΠ), όχι μόνο δεν προστατεύει την κοινωνία όσον αφορά στην εξάρτηση από τον τζόγο, αλλά είναι μάλιστα ακόμα πιο «ελαστικός» από προηγούμενες αποφάσεις.
Συγκεκριμένα και σε αντίθεση με όσα έχουν επανειλημμένα διαμηνύσει γραπτώς προς το υπουργείο Οικονομικών η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς της Κομισιόν και η Επιτροπή Ανταγωνισμού (αλλά και όσα το ίδιο το υπουργείο έχει διαβεβαιώσει γραπτώς την ίδια Επιτροπή), καταργήθηκε η υποχρέωση αναγραφής του ΑΦΜ στην κάρτα του παίκτη. Με απλά λόγια, πλέον αφήνεται ανεξέλεγκτος ένας από τους κατεξοχήν ύποπτους χώρους για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος όπως είναι ο τζόγος.
Εκτός του ΑΦΜ στην κάρτα παίκτη, μεταξύ άλλων, καταργείται:
-Το όριο των χρημάτων που μπορεί να παίξει και να χάσει κάθε παίκτης. Το πόσο θα παίξει ο παίκτης θα το καθορίζει, λοιπόν, ο ίδιος από μόνος του. Αντίθετα, στον προηγούμενο κανονισμό υπήρχε όριο 80 ευρώ ημερησίως, όπως υπάρχει και σε όλες τις ευνομούμενες ευρωπαϊκές χώρες όταν υπάρχει ανάλογο καθεστώς μονοπωλίου.
-Το όριο στο ωράριο λειτουργίας των μαγαζιών που θα έχουν VLT. Ουσιαστικά, δηλαδή, θα λειτουργούν και μεταμεσονύκτια ως τις 4 το πρωί.
Να σημειωθεί ότι επιστημονικές μελέτες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έδειξαν ότι οι παίκτες τζογάρουν σε αυτά τα μηχανήματα περισσότερα ποσά αργά τη νύχτα. Στον δε καινούργιο κανονισμό υπάρχει η πρόβλεψη για 15 συνολικά μέρες το χρόνο που θα μπορούν αυτά τα καταστήματα να είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο.
-Αλλάζουν σημαντικά τα όρια απόστασης ανάμεσα στα καταστήματα με ηλεκτρονικά φρουτάκια VLT που υπάρχουν στην ίδια περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι τα «καζίνα της γειτονιάς» μπορούν να ξεφυτρώνουν το ένα κοντά στο άλλο. Προηγουμένως, υπήρχε όριο τουλάχιστον 200 μέτρων μεταξύ τους.
-Στους προηγούμενους κανονισμούς υπήρχε η δυνατότητα του λεγόμενου «αυτοπεριορισμού», η οποία ουσιαστικά καταργείται. Συγκεκριμένα, μπορούσε ένας παίκτης, αφού είχε χάσει ένα μεγάλο ποσό χρημάτων, να ζητήσει να του απαγορευτεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε μηχάνημα για τουλάχιστον 6 μήνες.
Αυτό πλέον αλλάζει και ο παίκτης, ακόμα και αν έχει χάσει χιλιάδες ευρώ σε ένα βράδυ και αρχικά ζητήσει να του επιβληθεί ο αυτοπεριορισμός, πλέον θα έχει τη δυνατότητα όποτε θέλει να τον αναιρέσει. Εκτός των άλλων, διευκολύνεται και η διάθεση αλκοόλ σε αυτούς τους χώρους - κάτι που ούτε ο ανάδοχος του έργου έχει ζητήσει.
  Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη
Κι ενώ σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν απαγορευτεί, πρόσφατα η Νορβηγία περιόρισε τον αριθμό τους από 15.000 σε 3.000. Επιπλέον, πριν από λίγες εβδομάδες στην Ιταλία, που αποτελούσε το ευρωπαϊκό παράδειγμα το οποίο θα ακολουθούσε η Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι δήλωσε σε συνέντευξή του (στο περιοδικό Vita Non Profit) πως είναι αποφασισμένος «να ξεφορτωθεί χιλιάδες παιγνιομηχανήματα τα οποία βρίσκονται σε καταστήματα, ξενοδοχεία, μπαρ».
Στην Ιταλία μια κυβερνητική έκθεση τον Οκτώβριο του 2015 έδειξε πως 1,3 εκατ. Ιταλών είναι εθισμένοι στον τζόγο, αλλά μόλις 12.000 άτομα δέχονται θεραπεία. Υπενθυμίζεται πως η Ιταλία με 60 εκατ. πληθυσμό έχει 50.000 μηχανήματα, την ώρα που στην Ελλάδα της κρίσης των 11 εκατ. κατοίκων σχεδιάζεται να τοποθετηθούν 35.000 VLT.
  Τι σημαίνουν τα VLT
Video Lottery Terminals (VLT) είναι τα γνωστά μας «φρουτάκια» ή «κουλοχέρηδες». Αυτό το αθώο ηλεκτρονικό παιχνίδι που στην πιάτσα του τζόγου είναι γνωστό ως το crack cocain, αφού οι έρευνες σε όλες τις χώρες τα αξιολογούν ως τα πιο εθιστικά τυχερά παιχνίδια.
Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Υγείας, πάνω από τους μισούς που θα παίξουν VLT θα εθιστούν τελικά στο παιχνίδι, ενώ ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων της Μεγάλης Βρετανίας συμπληρώνουν ότι «ενώ στις περιπτώσεις στοιχηματικού τζόγου σε αθλήματα, άλογα ή άλλα παιχνίδια ικανοτήτων (όπως το πόκερ) μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες μέχρι να αναπτυχθεί παθολογική εξάρτηση, στην περίπτωση των VLTs το τραγικό αυτό ταξίδι μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από ένα χρόνο».
Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά προκειμένου να εδραιώσουμε μια βάση κατανόησης: Ο τζόγος είναι επικίνδυνος, τα VLT είναι τα πλέον εθιστικά τυχερά παιχνίδια εξαιτίας της ευκολίας και της ταχύτητάς τους, το 50% όσων παίζουν τελικά εθίζονται, ένας στους τέσσερις από αυτούς θα καταλήξουν σε κατάθλιψη, ένας στους πέντε θα επιχειρήσουν να αυτοκτονήσουν... Απλά πράγματα.  Επιμέλεια: Αντώνης Πετρογιάννης

***  Εμπρησμό δείχνουν τα στοιχεία για την πυρκαγιά στο κέντρο της Καλαμάτας 
Ζημιές σε δύο αυτοκίνητα και αναστάτωση προκάλεσε χθες τα ξημερώματα στην οδό Αναγνωσταρά η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ένα από αυτά.
Ήταν λίγο πριν από τις 5.00 τα ξημερώματα, όταν ένας δυνατός θόρυβος ξύπνησε τους κατοίκους της Αναγνωσταρά στο ύψος της οδού Κολοκοτρώνη.
Μετά την έκρηξη στις φλόγες τυλίχθηκε παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Γρήγορα η φωτιά επεκτάθηκε και στο μπροστινό όχημα.
Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, καθώς και άνδρες της Αστυνομίας.
Από την πυρκαγιά το πρώτο όχημα υπέστη σημαντικές ζημιές, ενώ το δεύτερο λιγότερες.
Η αρχική εκτίμηση είναι πως πρόκειται για εμπρησμό και πιθανότατα η πυρκαγιά ξεκίνησε ανάμεσα στα δύο οχήματα.
Έκρηξη και φωτιά σε αυτοκίνητα αναστάτωσε το κέντρο της Καλαμάτας (φωτογραφίες και βίντεο)

*** Η απόλυτη ανευθυνότητα 
Κυριακή μεσημέρι, στην οδό Λακωνικής, μικρό αυτοκίνητο κινείται προς Καλαμάτα. Στη θέση του οδηγού είναι ένας άντρας και στη θέση του συνοδηγού μια γυναίκα, η οποία έχει όρθιο στα πόδια της ένα μωρό ελάχιστων μηνών, το οποίο το… «χορεύει».
Ο άντρας πολλές φορές χαζεύει τα «καμώματα» του μωρού και το αυτοκίνητο τουλάχιστον 4-5 φορές έχει περάσει στο μισό αντίθετο ρεύμα…
Ευτυχώς, που εκείνη την ώρα ο δρόμος δεν είχε σχεδόν καθόλου κίνηση.
Τέτοιους «ενήλικες» μπορείς άνετα να τους χαρακτηρίσεις εγκληματίες και θα έπρεπε η Αστυνομία να αφαιρεί το δίπλωμα εφ’ όρου ζωής.  Β.Β. 

*** Σεμινάριο Ανθοδετικής στο ΤΕΙ Πελοποννήσου 
Σεμινάριο Ανθοδετικής θα πραγματοποιηθεί από το Εργαστήριο Ανθοκομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, από τις
22 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο νούμερο 27210-45241 (email: floralteipel@gmail.com).

*** Φόρος στον καφέ: Ξεχάστε και την τελευταία καθημερινή μας απόλαυση! (Βίντεο) 
«Είναι η τελευταία απόλαυση και των νέων και των μεγαλύτερων και πάμε να τους την κόψουμε κι αυτή».
Με το σχόλιο αυτό, ακόμη ένας τηλεοπτικός σταθμός, το Kontra Channel, επεσήμανε την επικείμενη φορολογική αδικία από 1/1/2017, όταν και αναμένεται να επιβληθεί νέος φόρος κατανάλωσης στον καφέ.
Έχουν προηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες τα περισσότερα πανελλήνια και τοπικά τηλεοπτικά μέσα, όπως ο Alpha, το Star, ο SKAI, αλλά και πολλά μεγάλα περιφερειακά κανάλια.
Όπως τονίζεται, ο ελληνικός και ο στιγμιαίος καφές αναμένεται να αυξήσουν την τιμή τους στο ράφι έως και 30%, ενώ στα νησιά, στα οποία καταργείται ο μειωμένος ΦΠΑ, η επιβάρυνση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Από τη μία οι καταναλωτές και κυρίως οι πλέον αδύναμες κοινωνικές ομάδες και από την άλλη πάνω από 1.000 επιχειρήσεις -οι περισσότερες οικογενειακές- και 200.000 εργαζόμενοι επηρεάζονται από την επικείμενη επιβολή του νέου φόρου.
Δείτε το πλέον πρόσφατο ρεπορτάζ στο παρακάτω σύντομο βίντεο το οποίο και ανέβασε στο Youtube ο δημοσιογράφος Χάρης Λαζαρόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στο αντίστοιχο πάνελ σχολιασμού του θέματος:
Video: ΣΟΚ: Γιατί οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κάνουν πιο πικρό τον καφέ από 1/1/2017!   , https://youtu.be/8JaYwl8lI5M  .-{Την ώρα που η συζήτηση για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων της πρώτης αξιολόγησης και την εκταμίευση επιπλέον 2,8 δισ. ευρώ δανεικών εντείνεται, η Κυβέρνηση αναζητά τα πλεονάσματα του 2017 σε νέους φόρους που έχουν θεσμοθετήθηκαν το καλοκαίρι αλλά αναμένεται να ισχύσουν από την 1/1/2017.
Ειδικότερα, μόνο από το νέο φόρο στον καφέ, η κυβέρνηση επιδιώκει να εισπράξει από τους φορολογούμενους επιπλέον 60 εκατομμύρια ευρώ.
Στις σημερινές τιμές ραφιού του καφέ μπορεί να υπολογίζει κανείς ένα επιπλέον κόστος 50% για να έχει μία εικόνα της αναμενόμενης νέας του τιμής από το 2017. Ορισμένοι μάλιστα φαίνεται έχουν αντιληφθεί τί πρόκειται να συμβεί και το έχουν κάνει ήδη viral στα social media, όπως π.χ. στη σελίδα MasKovounTonKafe στο Facebook…} .-

 *** Η «καλαματιανή» Weengs… «έβγαλε φτερά» με 2,2 εκ. λίρες στο Λονδίνο 

 
H αγγλική Startup με Έλληνες ιδιοκτήτες, «Weengs», ανακοίνωσε χρηματοδότηση Seed ύψους 2,2 εκατ. λιρών με στόχο να επεκτείνει τις υπηρεσίες μεταφορών που προσφέρει στο Λονδίνο αλλά και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.
 Η Weengs προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων για ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις και αναλαμβάνει όλη την διαδικασία, συλλογής, συσκευασίας και φυσικά αποστολής.
 Οι ιδρυτές της Startup είναι οι «δικοί» μας Αλέξης Χριστοδούλου και ο Γρηγόρης Ζωντανός οι οποίοι μέσα σε ένα έτος είδαν την εταιρεία να μεγαλώνει και να μετακομίζει σε νέες εγκαταστάσεις, κάτι αναγκαίο για να καλυφθεί η επέκταση της υπηρεσίες σε όλο το Λονδίνο και σε άλλες πόλεις. Να θυμίσουμε ότι τις πρώτες προσπάθειες τους, στο χώρο των «Startup» τις είχαν ξεκινήσει το 2011 στην Καλαμάτα με την ίδρυση της «Locish»
 Ο ενδιαφερόμενος που έχει να στείλει ένα αντικείμενο, απλά το φωτογραφίζει μέσω του σχετικού App, δίνει την διεύθυνση και ζητά τη παραλαβή. Αμέσως εμφανίζεται το κόστος, το οποίο για μικρά αντικείμενα είναι 5 λίρες, και μέσα σε μια ώρα έρχεται ο υπάλληλος της Weengs, παραλαμβάνει το αντικείμενο το οποίο πηγαίνει στις αποθήκες της εταιρείας όπου και συσκευάζεται προσεκτικά και παραδίδεται στις συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφοράς.
 Οι χαμηλές τιμές των μεταφορικών αλλά και η συσκευασία είναι τα σημεία κλειδιά της υπηρεσίας, οι οποίες θα παραμένουν χαμηλές εφόσον υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
 Πέρα από τους ιδιώτες η υπηρεσία απευθύνεται σε μικρούς εμπόρους και πωλητές του eBay οι οποίοι με μικρό κόστος μπορούν να έχουν μια επαγγελματική συσκευασία και αποστολή στους αγοραστές.
 Η «Weengs»  πριν ένα χρόνο είχε πάρει ιδιωτική χρηματοδότηση από τους Απόστολο Αποστολάκη, Θάνο Τριάντκαι τη LocalGlobe ενώ σε αυτό το γύρο συμμετείχαν οι: Cherry Ventures, LocalGlobe, VentureFriends, Seedcamp, Ned Cranborne και Shan Drummond
  Αλέξης Χριστοδούλου: «Αν επιλέγαμε την Αθήνα για τη Weengs θα είχαμε αποτύχει»
Μιλώντας στην ιστοσελίδα Startupper.gr  ο συνιδρυτής της εταιρείας Αλέξης Χριστοδούλου  εξήγησε την υπηρεσία  εύκοληας και κατά παραγγελίας αποστολής δεμάτω που προσφέρει η “Weengs” αλά Για την υπηρεσία εύκολης και κατά παραγγελίας αποστολής δεμάτων Weengs καθώς και για το λόγο που προτιμήθηκε το Λονδίνο για λειτουργία της
 Σύμφωνα με τον ίδιο, αν και η ιδέα γεννήθηκε στην Αθήνα, επιλέχθηκε το Λονδίνο για την υλοποίηση μια είναι μια πολύ μεγάλη αγορά στον τομέα των μεταφορών, και, μαζί με το σταθερό φορολογικό περιβάλλον, προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες σε μια εταιρεία όπως η «Weengs» για να αναπτυχθεί.
Ο Αλέξης Χριστοδούλου αναφέρθηκε και στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής «Weengs», που έχουν αποτιμηθεί ιδιαίτερα θετικά από τους πελάτες μέχρι τώρα, καθώς και στις προοπτικές της αγοράς μεταφορών, όπως και στους λόγους που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «ο κόσμος ψωνίζει όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία στο κατάστημα, οπότε οι ανάγκες για μεταφορά των προϊόντων (εφόσον αυτά θα πρέπει να αποσταλούν στους παραλήπτες) μεγαλώνουν συνέχεια.»
Υπογραμμίζεται η ευκολία της υπηρεσίας, από τη μεριά του χρήστη, αλλά και το μυστικό του προσιτού κόστους.
Επιμέλεια: Κώστας Γαζούλης     Πηγή: Startupper.gr
Video: Άλεξ Χριστοδούλου, co-Founder και CTO της Weengs , https://youtu.be/h3HfGX1N9mc  .- {O Άλεξ Χριστοδούλου, co-Founder και CTO της Weengs μιλά στο Startupper.gr για τα σχέδια της νέας startup που ίδρυσε και πάλι μαζί με τον Γρηγόρη Ζωντανό.} .-  

***  Δύο ανήλικα αδέλφια έκλεβαν μηχανάκια και πωλούσαν τα ανταλλακτικά 
Μηχανάκια έκλεβαν δύο ανήλικα αδέλφια, ένας 17χρονος και ένας 15χρονος, και αφού τα πήγαιναν σε χωράφι έξω από τη Μεσσήνη, τα διέλυαν και πωλούσαν τα ανταλλακτικά.
Έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις κλοπών δικύκλων που είχαν γίνει από τα δύο αδέλφια στην Καλαμάτα. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, που περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς.
Όπως διαπιστώθηκε, από 20.2.2016 έως 15.5.2016 έκλεψαν 6 δίκυκλες μοτοσικλέτες και 4 δίκυκλα μοτοποδήλατα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε θαμνώδη σημείο σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μεσσήνης βρέθηκαν διάφορα εξαρτήματα δίκυκλων οχημάτων, τα οποία, αφού κατασχέθηκαν, αποδόθηκαν.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων. Φώτο αρχείου


***  Αθλητική ενημέρωση  :*** Στην  10η στροφή της Σούπερ Λίγκας :
Ισόπαλοι Ηρακλής και Πλατανιάς στην «αυλαία» της αγωνιστικής
Ηρακλής-Πλατανιάς   1-1 .- ^ 
Τα  γκολ : (68΄ Κυριακίδης - 29΄ Αποστολόπουλος)   
Διαιτητής: Σκουλάς (Σερρών)
Κίτρινες: Μπαρτολίνι, Κούρος, Σαραμαντάς, Ζιαμπάρης/ Μπανανά, Γιακουμάκης, Βάντερσον, Μανούσος, Αποστολόπουλος, Στάθης.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Περνίς, Κυριακίδης, Σαραμαντάς, Ζιαμπάρης, Μπαρτολίνι, Ιντζόγλου, Κούρος, Μοντέιρο (56' Λάμπρου), Πασάς (46' Ρούσος), Λεοζίνιο (90" Κυνηγόπουλος), Λουκίνας
 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Γιώργος Παράσχος): Σωτηρίου, Στάθης, Βάντερσον, Μπανανά, Καρυπίδης, Στανισάβλιεβιτς, Μουνάφο, Αποστολόπουλος (70" Ντεβέσα), Γιακουμάκης, Μενδρινός (82' Ντίνας), Μανούσος (90'+ Κάργας).

*** Μπάσκετ  Α1  :
Περίπατος στη Λευκάδα για τον Παναθηναϊκό, 73-46 τη Δόξα
 *** Στην 5η «στροφή» στην Α1  ΄ στο  μπάσκετ :
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  46-73 .-^
 Τα δεκάλεπτα: 13-18, 22-41, 35-59, 46-73
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζαφλέρης, Διαμαντής, Χαλαμπαλάκης
 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Χάρης Μαρκόπουλος): Σκοτ, Μπασάμπε 9, Ντόμπλας 4, Τσαλδάρης 3 (1), Ουέλς 6, Πατελωτής 1, Κάρτερ, Δεμερτζής 2, Γεωργάκης 4, Ταπούτος 4, Ρόμπινσον 12 (1), Ιωακειμίδης 1.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τσάβι Πασκουάλ): Σίνγκλετον 9 (2), Φελντέιν 9, Γκιστ 13 (3), Χαραλαμπόπουλος, Ν. Καλάθης 11 (1), Ρίβερς 3, Μποχωρίδης 6, Π. Καλάθης 3 (1), Φώτσης 6 (2), Παππάς 1, Λούντζης, Μπουρούσης 12 (1).

Πέρασε από το Αλεξάνδρειο και παρέμεινε αήττητος ο Ολυμπιακός
***   ΑΡΗΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  63-70
Δεκάλεπτα: 20-21, 34-44, 51-58, 63-70
Διαιτητές: Πηλοϊδης, Σχινάς, Παναγιώτου
 ΑΡΗΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Μαρμπλ 9 (1), Τζένκινς 3 (1), Κάμινγκς 12, Μπάκνερ 2, Ντραγκίσεβιτς 18 (1), Ξανθόπουλος 6 (2), Τσαϊρέλης, Ζάρας 7 (1), Μούρτος, Σίμτσακ 3, Γιάνκοβιτς 3 (1)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Μπιρτς 10, Σπανούλης 13 (2), Πρίντεζης, Παπανικολάου 9 (3), Μάντζαρης 4 (1), Γκριν 7, Γιανγκ 8, Παπαπέτρου, Αγραβάνης 3 (1), Χάκετ 4, Λοτζέσκι 12 (2)

*** Σκληρή γλώσσα από Αλαφούζο, θέλει να μείνει ο Στραματσόνι           Διαδοχικά τετ-α-τετ στον ΠΑΟ
Σκληρή γλώσσα από Αλαφούζο, θέλει να μείνει ο Στραματσόνι
~  Τετ-α-τετ συναντήσεις με τους συνεργάτες του και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος και όχι σύσκεψη κορυφής πραγματοποιεί από το πρωί ο Γιάννης Αλαφούζος, προκειμένου να πάρει τις αποφάσεις που απαιτούνται για να σταματήσει η... κατηφόρα που έχει πάρει η ομάδα.
Ο «ισχυρός άνδρας» της ΠΑΕ προτίμησε να συνομιλήσει ξεχωριστά με τους Αντρέα Στραματσόνι και Ζιλμπέρτο Σίλβα, έτσι ώστε να σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα πριν ανακοινώσει τις σημαντικές αλλαγές που επίκεινται στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
  Από την πλευρά του, ο Ιταλός κόουτς ξεκαθάρισε πως όχι μόνο δεν προτίθεται να παραιτηθεί, αλλά επεσήμανε πως ο ίδιος «έχτισε» την ομάδα φέρνοντας επτά διεθνείς παίκτες και ότι ακόμη διατηρεί την πίστη αντιστροφής του κλίματος μέσα από ένα επιτυχημένο σερί αγώνων!
Ο Σταματσόνι τόνισε πως έχει μάθει να μην τα παρατάει ποτέ, παρά το γεγονός ότι ο Αλαφούζος του μίλησε σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.
Πλέον, όλα είναι ανοιχτά και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ώρες να υπάρξει ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Ωτσόσο, ο διοικητικός ηγέτης των «πρασίνων» αν και δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για το αγωνιστικό πρόσωπο των «πρασίνων» δεν αρέσκεται να παίρνει αποφάσεις εν θερμώ.
Ο 40άχρονος προπονητής πάντως παραμένει... στον αέρα μετά τη «βαριά» ήττα από τον Ολυμπιακό...  Newsroom ΔΟΛ

***


 ~   ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 :
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  Πέμπτη 20 Οκτωβρίου  2016  :  http://snsarfara.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-20-2016.html .-
~   Η  Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  Παρασκευή 21 Οκτωβρίου  2016: 

http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-21-2016.html .-
Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS Σάββατο  22 Οκτωβρίου  2016  :

http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-22-2016.html  .-  
 ~ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 22 και 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/10/22-23-2016.html .-  
~ Η Εφημερίδα μας    Arfara News  2  Σάββατο  22-10-2016  :
http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-2-22-10-2016.html .- 
Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-23-2016.html .- 
~Η Εφημερίδα μας ΑRFARA NEWS  Δευτέρα  24  Οκτωβρίου  2016 : 
http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/10/rfara-news-24-2016.html .-  

~ Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-25-2016.html .-
~    Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Τετάρτη 26  Οκτωβρίου  2016 :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-26-2016.html .- 
~ Στο αγιάζι της ενημέρωσης Arfara News 2  Τετάρτη 26-10-2016 : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-2-26-10-2016.html .-  
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-27-2016.html .- 
~ Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Παρασκευή 28 Οκτωβρίου  2016 :

 http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-28-2016.html .-
~  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-29-2016.html .-

~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 30 Οκτωβρίου  2016 :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-30-2016.html .-
Αθλητικό Σαββατο-Κύριακο 29  και 30  Οκτωβρίου  2016  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/10/29-30-2016.html  .-  
~ Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-31-2016.html .-

***
*** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2016  :
 ~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη  01 Νοέμβριος 2016  : 

 http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/10/arfara-news-01-2016.html .-  
Η Εφημερίδα μας  Arfara News 2  Τρίτη 01  Νοεμβρίου  2016 :

http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/11/arfara-news-2-01-2016.html .-   
~ Η Εφημερίδα μας RFARA NEWS Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016  :  http://snsarfara.blogspot.gr/2016/11/2112016.html .- 
~ Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2016 :

 http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/11/arfara-news-03-2016.html .- 
~ Εφημερίδα μας στο αγιάζι της ενημέρωσης ARFARA NEWS Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2016    : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/11/arfara-news-04-2016.html .-
~ Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 05 Νοεμβρίου 2016 :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/11/arfara-news-05-2016.html .- 
~ 19.- ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις- Ελληνικές Ομορφιές και μοναδικότητες  : Σάββατο 05  Νοεμβρίου  2016:  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/11/blog-post.html.-

 ~ Αθλητικό Σαββάτο-Κύριακο 05 και 06 Νοεμβρίου 2016  : http://asterasarfaron2011.blogspot.com/2016/11/05-06-2016.html .-
~  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Κυριακή  06  Νοεμβρίου  2016 : 
 http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/11/arfara-news-06-2016.html .-   
~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα  07  Νοεμβρίου  2016 : 
http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/11/arfara-news-07-2016.html .- 
~ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις- Ελληνικές Ομορφιές και μοναδικότητες   Δευτέρα 07  Νοεμβρίου  2016   : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.com/2016/11/103.html  .-   
~   Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  Τρίτη  08  Νοεμβρίου  2016:  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/11/arfara-news-08-2016.html .-
 ~

                            ** BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5052  video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3188 video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3184  video. -                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  11.414   βίντεο   .-  

***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~ http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .- 
 https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .-
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-
 https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   
Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  42 .-          
  Σταμάτιος Σκούλικας  .-

https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI ,
 «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -     
  https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,, 
  http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -  
 ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- =
 Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .       
  *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    , 
 ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ                                      
*** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-  .- www.erroso.gr , .- 

~* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                  STAMOS -ARFARA -GREECE ,
ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,
http:// arfara-messinias-news.blogspot.com ,
stamos-dynami  ,
http://dimmetop.arfara.blogspot.com  ,
Arfara-Messinias  ,
Arfara-Messinias 1 - FOTOS  ,
http://dimmetop.arfara.blogspot.com  ,
Arfara-Messinias 2  ,
http://arfara-messinias-stamos-2010