~* ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ : free counters

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

 Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης ... από το  2008 ...
~~ 23 Δεκεμβρίου
Των εν Κρήτη αγίων Δέκα Μαρτύρων Αγαθόποδος, Βασιλίδου, Γελασίου, Ευαρέστου, Ευνικιανού, Ευπόρου, Ζωτικού, Θεοδούλου, Ποντίου (Πομπηίου) και Σατορνίνου (†γ΄ αι.). Σχίνωνος και Χρυσογόνου «επάρχου πόλεως Θεσσαλονίκης». Νεομάρτυρος Νικολάου του Καρπενησιώτου. Οσίων Παύλου αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας, Ναούμ (1) φωτιστού και ιεροκήρυκος Βουλγαρίας, του θαυματουργού και Νήφωνος επισκόπου Κωνσταντιανής. Μνήμη των εγκαινίων της αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ήτοι τον πολυυμνήτου ναου της του Θεού Σοφίας (562).
(1)Ο άγιος Ναούμ έζησε τον ένατο αιώνα και συνεργάστηκε με τους Κύριλλο και Μεθόδιο στους αγώνες για τη διάδοση της χριστιανικής πίστης στην Βουλγαρία. Στο μεγάλο αυτό έργο συνάντησαν πολλές δυσκολίες. Ο Ναούμ πήγε στη Ρώμη, όπου συνάντησε τον τότε πάπα, μετέβη και στην Γερμανία όπου και πολέμησε τις αιρέσεις. Επανήλθε στη Βουλγαρία, όπου οργάνωσε μαζί με άλλους συναγωνιστές του σώμα εσωτερικής ιεραποστολής. Εργάστηκε θερμότατα υπέρ της στερέωσης του Χριστιανισμού στις βαλκανικές περιοχές. Ο θάνατος τον βρήκε υπηρετώντας την διάδοση της ορθοδοξίας.
~ Μπροστά στο Σπήλαιο ~  Ο Χριστιανισμός, είναι ένα πράγμα ταπεινό, αφανές, ήρεμο, που πρέπει να ψάξεις να το βρεις.
Όπως ένα σπήλαιο…
* Όταν λέμε Χριστιανισμός, εννοούμε το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού. Αυτό είναι η ουσία και ο πυρήν και αυτό αξίζει να το ξανακοιτάξει ο σύγχρονος άνθρωπος. Ο Χριστιανισμός, θα μπορούσε να πούμε, είναι δυνατόν να συμβολιστεί και να εκφραστεί με ένα σπήλαιο. Μοιάζει με ένα σπήλαιο. Τι θέλουμε να πούμε μ’ αυτό;Ότι είναι ένα πράγμα μυστικό, δεν είναι ένα πράγμα που εντυπωσιάζει εκ πρώτης όψεως. Δεν είναι επιφανειακά σπουδαίο, όπως ένα μεγάλο εργοστάσιο, όπως ένα τεχνικό κατόρθωμα.
Ο Χριστιανισμός, όπως πρωτοπαρουσιάστηκε και στις πραγματικές του ρίζες, είναι ένα πράγμα ταπεινό, αφανές, ήρεμο, που πρέπει να ψάξεις να το βρεις. Όπως ένα σπήλαιο, που είναι στην πλαγιά κάποιου βουνού, θέλει ανίχνευση, ειδικό ανιχνευτή να προσπελάσει τον δρομίσκο, που οδηγεί προς αυτό. Δεν κάνει θόρυβο από μακριά ένα σπήλαιο. Είναι ένα αφανές πράγμα. Θέλει κόπο και μόχθο για να πλησιάσεις και άμα φτάσεις κοντά, πρέπει να σκύψεις να μπεις μέσα.
Είναι κάτι που δεν ελκύει, τουλάχιστον εξωτερικά, ο γνήσιος Χριστιανισμός, όπως μας τον αποκαλύπτει το Ιερό Ευαγγέλιο. Μη κοιτάτε μεταγενεστέρως που έγιναν και λαμπρά οικοδομήματα του Χριστιανισμού, που έχουν και πολυτέλεια και τέχνη: αλλά η ουσία του είναι ή απλότης των Ποιμένων. Είναι η απλότης ενός κλαυθμυρίζοντος βρέφους. Είναι η πτώχεια μέσα στο αχούρι ενός στάβλου, μια απίστευτη και συγκλονιστική πτώχεια και αφάνεια, η οποία λες και είναι επίτηδες για να μην ελκύει, να μην εντυπωσιάζει.
Θέλει ειδική προσέγγιση, ειδική προσπέλαση, δεν σου επιβάλλεται με σπουδαίες ρεκλάμες, με θριαμβολογίες, αλλά εάν το θέλεις, εάν το λέει η καρδιά σου, θα μπεις μέσα. Γι’ αυτό ο Γρηγόριος ο Θεολόγος στον πέμπτο θεολογικό λόγο του γράφει για κείνους που αποφασιστικά θέλησαν να εμβαθύνουν, ότι «είσω παρακύψαντες, το απόθετον κάλλος ιδείν ηξιώθησαν και τω φωτισμώ τής γνώσεως κατηυγάσθησαν».
Με άλλα λόγια πρέπει να σκύψω, να ταπεινωθώ, να απεκδυθώ τον πολύ μου ορθολογισμό, τις πολλές μου εσωτερικές σκουριές, όχι μόνον των αμαρτιών, αλλά εν γένει τον ορθολογιστικό τρόπο της σκέψεως, τον τρόπο ζωής που συνήθως θέλει την καλοζωία, την καλοπέραση, τον εγωισμό, όλα αυτά θα πρέπει να τα βγάλω, να τα αποκολλήσω από τον εαυτό μου σ’ αυτό το μονοπάτι, που λέγεται πραγματικός Χριστιανισμός, Ευαγγέλιο, Ιησούς. Και για να μπει κανείς μέσα σ’ αυτό το Σπήλαιο, απεκδυόμενος κάθε τι το δευτερεύον και ανάξιο λόγου, πρέπει να δει την ουσία.
Ποια είναι η ουσία; Ο Θεός σαρκούται. Αυτό είναι η βάση του Χριστιανισμού, το κεντρικό νόημα, «ο Θεός έγινεν άνθρωπος, ίνα εμείς θεοποιηθώμεν». Μέσα λοιπόν εκεί, όταν κανείς αποφασίσει και κατορθώσει να προσπελάσει αυτή τη μυστική και αφανή οδό, που την κρύβουν πολλοί θάμνοι, θα δει το μυστήριο το κρυμμένο, όπως λέει ο θείος Παύλος «από των αιώνων και από των γενεών» (Προς Κολασσαείς, α’ 26). Αυτή είναι η κρυμμένη αλήθεια, ότι όντως ο Θεός εταπεινώθηκε πάρα πολύ από μία υπερβάλλουσα αγάπη. Έσκυψε και ήλθε πολύ κοντά μας. Έγινε πολύ δικός μας, πάρα πολύ μικρός, πάρα πολύ πτωχός, για να φέρει τη νέα κατάσταση της απλότητας, γνησιότητας, ειλικρινείας ενότητας των ψυχών των ανθρώπων.
~ Και τότε μόνο φανερώνεται στους εκζητούντας και κρούοντας και ποθούντας και κλαίοντας για να βρουν την αλήθεια, να βρουν τον Θεό, με πόθο, με ζέση, με ικεσία. Σ’ αυτούς φανερούται το μυστήριο το αποκεκρυμμένο. Αυτοί μπορούν να μπουν στο σπήλαιο, οι άλλοι πολλές φορές οι πολλοί, μπορεί να είμαι κι εγώ μεταξύ αυτών, μένουμε μακριά. Κάνουμε τον Χριστιανό, φοράμε μια φόρμα Χριστιανική, παίρνουμε Χριστιανική, παίρνουμε μια εμφάνιση θρησκευτική και νομίζουμε ότι είμαστε οι εκπρόσωποι του Ευαγγελίου.
Μπορεί εγώ να μην είμαι, μπορεί να είναι ο πιο απλός, ο πιο αφανής, που δεν έχει κανένα σήμα κατατεθέν θρησκευτικότητας. Αυτός είναι ο αληθινός Χριστιανός και εγώ που φορώ τα διάσημα του Χριστιανού να είμαι μηδέν. Επομένως, όπως ο ίδιος ο Κύριος τα είπε αυτά τα πράγματα και τα είπε ενίοτε με το μαστίγιο της καυστικής του γλώσσας, δεν είναι τα εξωτερικά στολίδια, τα διακοσμητικά στοιχεία που κάνουν τον Χριστιανό ή τον Χριστιανισμό.
Είναι η εγκάρδια αποδοχή του Σπηλαίου. Είναι η προσπέλαση του και η διείσδυση στο βάθος, όπου αποκαλύπτεται το μεγάλο μυστήριο του Θεού. Επομένως η προσέγγιση στο σπήλαιο απαιτεί κυρίως γνησιότητα, απλότητα, ειλικρίνεια, εν αντιθέσει προς την αυτάρκεια του ανθρώπου, ο οποίος νομίζει ότι χωρίζει τα πράγματα και ότι απλώς του χρειάζεται και λίγος Χριστιανισμός, για συμπλήρωμά του. Αυτούς ο Ιησούς δεν τους θέλει κοντά του, διότι οδηγούνται προς μία νοοτροπία που λέγεται φαρισαϊκή, η οποία ως γνωστόν δεν είναι μόνο γνώρισμα των Φαρισαίων των πρώτων αιώνων, αλλά είναι γνώρισμα πολλών ανθρώπων διαφόρων εποχών.
Είναι ένα μικρόβιο δυσδιάκριτο, το οποίο όμως ενδημεί στα θρησκευτικά περιβάλλοντα. Δεν μπορείς να εισέλθεις στο Σπήλαιο, στην ουσία δηλαδή του Χριστιανισμού, εάν έχεις μια αυτάρκεια, εάν δεν συγκλονίζεσαι, όπως εκείνα τα αμαρτωλά υποκείμενα συγκινήθηκανμπροστά στον Ιησού και πήγαν πιο κοντά του από τους αυτάρκεις τηρητάς του νόμου.
Σ’ αυτούς ο Ιησούς λέγει: «εσάς τι να σας κάνω, εσείς τα ξέρετε όλα, ετηρήσατε όλας τας εντολάς, δεν έχω τίποτα να σας προσφέρω!».
Ενώ γι’ αυτούς που νοιώθουν πώς κάτι τους λείπει και κλαίνε και γονατίζουν ζητώντας την αλήθεια, τους λέει ο Ιησούς, για σας ήλθα εγώ στη γη. Λοιπόν δεν μπορεί κανείς να μένει στην αυτάρκεια της τυποποιημένης θρησκευτικότητας.
Δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει με την ξηρότητα ενός ψυχρού συντηρητισμού.
Δεν μπορεί να πλησιάσει με το σύστημα ενός κατά συνθήκη Χριστιανισμού, με μια συμβατικότητα τυποποιημένη και ψυχρή.
Δεν μπορεί να πλησιάσει, όταν τον Χριστιανισμό τον κάνει ένα διοικητικό σύστημα ή ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, χωρίς τον πόθο και το άναμμα της καρδιάς, τη φλόγα και τον σπινθήρα της αλήθειας.
Η προσέγγιση άρα στοΣπήλαιο γίνεται με μια γνησιότητα, αλλά και με μια αναζήτηση, με ένα άνοιγμα της ψυχής, που το Ευαγγέλιο το ονομάζει πίστη, εμπιστοσύνη και αφοσίωση βαθιά και συνεχή. Δεν αρκεί απλώς ότι έγινα Χριστιανός –ποτέ δεν έγινα Χριστιανός- γίνομαι συνεχώς, αδιαλείπτως, μέχρι την τελευταία στιγμή είμαι εν πορεία, εν ορειβασία. Όποιος έκλεισε το βιβλίο των λογαριασμών με την ψυχή του και με τον Ιησού, δεν, μπορεί να μπει στοΣπήλαιο. Λέει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης: «Η εύρεσις (του Θεού) εστίν αυτό το αεί ζητείν, ου γάρ άλλο εστί το ζητείν και άλλο το ευρίσκειν… Και τούτο εστίν όντως ιδείν τον Θεόν, το μηδέποτε της επιθυμίας κόρον ευρείν, αλλά χρή πάντοτε βλέποντα, δι’ ών εστί δυνατόν οράν, προς την του πλέον ιδείν επιθυμίαν εκκαίεσθαι» (7η ομιλία εις τον Εκκλησιαστήν).
Ακόμη η είσοδος στο Σπήλαιο, δηλαδή στον πυρήνα του Χριστιανισμού, είναι μια πράξη όχι μόνο πίστεως και ανοίγματος και πόθου, αλλά είναι και μία πράξη ελευθερίας, πραγματικής ελευθερίας. Σήμερα, ο άνθρωπος κινείται μέσα σε μία δουλικότητα. Είναι αναγκασμένος, χωρίς να το θέλει, να κινείται από διάφορα κίνητρα. Ένα τέτοιο μεγάλο κίνητρο είναι πχ η διαφήμιση. Βομβαρδίζεται όλη μέρα από την ακροαματική οδό και από την οπτική οδό, από ποικίλα συνθήματα, και όποιο σύνθημα είναι ισχυρότερο και δελεαστικότερο τον εξαναγκάζει, τον εξαγοράζει. Ασκεί πάνω του μία πίεση.
Έχει γίνει ένα πρόβλημα στη ζωή μας η προπαγάνδα, η ρεκλάμα, η βιτρίνα, όλων των ειδών τα πανό, τα οποία μας υποκινούν με μύριους τρόπους, από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση μέχρι και τους δρόμους κλπ, και μας δημιουργούν ένα σύστημα μέσα στο οποίο κινούμεθα ή μάλλον αγόμεθα και φερόμεθα. Οι διάφορες οικονομικές αξίες έχουν γίνει τα σύγχρονα είδωλα και μας τραβούν από την μύτη σαν νούμερα και οδηγούν τον άνθρωπο εκεί που θέλουν οι αόρατες δυνάμεις οι οικονομο-εμπορικο-τεχνικές, με την έντονη διαφημιστική προβολή τους. Δεν ομιλώ μόνο για τα διάφορα είδη καταναλώσεως, αλλά για κάθε πράγμα, είτε είναι πολιτικής φύσεως είτε άλλης ιδεολογίας, όλα τελικώς υπάγονται σ’ ένα πλέγμα διαφημιστικό, εμπορικό
Αυτό λέγουν οι ψυχολόγοι, δημιουργεί ένα καθεστώς ανελευθερίας. Δεν μένει περιθώριο να διαλέξεις, εκεί θα πας, σ’ αυτό το κέντρο, σ’ αυτό το θέατρο, σ’ αυτή την εφημερίδα, σ’ αυτό το πολιτικό κόμμα, σ’ αυτό το κομμωτήριο και όυτω ξαθεξής. Έτσι κρίνουν τα πράγματα μερικοί ψυχολόγοι της συγχρόνου εκβιομηχανισμένης και εμπορικοποιημένης κοινωνίας μας (Vance Packard κα). Η ελευθερία μένει ένα πράγμα κάπως απλησίαστο. Πολλοί ομιλούν περί αυτής, αλλά σαν πραγματικότης είναι κάπως μακριά από τη ζωή μας, διότι τα πάντα είναι προδιαγεγραμμένα βάσει σχεδίων, που είναι μέσα σε γραφεία εμπορικά, διαφημιστικά και άλλων δημοσίων σχέσεων.
Εδώ όμως υπάρχει και κάποιο Σπήλαιο, που λέγεται Χριστιανισμός ή λέγεται Σάρκωση του Θεού. Αυτό το Σπήλαιο δεν διαθέτει δημόσιες σχέσεις και εμπορική κίνηση. Δεν έχει ούτε προβολείς, ούτε μεγάφωνα, ούτε τίποτα άλλο. Η προβολή του είναι το αντίθετο απ’ ότι χρησιμοποιείται συνήθως για προβολή. Είναι η αφάνεια, είναι μια κατάσταση παραγκωνισμού. Άρα δεν σε σπρώχνει να πας προς τα κει. Σε αφήνει σε μια απόλυτη ελευθερία. Εάν όντως θέλεις, το αποφασίζεις, το λες με όλη την καρδιά σου να πας προς τα κει, προς τον αποδιωγμένο Ιησού, να αποδεχθείς το μήνυμά του, που δεν είναι πάντοτε της μόδας. Δεν λανσάρεται ως η τελευταία λέξη των σύγχρονων κοινωνιών.
Είναι μια πράξη ηρωική. Λέγει ο Ρώσος φιλόσοφος Μπερδιάγεφ: «Μπροστάστο Σταυρό (παραθέτω από μνήμης) κρίνεται η ελευθερία μας. Εάν είσαι αποφασισμένος να ακολουθήσεις αυτό τον Εσταυρωμένο, τον παραπεταμένο από τας αρχάς και τας εξουσίας του κόσμου τούτου, γίνεσαι Χριστιανός. Δε θα πάρεις αμοιβή. Δε θα σε χειροκροτήσουν, γιατί πας στον πιο παραγκωνισμένο.
Ένας ηγέτης, που πάνω από ένα Σταυρό έχει το θάρρος να λέει: «Δεύτε προς με πάντες, καγώ αναπαύσω υμάς», τι είδους ηγέτης είναι αυτός; Χωρίς εξουσία, χωρίς μέσα διαφημίσεως κλπ. Γι’ αυτό κρίνεται η ελευθερία σου, εάν αποφασίσεις να πας κοντά Του παρ’ όλα αυτά. Τότε είσαι ψυχικά ελεύθερος. Δεν σε ωθεί κανένα κίνητρο δευτερεύον, κανένας εντυπωσιασμός, κανένα ύπουλο μέσο από εκείνα που χρησιμοποιούνται συνήθως για να μας τραβήξουν οπαδούς ή πελάτες ή για να δημιουργήσουν ρεύμα.
Έτσι λοιπόν ακολουθεί κανείς στα σοβαρά τον Χριστιανισμό. Δεν εννοώ την τυπική θρησκευτικότητα που έχουμε όλοι μας, αλλά τη σοβαρή αντιμετώπιση για μια προσέγγιση της ουσίας της πίστεως. Αυτή είναι πράξη ελευθερίας. Όχι μόνο ειλικρίνειας και γνησιότητας, αλλά και πράξη ελευθέριας. Αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι που είναι απλώς γραμμένο στοΕυαγγέλιο, όπως το εξηγούν οι μεγάλοι Απόστολοι Παύλος, Ιωάννης κλπ.
Είναι ένα γεγονός, που το βλέπουμε βιούμενο στην ιστορία. Δεν είναι μία θεωρία σπουδαία, αν θέλετε. Αλλά είναι μία ζωή που ξεχύνεται. Είναι ένα ιστορικό γεγονός, το ότι το Σπήλαιο διά μέσου των αιώνων εβιώθη. Αν και αυτή βίωση στο βάθος είναι κρυμμένη. Μπορεί η ιστορία να μας αναφέρει μερικά εξωτερικά πράγματα σχετικά με τον Χριστιανισμό, αλλά, στην ουσία, η βίωση αυτού του μυστηρίου της πίστεως δεν φαίνεται και δεν μετριέται. Είναι το μεγάλο μυστικό των αιώνων.
Aπό το βιβλίο Μαθητεία στην Καινούρια Ζωή, Αρχιμ. Ηλία Μαστρογιαννόπουλου, Εκδ. Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης

~ *** Το πρώτο χιόνι στο Άγιον Όρος (ΦΩΤΟ)
~ Στον Άθωνα έχει χιονίσει και άλλη φορά εφέτος. Μην ξεχνάμε ότι η κορυφή του (2033 μέτρα) είναι μία από τις ψηλότερες στην Ελλάδα και το χιόνι είναι συνηθισμένο φαινόμενο.
*  Ωστόσο, χθες χιόνισε για πρώτη φορά και στα πεδινά του Αγίου Όρους, και έτσι η χερσόνησος φόρεσε για πρώτη φορά το λευκό της φόρεμα.
~ Το χιόνι δεν κράτησε πολύ. Δεν σημειώθηκε κανένα πρόβλημα στις συγκοινωνίες.

*** Άγιο Όρος: Τα χιονισμένα Κατουνάκια (ΦΩΤΟ)
~  Σε πολλές περιοχές του το χιόνι έχει σκεπάσει τα πάντα.
Οι εικόνες είναι μαγευτικές και το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ σας μεταφέρει, μέσω φωτογραφιών, στα και το λευκό πέπλο που έχει πέσει εκεί…
*** Στις ίδιες τιμές με πέρυσι η γαλοπούλα, με τους καταναλωτές να κάνουν μέχρι σήμερα έρευνα αγοράς 

Συστάσεις προς τους καταναλωτές για αγορά τροφίμων την περίοδο των εορτών
 Για ακόμα μια χρονιά θα έχει την τιμητική της στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι η καθιερωμένη γαλοπούλα. Ωστόσο, σε λίγα σπίτια και φέτος θα γίνει αγορά ολόκληρης της γαλοπούλας, αφού οι περισσότεροι αγοράζουν μέρος της, ενώ άλλοι δεν αγοράζουν καθόλου, κυρίως λόγω κόστους.
Όσο για την τιμή της, παραμένει και φέτος σταθερή, δηλαδή από 7,90 έως 8,5 ευρώ, εντούτοις πολλοί είναι εκείνοι που θα στραφούν σε πιο φθηνά κρέατα, όπως το χοιρινό ή το μοσχάρι.
Το «Θάρρος» βρέθηκε στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας και ειδικότερα στο Τμήμα Κρεάτων, όπου και μίλησε με κρεοπώλες για τη φετινή κίνηση, αλλά και την τάση αγοράς γαλοπούλας:
  Παναγιωτόπουλος
Από το κρεοπωλείο Παναγιωτόπουλου ο κ. Κώστας ανέφερε ότι ο κόσμος ακόμα κάνει διερευνητικές κινήσεις, με τις πρώτες παραγγελίες όμως να έχουν γίνει. Η τιμή που το κρεοπωλείο του έχει ορίσει είναι στα 7,90 ευρώ, ελαφρά δηλαδή μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
Όπως μας είπε, οι γαλοπούλες που διαθέτει είναι ντόπιες, με όλο τον κόσμο να παίρνει, αλλά σε λιγότερες ποσότητες. Έτσι, οικογένειες παίρνουν μισή γαλοπούλα, με εκείνους που την αγοράζουν ολόκληρη για να την κάνουν γεμιστή όλο και να μειώνονται.
Σχετικά με άλλα κρέατα που προτιμά ο κόσμος, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι πολλοί αγοράζουν χοιρινό, με την τιμή του σε σκέτο ψαχνό να είναι στα 4,5 ευρώ.
Όσο για το πότε θα κορυφωθεί η κίνηση, ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό θα γίνει το Σάββατο και την Κυριακή.
  Κατσίρας 
Από το κρεοπωλείο Κατσίρα η κα Βασιλική είπε ότι όσο περνούν οι μέρες η αγορά της γαλοπούλας «ζεσταίνεται», αφοί οι περισσότεροι καταναλωτές αφήνουν την αγορά του κρέατος για την τελευταία στιγμή. Στο δικό τους κρεοπωλείο υπάρχουν κάποιες παραγγελίες, λιγότερες όμως σε σχέση με πέρυσι, ενώ λιγότερη είναι και η κίνηση γενικότερα.
Όσο για την ποσότητα που αγοράζουν οι πελάτες, μας είπε ότι συνήθως είναι μέρος του πουλερικού, με κάποιους μάλιστα να ζητούν μόνο ένα μπούτι ή ένα φιλέτο.
Η τιμή που έχουν ορίσει στο δικό τους κρεοπωλείο είναι στα 8,5 ευρώ, ελαφρά μειωμένη δηλαδή σε σχέση με πέρυσι.
Σχετικά με τα κρέατα που προτιμά ο κόσμος, η κα Μάλαμα είπε ότι πολλοί θέλουν ποικιλία, με το παραδοσιακό για την Ελλάδα να είναι το χοιρινό, συνήθως με σέλινο, αφού η γαλοπούλα καθιερώθηκε αργότερα.
Επίσης, η κα Βασιλική είπε ότι προσπαθούν να εξελίξουν αυτά που πουλούν, αφού η νεολαία ζητά άλλα κρέατα. Έτσι φτιάχνουν μεζεδάκια, ρολάκια κ.λπ.
Τέλος, το μυστικό για την καλή γαλοπούλα, αν είναι στο φούρνο, είναι το αργό ψήσιμο, ενώ για αυτή της σούπας παίζει ρόλο και ο μάγειρας.
  Κουκουβίνος
Η κίνηση στη γαλοπούλα έχει ξεκινήσει σιγά σιγά, μας είπε ο Γρηγόρης Ζέλης από το κρεοπωλείο Κουκουβίνος, με την τιμή να έχει οριστεί στα 8,5 ευρώ, σταθερή εδώ και χρόνια, αφού «δε γίνεται να παίξει κάποιος πλέον με τις τιμές».
Όσο για τις προτιμήσεις του κόσμου, όπως είπε, κινείται με γνώμονα τις γεύσεις που του αρέσουν, αλλά και το ότι θέλει να γνωρίζει την ποιότητα του κρέατος που βάζει στο τραπέζι του.
Οι δε τιμές των άλλων κρεάτων είναι: στα 6.5 ευρώ το χοιρινό με δέρμα, στα 5,90 οι μπριζόλες και στα 4,80 η πανσέτα.
  Χριστόπουλος
Δειλά δειλά έχει ξεκινήσει η κίνηση της γαλοπούλας για φέτος, μας είπε ο Παναγιώτης Χριστόπουλος, με τον κόσμο να ψάχνεται, αλλά και ο ίδιος να περιμένει ότι, όπως πάντα, θα κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες.
Ενδιαφέρον, πάντως, υπάρχει, ενώ σημαντικό κριτήριο για τον κόσμο είναι και η ποιότητα, που όμως πάει και ανάλογα με την τιμή.
Ολόκληρη γαλοπούλα πλέον αγοράζουν λιγότεροι καταναλωτές, με τους πιο πολλούς να προτιμούν κομμάτια και ποικιλία άλλων κρεάτων.
  Μπατάγιας
Η γαλοπούλα η μαύρη, ελευθέρας βοσκής, θα έχει μέχρι 8,5 ευρώ, μας είπε ο κ Νίκος Μπαντάγιας, ενώ η λευκή γύρω στα 7,5 ευρώ, με τις δύο παραπάνω να είναι επίσης ελληνικές.
Σχετικά με την κίνηση, σχολίασε ότι το κρέας το καλό είναι σαν το ρούχο το καλό, καλύτερα δηλαδή κάποιος να δώσει 5 ευρώ παραπάνω για να πάρει σωστό κρέας.
Όπως παρατήρησε, το κρέας είναι ένα δύσκολο αντικείμενο και ο κόσμος πρέπει να προτιμά επαγγελματίες που γνωρίζουν και αγαπούν το επάγγελμά τους.
Όσο για τις ποσότητες που ψωνίζουν οι πελάτες, ανέφερε ότι πολλοί είναι αυτοί που αγοράζουν κομμάτια, ενώ άλλοι ψωνίζουν διαφορετικά κρέατα, είτε λόγω γεύσης είτε και λόγω του ότι είναι πιο οικονομικά.
Η κίνηση, σύμφωνα με τον κ. Νίκο, θα κορυφωθεί το Σάββατο, ενώ και την Κυριακή θα υπάρξει κόσμος που θα ψάξει για καλύτερη τιμή, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ισχύει, αφού το Σάββατο θα γίνουν οι τελευταίες σφαγές και για την Πρωτοχρονιά.
  Γαλανάκης
Ο πρόεδρος των κρεοπωλών, Δημήτρης Γαλανάκης, σημείωσε ότι γενικότερα υπάρχει μια παγωμένη κατάσταση στην αγορά, με τον κόσμο να περιμένει να πάρει το ποσό της επιδότησης, για παράδειγμα, προκειμένου να ψωνίσει.
Όσο για όσους περιμένουν να πέσουν οι τιμές των κρεάτων μέσα στα Χριστούγεννα, είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
Από την πλευρά του, ο ίδιος συμβουλεύει τους καταναλωτές να προσέχουν, να ξεχωρίζουν και να εμπιστεύονται τους σωστούς επαγγελματίες.
Τη γαλοπούλα ο κόσμος συνεχίζει να την προτιμά, αφού είναι σχεδόν μια φορά το χρόνο, συμπλήρωσε ο κ. Γαλανάκης, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα την αγοράσει ολόκληρη, αφού οι περισσότεροι αγοράζουν κομμάτια πλέον.
    ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΑΟΚ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Συστάσεις προς τους καταναλωτές για αγορά τροφίμων την περίοδο των εορτών
 ΓΕΝΙΚΑ
-Αγοράστε από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία αγοράς που διαθέτουν σχετικές άδειες λειτουργίας
-Αγορές από περιστασιακούς πωλητές ή δήθεν παραγωγούς μπορεί να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα υγείας
-Δίνετε προσοχή στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό, τηρώντας τις συνθήκες καθαριότητας εξοπλισμού και του χώρου
-Τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη ή κατάψυξη να αγοράζονται τελευταία και να τα αποθηκεύετε στο ψυγείο ή καταψύκτη όσο το δυνατόν γρηγορότερα
-Το μαγείρεμα του κατεψυγμένου κρέατος να πραγματοποιείται έπειτα από πλήρη απόψυξή του, κατά προτίμηση εντός της συντήρησης του οικιακού ψυγείου.
  Αγορά κρεάτων – πουλερικών-θηραμάτων
-Επιλέγετε κρέας μόνο από κρεοπωλεία που λειτουργούν νόμιμα
-Επιλέγετε κρεοπωλεία στα οποία τηρούνται οι κανόνες υγιεινής (καθαροί χώροι, καθαρά και τακτοποιημένα ψυγεία και ψυχόμενες προθήκες συντήρησης του κρέατος, καθαρά ρούχα προσωπικού)
-Βεβαιωθείτε ότι το κρέας προέρχεται από σφάγιο το οποίο έχει σφαγεί σε εγκεκριμένο σφαγείο και έχει υποστεί τον προβλεπόμενο κτηνιατρικό έλεγχο. Αυτό το βεβαιώνουν οι σφραγίδες υγειονομικού ελέγχου και κατηγορίας: Τυρκουάζ χρώματος για τα ζώα που έχουν γεννηθεί και σφαγεί στην Ελλάδα. Το ίδιο και αυτά της Ε.Ε. που έχουν σφαγεί σε ελληνικά σφαγεία. Επιπλέον, τίθεται σε αυτά σφραγίδα ορθογώνια που αναγράφει το όνομα της χώρας προέλευσης. Ζώα από τρίτες χώρες φέρουν σφραγίδες καταλληλότητας κυανού χρώματος (κεραμιδί) και σφραγίδες προέλευσης ίδιου χρώματος.
-Βεβαιωθείτε ότι στα κρεοπωλεία τα νωπά κρέατα διατηρούνται υπό ψύξη 2-4ο C και ποτέ σε ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους. Τα κατεψυγμένα κρέατα πρέπει να διατηρούνται σε κατάψυξη -18ο C ή και χαμηλότερη.
-Αγοράστε πουλερικά και κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή σε προθήκες-ψυγεία και όχι αυτά που είναι εκτός ψυγείου, κρέμονται από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνες και μικρόβια.
-Τα νωπά εγχώρια μη συσκευασμένα πουλερικά όπως γαλοπούλες, πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένα, χωρίς πούπουλα και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας σε καρτελάκι μιας χρήσης κατάλληλα τοποθετημένο πάνω στο κρέας. Να μη διατηρούνται ποτέ σε ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους.
-Τα συσκευασμένα νωπά ή κατεψυγμένα πουλερικά πρέπει να φέρουν την σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνωστο).
-H διάθεση στην αγορά πτηνοτροφικών προϊόντων (πουλερικά ή αυγά) με ενδείξεις για τον τρόπο παραγωγής τους (ελευθέρας βοσκής, εκτατικής εκτροφής κ.τ.λ.) πρέπει να συνοδεύεται από το ειδικό σήμα του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. AGROCERT
-Τα σφάγια αγρίων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων θα πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένα με σφραγίδα καταλληλότητας. Τα τυποποιημένα να φέρουν και ημερομηνία ανάλωσης.
  Αγορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων
-Τα τυριά θα πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυροκομεία που λειτουργούν νόμιμα. Μην αγοράζετε ποτέ «φρέσκα τυριά» από παραγωγούς που τυροκομούν οι ίδιοι, διότι οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους είναι άγνωστες και πιθανόν ΟΧΙ σωστές.
-Τα τυριά θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας με τα αρχικά της χώρας και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή και ημερομηνία ανάλωσης.
-Να συντηρούνται στο ψυγείο.
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση 

*** Αλεξίσφαιρα γιλέκα από τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο στην Αστυνομία 

Εκδήλωση για την παραλαβή αλεξίσφαιρων γιλέκων, τα οποία προσέφερε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Σωκράτης Παπασταθόπουλος, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμάτα.
Τα αλεξίσφαιρα διατέθηκαν για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου που επιτελεί η Ελληνική Αστυνομία στο κοινωνικό σύνολο.
Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής παραχώρησε 25 αλεξίσφαιρα γιλέκα για την κάλυψη των αναγκών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο αστυνομικός διευθυντής Μεσσηνίας, Παναγιώτης Πούπουζας, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Παπασταθόπουλο και του απένειμε τιμητική πλακέτα ως ένδειξη αναγνώρισης της γενναιόδωρης αυτής προσφοράς. 

***Συνάντηση Νίκα με Χαρίτση για Φεστιβάλ Χορού, αντιπλημμυρικά, «Ηλέκτρα», Κολυμβητήριο 

Την Τετάρτη το μεσημέρι ο δήμαρχος Καλαμάτας, Π. Νίκας, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση και συζήτησαν σειρά θεμάτων, όπως είναι η οικονομική τακτοποίηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, η τηλεμετρία του δικτύου της ΔΕΥΑΚ, η ανακατασκευή του κινηματοθέατρου «Ηλέκτρα», η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας και η πορεία των έργων αθλητικών και σχολικών εγκαταστάσεων, που θα κατασκευασθούν με ΣΔΙΤ.
Οι εξελίξεις σχετικά με τα παραπάνω έχουν ως εξής:
1. Το έργο της τηλεμετρίας, προϋπολογισμού 1.850.000 ευρώ, εντάχθηκε. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για τη ΔΕΥΑΚ, μέσω του οποίου θα αντιμετωπισθούν φαινόμενα κλοπής νερού, η οποία είναι εκτεταμένη σε κάποιες περιοχές, και κυρίως, ζητήματα που έχουν σχέση με την κατάσταση του δικτύου (διαρροές, βλάβες κ.λπ.) και την άμεση αντιμετώπισή τους. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το ΕΣΠΑ.
2. Για το Κολυμβητήριο, η πρόταση θα υποβληθεί από το Δήμο στις αρχές Ιανουαρίου, όπως προβλέπεται από την πρόσκληση. Η επιλογή για την ενεργειακή αναβάθμιση θα αφορά στη γεωθερμία ή στις αντλίες θερμότητας ή σε συνδυασμό και των δύο. Αυτή τη στιγμή γίνονται σχετικές συζητήσεις στο Δήμο γι' αυτό το θέμα.
3. Θα υπάρξει χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των δημοτικών δρόμων στο Ελαιοχώρι και στα χωριά της περιοχής Αλαγονίας, μέσω του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς υπάρχει σχετική συνεννόηση των δύο υπουργείων.
  Συνάντηση με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών
Στη συνέχεια έγινε συνάντηση με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα στο Δήμο Καλαμάτας. Πρόκειται για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αγροτικής οδοποιίας, καθώς και μικρά και μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Η χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων γίνεται με τρόπο που δε θα επιβαρύνει τους Δήμους, αλλά τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο Δήμος Καλαμάτας έχει κρίσιμα ζητήματα και στον τομέα της ύδρευσης, όπως είναι η κατασκευή δεξαμενών και νέων δικτύων, στα ζητήματα αποχέτευσης περιοχών κάτω από 2.000 κατοίκους όπως είναι τα Λέικα, η Θουρία, ο Άγιος Φλώρος και το Πήδημα, στα ζητήματα αγροτικής οδοποιίας, όπου υπάρχουν εκτεταμένες ανάγκες και έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες, και αναφορικά με σειρά έργων αποχέτευσης ομβρίων εντός της πόλης της Καλαμάτας, όπου θα επικαιροποιηθούν οι σχετικές μελέτες.
Χθες επρόκειτο να γίνει σύσκεψη, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των Νομικών Προσώπων του Δήμου και ιδίως της ΔΕΥΑΚ, όπου θα δίνονταν οδηγίες για την ταχύτερη εκπόνηση συγκεκριμένων μελετών, αλλά και για την επικαιροποίηση παλαιών.

***Σήμερα το Santa Fun της Καλαμάτας   
Η αντίστροφη μέτρηση στην ανυπομονησία διοργανωτών, συμμετεχόντων και όσων είναι σε εορταστική διάθεση φτάνει σήμερα το μεσημέρι στο τέλος και ο σκοπός είναι να συμπαρασύρουν μαζί και όσους παραμένουν με πρόσωπα σκυθρωπά… Ακόμα και αυτοί δεν μπορούν να μείνουν έξω από την ακτινοβολία του κόκκινου κύματος χαράς, κεφιού, αλλά και αλληλεγγύης που θα «ξεσπάσει» στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία με αφορμή το 2ο Santa Fan της Καλαμάτας.
Με διοργανωτή το τμήμα στίβου του Ακρίτα και «ψυχή» πάντα τον Πέτρο Παπαδόπουλο, τη στήριξη της «Φάρις», αλλά και αρκετών επαγγελματιών και άλλων συλλόγων της πόλης θα γίνει μια διασκεδαστική βόλτα στην πόλη, με μικρούς και μεγάλους ντυμένους με τη στολή του Άη Βασίλη. Κεράσματα, μουσική, χορός, χάπενινγκ και αθλητικές επιδείξεις θα περιλαμβάνουν οι δέκα προγραμματισμένες δράσεις, ενώ παράλληλα θα συγκεντρωθούν χρήματα για την ενίσχυση των σκοπών του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό Νομού Μεσσηνίας.
«Zήσε κι εσύ ένα άκρως εορταστικό κλίμα, μια υπέροχη "κόκκινη" βόλτα στο κέντρο της πόλης και μοίρασε δώρα αγάπης» είναι το σύνθημα των διοργανωτών και προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους…

***Μέτρα εδώ και τώρα έξω από τον ΟΑΕΔ 

Μεταξύ των λύσεων, ραντάρ, φανάρι πεζών, νησίδα, αλλαγή φωτισμού και μεταλλική αερογέφυρα
 -Οι μεγάλες ταχύτητες και ο ανεπαρκής φωτισμός δημιουργούν κινδύνους
 Η δημοτική παράταξη «Ανοιχτός Δήμος -Ενεργοί Πολίτες», όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «έχει επανειλημμένως θέσει το μείζον ζήτημα της αυξημένης συχνότητας τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή της Νέας Εισόδου της Καλαμάτας από τον κόμβο της Διασποράς έως τη διασταύρωση Ασπροχώματος. Για αυτό το λόγο είχαμε προτείνει σειρά παρεμβάσεων για την άρση της επικινδυνότητας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία πεζών και οδηγών. Δυστυχώς, δεν εισακουσθήκαμε.
Μετά το πρόσφατο τραγικό συμβάν στην περιοχή αυτή, και συγκεκριμένα έξω από τον ΟΑΕΔ, απευθυνθήκαμε στον πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων, Γεώργιο Μπούρα, ο οποίος διενήργησε αυτοψία στη συγκεκριμένη περιοχή και προτείνει σειρά μέτρων. Θέτουμε τα μέτρα αυτά υπ’ όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην άμεση υλοποίηση αυτών, έτσι ώστε να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα».
  Η έκθεση
Η έκθεση αυτοψίας σχετικά με τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας και συγκεκριμένα στο ύψος του ΟΑΕΔ που συνέταξε ο κ. Γεώργιος Επαμ. Μπούρας, πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων (Τ.Ε.), πραγματογνώμονας, αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων και δικαστικός πραγματογνώμονας Νομού Μεσσηνίας, έχει ως εξής: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η αυτοψία που διενέργησα αφορά στη διερεύνηση της περιοχής της Ε.Ο Καλαμάτας -Τρίπολης στο ύψος του ΟΑΕΔ στην Καλαμάτα.
  ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ
Διενεργήθηκε μία συνολικά αυτοψία.
•Η αυτοψία έγινε στον τόπο που υπάρχουν οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ, έμπροσθεν των οποίων διέρχεται η Ε.Ο Καλαμάτας- Τριπόλεως και συγκεκριμένα στην αρχή υπάρχει πινακίδα του ΚΟΚ, η οποία δηλώνει το όριο ταχύτητας της ως άνω Ε.Ο, που είναι τα πενήντα χιλιόμετρα ανά ώρα (50Khm/h), κι αυτό γιατί είναι κατοικημένη περιοχή και υπάρχει διάβαση πεζών, αλλά και πινακίδα με ένδειξη ότι διέρχονται πεζοί.
  Οι αυτοψίες σκοπό είχαν:
•Την εξέταση και φωτογράφηση γενικά του χώρου κίνησης των οχημάτων και των πεζών στην ευρύτερη περιοχή, όπου υφίστανται οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ, προκειμένου να διαμορφώσω ιδία αντίληψη για την εν γένει συμπεριφορά, τόσο των οδηγών των οχημάτων όσο και των πεζών, και κυρίως να εκτιμήσω κατά πόσο τηρούνται από τους χρήστες της οδού οι σημάνσεις του ΚΟΚ, και οι εν γένει κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  Οι αυτοψίες έγιναν:
•Για να συγκεντρώσω όλα τα απαραίτητα και αντικειμενικά στοιχεία, ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, προκειμένου τεκμηριωμένα να απαντήσω στο αν οι χρήστες της Ε.Ο Καλαμάτας- Τριπόλεως στο ύψος των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, τηρούν τον ΚΟΚ, ώστε να ολοκληρωθεί η αυτοψία.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Από την αυτοψία που πραγματοποίησα εις το άνω σημείο διελεύσεως των οχημάτων και των πεζών προκειμένου να το φωτογραφίσω, αλλά και να δω αν πραγματικά τηρείται ο ΚΟΚ από τους χρήστες της οδού, διαπίστωσα ότι:
•Οι ταχύτητες που αναπτύσσουν οι οδηγοί των οχημάτων είναι μεγάλες, επικίνδυνες και ανεπίτρεπτες, αφού οι οδηγοί των οχημάτων δε θα μπορούσαν να συγκρατήσουν το όχημά τους σε περίπτωση που θα χρειαστεί να το κάνουν, και συγκεκριμένα όταν βρεθεί στην πορεία τους κάποιος πεζός, δηλαδή οι οδηγοί κατά πλειοψηφία δεν τηρούν τα άρθρα 19 και 20 του ΚΟΚ τα οποία προσδιορίζουν τα όρια ταχύτητας.
•Ο φωτισμός της ευρύτερης περιοχής και συγκεκριμένα από τη Δύση του ηλίου έως και την Ανατολή του είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, διότι οι ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ που βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο είναι χρώματος πορτοκαλί και φωτίζουν εν μέρει και μόνον το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να μην αντιλαμβάνονται το διερχόμενο χώρο από απόσταση ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας όλα τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει η αρμόδια αρχή για το συγκεκριμένο σημείο να λάβει ορισμένα ΜΕΤΡΑ και ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Μία λύση που μπορεί να κάνει η αρμόδια αρχή έτσι ώστε να μη θρηνήσουμε και άλλον συμπολίτη μας είναι να τοποθετήσει ένα ΡΑΝΤΑΡ που να καταγράφει την ταχύτητα του οχήματος που θα περνάει εκείνη τη στιγμή από το σημείο που θα το τοποθετήσουν, και επίσης ένα παλλόμενο φανάρι ή πριν από το ΡΑΝΤΑΡ ταχύτητας ή μετά από το ΡΑΝΤΑΡ. Επιπλέον, να τοποθετήσουν ένα ΦΑΝΑΡΙ ΠΕΖΩΝ που θα είναι μόνιμα πράσινο για τα οχήματα, αλλά θα ανάβει κόκκινο όταν θα πατάει το μπουτόν κάποιος πεζός για να περάσει απέναντι. Επίσης, να δημιουργηθεί ΝΗΣΙΔΑ εις το ΚΕΝΤΡΟΝ της ΟΔΟΥ για να μπορεί ο πεζός να ΣΤΑΜΑΤΑ προσωρινά μέχρι να περάσει απέναντι. Τέλος, να γίνει ΑΛΛΑΓΗ εις τον ΦΩΤΙΣΜΟ από πορτοκαλί σε λευκό για να υπάρχει καλύτερη ορατότητα και περισσότερη φωτεινότητα στο σημείο εκείνο.
2. Μία δεύτερη λύση είναι να τοποθετηθεί νησίδα ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού, η οποία ν’ αρχίζει από τα φανάρια του Ασπροχώματος έως τα φανάρια της Μεσσήνης. Επίσης, να τοποθετηθεί ΦΑΝΑΡΙ ΠΕΖΩΝ που θα παρέχει τη δυνατότητα στους πεζούς να περάσουν απέναντι με ασφάλεια ανακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Τέλος, να πραγματοποιηθεί ΑΛΛΑΓΗ εις τον ΦΩΤΙΣΜΟ από ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ σε ΛΕΥΚΟ για να υπάρχει καλύτερη ορατότητα και περισσότερη φωτεινότητα στο συγκεκριμένο ΣΗΜΕΙΟ, το οποίο εμφανίζει ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ.
3. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να κατασκευαστεί στο εν λόγω σημείο ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ, αν όχι τσιμεντένια που ίσως να κοστίζει ακριβά, αλλά μία μεταλλική που έχει κόστος σαφώς πολύ μικρότερο, αλλά θα παρέχει ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθούν ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο συγκεκριμένο σημείο χωρίς να υπολογιστεί το χρηματικό κόστος και τούτο για την χωρίς ΚΙΝΔΥΝΟ διέλευση των πεζών από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη και έτσι να μη χρειαστεί να θρηνήσουμε στο ΜΕΛΛΟΝ και άλλα θύματα στο συγκεκριμένο ΣΗΜΕΙΟ.

*** Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω έντονων καιρικών φαινόμενων, στο οδικό δίκτυο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ανά Διεύθυνση Αστυνομίας ως ακολούθως:
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:
Διακοπή - απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων άνω των 3.5 τόνων:
       Από 25 χιλ/τρο έως 30 χιλ/τρο Ε.Ο. Άργους –Τρίπολης (παλαιά- Αχλαδοκάμπος)

Με δυσχέρεια και μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες :
       Από 25 χιλ/τρο έως 30 χιλ/τρο Ε.Ο Άργους –Τρίπολης (παλαιά- Αχλαδοκάμπος)
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ:
Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων:
        Από 0 χιλ/τρο έως 17 χιλ/τρο Ε.Ο. Τρίπολης– Καλαμάτας.
Με δυσχέρεια και μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες :
       Από 45 χιλ/τρο έως 54 χιλ/τρο Ε.Ο. Τρίπολης - Λεβιδίου- Νεμέας.
       Καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του ορεινού επαρχιακού - δασικού οδικού δικτύου του Νομού Αρκαδίας.
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:
Με δυσχέρεια και μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες :
       Από 14 χιλ/τρο και άνω Επ. Οδού Ξυλοκάστρου-Τρικάλων.
       Από 1 χιλ/τρο και άνω Επ. Οδού Τρικάλων-Καρυάς.
       Από 20 χιλ/τρο και άνω Επ. Οδού Δερβενίου-Γκούρας.
       Από 1 χιλ/τρο έως 18 χιλ/τρο Επ. Οδού Γκούρας – Κιάτου.
       Από 1 χιλ/τρο  έως 18 χιλ/τρο  Επ. Οδού Γκούρας – Σαραντάπηχου.
       Από 1 χιλ/τρο έως 18 χιλ/τρο Επ. Οδού Γκούρας – Λικούριας.
       Από 9 χιλ/τρο και άνω Επ. Οδού Κιάτου - Γκούρας.
       Από 3 χιλ/τρο και άνω Επ. οδού  Περαχώρας- Πισίων.
       Από 1 χιλ/τρο έως 13 χιλ/τρο Ε.Ο. Δάφνης – Καστρακίου – Μποζικάς – Τιτάνης
       Από 2 χιλ/τρο έως 9 χιλ/τρο Γαλατά – Ψαριού.
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ:
       Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
       Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ΚΑΝΟΝΙΚΑ.


***Φορολοταρία: Σάββατο μεσημέρι αρχίζει η ανάρτηση των λαχνών 

Οι λαχνοί για τη σούπερ φορολοταρία που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου θα αρχίσουν να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ από το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να μπαίνουν στην εφαρμογή για να τους δουν.
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 10.000 τυχεροί που θα κερδίσουν από 1.000 ευρώ. Τα χρήματα θα πιστωθούν την 29η Δεκεμβρίου, εφόσον βέβαια οι τυχεροί έχουν δηλώσει τους λογαριασμούς iban στην εφαρμογή.
Το Σάββατο το μεσημέρι αναρτώνται οι λαχνοί
Οι λαχνοί θα αρχίσουν να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ από αύριο (Σάββατο) το μεσημέρι, ανέφερε στην ΕΡΤ η διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ Σοφία Σεχπερίδου, μιλώντας για την κλήρωση της λοταρίας αποδείξεων που θα γίνει την παραμονή των Χριστουγέννων.
Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να μπαίνουν στην εφαρμογή για να τους δουν. Μετά την κλήρωση, οι τυχεροί θα ενημερωθούν με e-mail και με μηνύματα.
Τα χρήματα θα πιστωθούν την 29η Δεκεμβρίου εφόσον βέβαια οι τυχεροί έχουν δηλώσει τους λογαριασμούς iban στην εφαρμογή.
Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των λαχνών
Κάθε ΑΦΜ μετέχει στην κλήρωση ανάλογα με τον αριθμό των λαχνών που συγκεντρώνει, με βάση την κλίμακα που έχει οριστεί και το ύψος των μηνιαίων συναλλαγών του.
Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των συναλλαγών του μήνα στον οποίο αφορά η κλήρωση, ως εξής:
Για συνολικό άθροισμα συναλλαγών έως 100 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε ένα ευρώ.
Για τα επόμενα 400 ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από 101 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε δύο ευρώ.
Για τα επόμενα 500 ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από 501 ευρώ μέχρι 1.000 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε τρία ευρώ.
Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από 1.001 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε τέσσερα ευρώ.
Πριν την διενέργεια της κλήρωσης θα μπορούν οι φορολογούμενοι να γνωρίζουν με πόσους και ποιους λαχνούς συμμετέχουν, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr). Στην ίδια εφαρμογή, αμέσως μετά τη διεξαγωγή κάθε κλήρωσης, οι φορολογούμενοι θα έχουν και ενημέρωση για το αν οι λαχνοί τους είναι μέσα στη λίστα των «τυχερών».
Δέκα διαδοχικές κληρώσεις
Στις 10 διαδοχικές κληρώσεις θα κληρωθούν 1.000 τυχεροί σε κάθε μία από αυτές, δηλαδή 10.000 συνολικά, οι οποίοι κερδίζουν από 1.000 ευρώ.
Σε αυτές τις κληρώσεις συμπεριλαμβάνονται οι συναλλαγές με κάρτες και ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των μηνών Ιανουαρίου έως και Σεπτεμβρίου, καθώς και του Νοεμβρίου.
Επίσης, στην κλήρωση αναμένεται να μπουν και κάποιες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο οι οποίες, επειδή δεν έγιναν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες αλλά με απευθείας καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς επαγγελματιών και επιχειρήσεων, δεν είχαν προλάβει να καταχωρηθούν ως τα μέσα Νοεμβρίου, ώστε να κληρωθούν μαζί με εκείνες της πρώτης κλήρωσης, που έγινε για τις συναλλαγές του Οκτωβρίου.
Η κλήρωση για τις συναλλαγές του Δεκεμβρίου θα γίνει στο τέλος Ιανουαρίου.
Σπεύστε να δηλώσετε τραπεζικό λογαριασμό
Όσοι τυχεροί κερδίσουν τα 1.000 ευρώ θα λάβουν και ειδοποιητήριο μήνυμα, στον λογαριασμό τους στο Taxisnet και μέσω της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης.
Για να εισπράξουν τα κέρδη τους θα πρέπει να σπεύσουν (εάν δεν το έχουν κάνει ήδη) να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πρέπει να είναι οι ίδιοι δικαιούχοι μέσω της εφαρμογής του Taxis.
Υπενθυμίζεται ότι αν δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό, τους παρέχεται περιθώριο 3 μηνών μετά την αποστολή του σχετικού μηνύματος για να ανοίξουν και να πιστωθεί το ποσό.
Αν δεν το πράξουν, τότε το έπαθλο θα δίδεται σε κάποιον από τους αμέσως επόμενους χίλιους επιλαχόντες δικαιούχους, που ορίζονται επίσης κατά την διαδικασία της κλήρωσης.
Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματικά έπαθλα του Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.in.gr 

***Αναβάλλεται λόγω του κακού καιρού το Santa Fun της Καλαμάτας 
Ο άστατος καιρός που επικρατεί από το πρωί στην Καλαμάτα, ανάγκασε τους διοργανωτές του Santa Fun Καλαμάτας να αναβάλουν την εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 12.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές αυτό δεν ακυρώνεται, αλλά θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

~
*** Αθλητική ενημέρωση :

***


*** ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ   σήμερα 22-12-2017 : ~ ΤΣΣΚΑ Μόσχας -ΚΙΜΚΙ  79-68 , (43-33) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 23-16 , 20-1714-22 , 22-13 .-^
~ ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς  58-61,(25-33 ) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 9-17 , 16-1614-12 , 19-16 .- ^
~ ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ  85-82 ,(52-35).-^
Τα  δεκάλεπτα : 22-17 , 30-18 , 22-22  , 11-25   .-
~ ΟΥΝΙΚΑΧΑ  ΜΑΛΑΓΑ- ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ   74- 71 , (35-42) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 26-20 , 9-22  , 20-11 , 19-18 .-

*** ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ  χθες 21-12-2017   :
 ~ ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  63-69 , (38-41) .-^
Τα δεκάλεπτα : 15-20 , 23-21 ,11-17 , 14-11 .- ^
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ Πέρεθ (Ισπανία), Μάντιλα (Φινλανδία), Σέμες (Ισραήλ)
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 38-41, 49-58, 63-69
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς): Ντάνγκουμπιτς 4, Νταβίντοβατς, Λάζιτς 3, Αντιτς 2, Ντόμπριτς 5 (1), Φελντέιν 21 (1), Γιάνκοβιτς 5 (1), Ρότσεστι 7 (1), Λεσόρ 8, Ενις, Μπιέλιτσα 8.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τσάβι Πασκουάλ): Σίνγκλετον 8 (2), Ρίβερς 3, Παππάς 1, Ντένμον 16 (2), Γκιστ 16 (1), Βουγιούκας 3, Λεκαβίτσιους 6 (1), Γκάμπριελ 3 (1), Λοτζέσκι 7 (1), Αντετοκούνμπο 6, Μήτογλου.

~ ΜΠΑΡΜΠΕΓΚ-ΡΕΑΛ   66-81 ,(35-50)   .- ^
Τα δεκάλεπτα :13-29 ,22-21 , 16-18 , 15-13  .- ^
~ ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. -ΦΕΝΕΡ ΜΠΑΧΤΣΕ  82-73 ,(40-36)  .-^
Τα δεκάλεπτα : 24-15 , 16-21 , 20-18 , 22-19 .-^
~ ΒΑΛΕΝΘΙΑ -ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ  63-71 ,  (36-34) .-^
Τα δεκάλεπτα : 12-15  , 20-15 , 10-20 ,    17-17  .- ^

***  Για το ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ Τετάρτη 20-12-2017  :
~ ΚΙΜΚΙ -ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 86-68 ,(37-33) .-^
Τα δεκάλεπτα : 26-19 , 11-14 , 20-23 , 29-12 .-^
~ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειρ. -ΤΣΣΚΑ Μόσχας  88-86 ,(45-48) .-^
Τα δεκάλεπτα : 23-20 , 22-28 , 19-20 , 24-18.- ^
~ ΑΡΜΑΝΙ  ΜΙΛΑΝΟ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ   92-85,(49-37) .-^
Τα δεκάλεπτα : 27-25 ,21-12 , 27-21 , 16-27 .- ^
~ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ  83-90 ,(45-44).-^
Τα δεκάλεπτα24-2621-18 , 19-22  , 9-24 .-^


 *** Για το ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ :
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α. 89-76 , (49-43) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 25-21 , 24-22 , 18-13 , 22-20 .- ^
Γκιστ, Παππά, Λεκαβίτσιους, Σίνγκλετον και Ντένμον ..Γκάμπριελ , Ρίβερς , Βουγιούκας , Ατετονκούνμπο , Καλαϊτζάκη ,

 ~ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 82-56 ,  (41-33) .- ^
Τα  δεκάλεπτα :  17-11 , 24-22 , 21-9 , 20-14  .- ^
~ ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 88-84 , (50-49) .- ^
Τα  δεκάλεπτα :  21-22 , 29-27 , 22-23 , 16-12 .-
ΡΕΑΜ Μαδρίτης -ΒΑΛΕΝΘΙΑ  91-72 , (43-41) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 24-18 , 19-23 , 21-17 , 27-14  .- ^


~**  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ σε  12  αγωνιστικές       
ΤΣΣΚΑ Μόσχας   11-3  
Ολυμπιακός           11-3    
   Παναθηναϊκός    10-4       
      Φενέρμπαχτσε   9-5       
--------------------
Ζαλγκίρις Κάουνας 9-5  
 Κίμκι                        8-6                
Μακάμπι Τελ Αβίβ  8-6     
Ρεάλ Μαδρίτης        8-6         
 ---------------------
Μπάμπεργκ              6-8        
Μπασκόνια               7-7         
Ερυθρός Αστέρας     5-9       
Ουνικάχα  Μάλαγα   6-8   
~~~~~~~~~~~~~~~~
Μπαρτσελόνα         4-10      
Αρμάνι Μιλάνο       4-10         
Βαλένθια                 3-11                  
Αναντολού Εφές     3-11      

***  Στο  Ευρωμπάσκετ αποτελέσματα και αγώνες Ελληνικών ομάδων:

  Ο  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ : με
1.- 13-10-2017 , ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ήττα 98-71 εκτός .-
2.- 19-10-2017  ,ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ Γερμανίας  νίκη 93-83 εντός .-
3.-25-10-2017  ,ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήττα 61-83 εκτός .-
4.- 27-10-2017 ,  ΦΕΝΕΡ ΜΠΑΧΤΣΕ νίκη 70-68 εντός .-
5.-02-11-2017  , ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ Ισπανίας ήττα  85-84 εκτός
6.- 10-11-2017 , ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  νίκη  70-62  εκτός .-
7.- 14-11-2017 , ΚΙΜΚΙ   93-65  νίκη  εντός .-
8.- 16-11-2017 , ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ   82-81 νίκη εκτός
9.- 24-11-2017 , ΡΕΑΛ Μανδρίτης  82-80 νίκη εντός
10.-01-12-2017 , ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΓΑ  82-71 νίκη εντός
11.-07-12-2017 , ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ  80-74 ήττα , εκτός
12.-15-12-2017 , ΜΙΛΑΝΟ    80-72  νίκη εντός
13.- 19-12-2017 , ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α.   89-76  νίκη  εντός
14.- 21-12-2017 , ΕΡΥΘΡΟ ΑΣΤΕΡΑ  69-63 νίκη εκτός
15.- 28-12-2017 , ΒΑΛΕΝΘΙΑ               εκτός
16 .-04-01-2018 , ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ      εντός
17.- 11-01-2018 , ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ         εντός

 Ο  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  :με 
1.-12/10/2017 , ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 75-64 νίκη εντός .-
2.-20-10-2017 ,  ΟΥΝΙΚΑΧΑ Μάλαγα  80-75 νίκη εντός .-
3.-24-10-2017  , ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. 69-68 νίκη εκτός .-
4.-26-10-2017  , ΚΙΜΚΙ Μόσχας 92-75 νίκη εντός .-
5.-03-11-2017   , Μπαρτσελόνα  73-51 ήττα  εκτός .-
6.- 10-11-2017 ,  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ   70-66 ήττα  εντός .-
7.- 15-11-2017 , ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ παρατ. 90-83 νίκη κ.α.75-75 εκτός .-
8.- 17-11-2017 , ΕΡΥΘΡΟ ΑΣΤΕΡΑ  85-59  νίκη  εντός
9.- 23-11-2017  ,ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ   86-85 νίκη  εκτός
10.- 30-11-2017 ,ΒΑΛΕΝΘΙΑ      72-64 νίκη  εκτός
11.-08-12-2017 , ΡΕΑΛ Μ.   98-92  παρατ. νίκη  εντός κ.α .72-72 .-
12.- 14-12-2017 , ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ    67-65  ήττα εκτός .-
13.- 20-12-2017 ,  ΤΣΣΚΑ Μόσχας     88-86 νίκη  εντός
14.- 22-12-2017 , ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ   61-58 νίκη εκτός
15.- 28-12-2017 , ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ   εκτός
16.- 05-01-2018 ,  ΜΙΛΑΝΟ      εντός
17.- 12-01-2018 , ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ    εκτός

  ~*  Όλο το πρόγραμμα των αγώνων (αγωνιστικές)εδώ : https://www.escore.gr/basketball/europe/euroleague/fixtures /.-

*** Στις 28 Δεκεμβρίου το τουρνουά στη μνήμη Γιάννη Πετρογιάννη 
Τουρνουά στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του, Γιάννη Πετρόγιαννη, θα διοργανώσει την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου  και ώρα 2.30 μ.μ. στο γήπεδο Μεσσηνιακού «Στ. Παπαδόπουλος», ο Πανθουριακός. Θα συμμετάσχουν ακόμη, ο Μεσσηνιακός, ο Απόλλων Καλαμάτας και η Εράνη Φιλιατρών.
Οι αγώνες θα έχουν  45λεπτη διάρκεια και θα διεξαχθεί μικρός και μεγάλος τελικός.
Θα υπάρχει εισιτήριο 2 ευρώ, ενώ τα έσοδα του τουρνουά θα δοθούν στην οικογένεια του Γιάννη Πετρόγιαννη.
Εξάλλου, μετά τη χθεσινή προπόνηση, ο τεχνικός του Πανθουριακού, Γιώργος Αργυρόπουλος και ο συνεργάτης του, Βαγγέλης Κουρεντζής, έδωσαν τετραήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές λόγω των Χριστουγέννων. Ο Πανθουριακός μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Μεσσηνίας  από τον Π.Σ. Η Καλαμάτα, στρέφει πλέον την προσοχή της στο πρωτάθλημα της Α΄ Τοπικής κατηγορίας.

***

~ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 :
~  Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS Παρασκευή 01  Δεκεμβρίου  2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το  2008  .....
~  ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ  σε όλους μας  !!
: http://snsarfara.blogspot.com/2017/12/arfara-news-01-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Σάββατο  02 Δεκεμβρίου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....  από το  2008 :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-02-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το  2008  .... ~ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ Χριστουγέννων .... !!! από το Αρφαρά Καλαμάτας  :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-03-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από  το 2008 :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-04-2017.html .- 
~*   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το 2008   : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/12/news-05-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 06  Δεκεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ... από το  2008 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-06-2017.html .-  
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το  2008  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-07-2017.html .-
~* AΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  03 και 04 Δεκεμβρίου 2017 :
Αθλητική ανασκόπηση -επισκόπηση της εβδομάδας  που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/12/03-03-2017.html .- 
 ~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .... από το  2008 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-08-2017.html .-
~*   Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Σάββατο 09  Δεκεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το  2008 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-09-2017.html .-  
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ... από το  2008 :http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-10-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας (2)- ARFARA NEWS  -2- Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .... από το 2008  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/12/2-news-2-10-2017.html .-
~*  Αθλητικό Σαββατοκύριακο 09 και 10  Δεκεμβρίου 2017 :Μια επισκόπηση -ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/12/09-10-2017.html  
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα  11 Δεκεμβρίου  2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .... από  το  2008  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-11-2017.html .- 
~*Η  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 12 Δεκεμβρίου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ... από το  2008 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-12-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη  13 Δεκεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .... από το 2008   :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-13-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....από το  2008 : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-14-2017.html .-
~* ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ μας  ..από το Α ---έως και το Ω ..:
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου  2017  , 
Με  21 Ιατρικά θέματα για την υγεία μας    : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/12/blog-post.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  Arfara News  (2) Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου  2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ... από το  2008 :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-2-14-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το  2008    : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-15-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο 16  Δεκεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....από το 2008  :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-16-2017.html .- 
~*  Η  Εφημερίδα μας Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...  από το 2008 :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/12/17-2017.html .-
~*   Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το  2008 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-18-2017.html .-
~*  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 16 και 17  Δεκεμβρίου 2017 : Αθλητική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/12/16-17-2017.html
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ... από το  2008 : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/12/news-19-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....... από το 2008 : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/12/news-20-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης .... από το  2008  ... :  http://snsarfara.blogspot.gr/2017/12/arfara-news-21-2017.html
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ... από το  2008  :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr / .-
*~**
***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5942   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3799   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3802  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  13. 563   βίντεο   .-  

The YOUTUBE:
 https://www.youtube.com/user/messiniaview .-
 https://www.youtube.com/user/stamos01 .-
https://www.youtube.com/user/stamatios01 .-
https://www.youtube.com/user/vlasiskal .-
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ ~